הנהלת בית הספר וראשי תוכניות

פרופ' שרה פרידמן - ראש בית הספר

ד"ר ענת בן-פורת - סגנית ראש ביה"ס (בשבתון)

ד"ר נעמי ורבלוף בקר - ראש התוכנית לתואר שני

פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי - ראש התוכנית לתואר שלישי

ד"ר שירי שנאן אלטמן - מ"מ סגנית ראש ביה"ס וראש המסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים

ד"ר יעל שובל צוקרמן - ראש התוכנית לתואר ראשון וראש מגמה טיפולית לקצינות נפגעים במסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים

ד"ר שקמה ניצן בירן - ראש היחידה להכשרה מקצועית ומרכזת ההכשרה המקצועית בתוכנית לתואר ראשון

 

בעלי תפקידים וראשי מגמות

ד"ר ענבל אביבראש מגמת ניהול וקהילה במסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים

ד"ר רנה בינהראש המגמה השיקומית-טיפולית בתוכנית לתואר שני 

ד"ר שירלי בן-שלמהראש המגמה הטיפולית בתוכנית לתואר שני

ד"ר עדי ברק -  ראש מגמת שילוב אמצעים אומנותיים בטיפול בתוכנית לתואר שני 

ד"ר דרורית לוי - ראש מגמת ניהול וקהילה בתוכנית לתואר שני

עו"ס מאיה לידרורמרכזת הכשרה מקצועית במסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים

עו"ס תרצה פרי - מרכזת ההכשרה המקצועית בשנה א' בתוכנית לתואר ראשון

עו"ס סמדר פרייברג - מרכזת הכשרה מקצועית קהילתית בתוכנית לתואר ראשון

ד"ר ענב קרניאל לאואר - ראש המגמה הטיפולית ואשכול שיקום ובריאות במסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים