תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בעבודה סוציאלית

הפקולטה למשפטים וביה"ס לעבודה סוציאלית מקיימים תוכנית לימודים אשר תקנה למי שיעמוד בה בהצלחה תואר בוגר במשפטים (LL.M) ותואר בוגר בעבודה סוציאלית (BSW). שני המקצועות נלמדים כמקצועות מורחבים.

סטודנטים הלומדים את שני התארים במקביל זכאים לפטורים בכל אחת מהתוכניות. תוכנית הלימודים מתואמת בין ביה"ס לעבודה סוציאלית והפקולטה למשפטים.

תנאי קבלה:

על הסטודנטים הנרשמים לתוכנית לעמוד בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים ושל ביה"ס לעבודה סוציאלית.

מספר המקומות מוגבל.

מבנה התוכנית:

בשנת הלימודים הראשונה ילמדו הסטודנטים בפקולטה למשפטים וכן ארבעה קורסים בביה"ס לעבודה סוציאלית.

החל משנת הלימודים השנייה ועד תום השנה הרביעית ישלבו הסטודנטים לימודי משפטים ולימודי עבודה סוציאלית.

לימודי עבודה סוציאלית מתקיימים יומיים בשבוע בקמפוס ויומיים בשבוע במסגרת הכשרה מקצועית בשדה.

משך הלימודים:

ארבע שנים.

תהליך ההרשמה:

הרשמה לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024)

יש להירשם למחלקה: הפקולטה למשפטים

חוג: משפטים חד-חוגי עם עבודה סוציאלית חד-חוגי