הנהלת בית הספר וראשי תוכניות

פרופ' שרה פרידמן - ראש בית הספר

ד"ר ענת בן-פורת - סגנית ראש ביה"ס

פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי - ראש התוכנית לתואר שלישי

ד"ר עדי ברק - ראש התוכנית לתואר שני

ד"ר שירי שנאן אלטמן - ראש המסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים

ד"ר יעל שובל צוקרמן - ראש התוכנית לתואר ראשון וראש מגמה טיפולית לקצינות נפגעים במסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים

ד"ר איילת מקרוס - ראש היחידה להכשרה מקצועית, מרכזת הכשרה מקצועית במסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים

 

בעלי תפקידים, ראשי מגמות והתרכזויות

ד"ר ענבל אביבראש מגמת ניהול וקהילה במסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים

ד"ר רנה בינהראש המגמה השיקומית-טיפולית בתוכנית לתואר שני 

ד"ר שירלי בן-שלמהראש המגמה הטיפולית בתוכנית לתואר שני

ד"ר דרורית לוי - ראש מגמת ניהול וקהילה בתוכנית לתואר שני

ד"ר שקמה ניצן בירן - מרכזת ההכשרה המקצועית בתוכנית לתואר ראשון

עו"ס תרצה פרי - מרכזת ההכשרה המקצועית בשנה א' בתוכנית לתואר ראשון

עו"ס סמדר פרייברג - מרכזת הכשרה מקצועית קהילתית בתוכנית לתואר ראשון

ד"ר ענב קרניאל לאואר - ראש המגמה הטיפולית ואשכול שיקום ובריאות במסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים