הנהלת בית הספר וראשי תוכניות

פרופ' שרה פרידמן - ראש בית הספר

ד"ר ענת בן-פורת - סגנית ראש ביה"ס

פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי - ראש התוכנית לתואר שלישי

ד"ר עדי ברק - ראש התוכנית לתואר שני

ד"ר שירי שנאן אלטמן - ראש תוכנית ההשלמה לתואר שני

ד"ר יעל שובל צוקרמן - ראש התוכנית לתואר ראשון וראש מסלול קצינות נפגעים בתוכנית ההשלמה לתואר שני

ד"ר איילת מקרוס - ראש היחידה להכשרה מקצועית, מרכזת הכשרה מקצועית בתוכנית ההשלמה לתואר שני

 

בעלי תפקידים, ראשי מגמות והתרכזויות

ד"ר ענבל אביבראש ההתרכזות לפיתוח קהילתי וארגוני בתוכנית ההשלמה לתואר שני

ד"ר רנה בינהראש מגמת שיקום ובריאות בתוכנית לתואר שני 

ד"ר שירלי בן-שלמהראש המגמה הטיפולית בתוכנית לתואר שני

ד"ר דרורית לוי - ראש מגמת פיתוח קהילתי וארגוני בתוכנית לתואר שני

ד"ר שקמה ניצן בירן - מרכזת ההכשרה המקצועית בתוכנית לתואר ראשון

עו"ס תרצה פרי - מרכזת ההכשרה המקצועית בשנה א' בתוכנית לתואר ראשון

עו"ס סמדר פרייברג - מרכזת הכשרה מקצועית קהילתית בתוכנית לתואר ראשון

ד"ר ענב קרניאל לאואר - ראש התרכזויות טיפולית ושיקום ובריאות בתוכנית ההשלמה לתואר שני