מ"מ סגנית ראש ביה"ס וראש המסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים

ד"ר שירי שנאן אלטמן

טלפון
דוא"ל
shiri.altman@biu.ac.il
משרד
בניין 213 (מקסיקו), חדר 217 (קומה שנייה)
תחומי עניין

עבודה סוציאלית במערכת הבריאות; מצבי בריאות וחולי; חולי כרוני; טיפול בזקנים

שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  השכלה  

    שם האוניברסיטה מחלקה שנת קבלת התואר
  BA אוניברסיטת חיפה ביה"ס לעבודה סוציאלית 2002
  MA אוניברסיטת חיפה ביה"ס לעבודה סוציאלית 2007
  PhD אוניברסיטת חיפה ביה"ס לעבודה סוציאלית 2013

   

  פרסים ומענקי מחקר

  2018-   co-PI (with Galit Kowen, Helena Natarevitz, Prof. Varda Soskolne). Self-care management and weight loss after bariatric surgery: a comparison between support group participants and patients receiving individual dietary follow-up. Maccabi Health Care.

  2018-   co-PI (with Prof. Perla Werner and Dr. Zorian Radomyslsky). Assessing primary health care professionals’ knowledge and attitudes regarding care to persons with dementia: Do they support a “patient-centered” approach? Maccabi Health Care. 

  2017-   PI (with Prof. Perla Werner). Dementia friends- evaluation research. JDC.

  2016-   co-PI (with Prof. Liat Ayalon). Community caregivers for older adults- evaluation research. National Insurance Institute of Israel. 

  2015-   PI (with Prof. Varda Soskolne and Prof. Liat Ayalon). Barriers to pursuing a home care career among job seekers. National Insurance Institute of Israel. 

  2012-  Doctorate scholarship

  2010-   Award from Emda –The Alzheimer's Association of Israel – for doctoral research proposal

  2008-   An M.A. thesis Research Award in memory of Prochovnik from the Israel Gerontological Society

  2007-   An M.A. thesis Award from Myers-JDC-Brookdale Institute of Gerontology and Adult Human Development, and ESHEL-The Association for the Planning and Development of Services for the Aged in Israel

  2006-   Scholarship from the Dean of Graduate Studies – Excellence in M.S.W

   
  פרסומים

  Shinan-Altman, S., & Levkovich, I. (2021). Emotional reactions towards COVID-19 among persons with diabetes.  International Health.

  Abo-Rass, F., Werner, P., & Shinan-Altman, S. (2021). Cognitive illness representations among Israeli Arabs diagnosed with depression and their relationship with health-related quality of life. International Journal of Social Psychiatry.

  Levkovich, I., Shinan-Altman, S., Essar Schvartz, N., & Alperin, M. (2021). Depression and health-related quality of life among elderly patients during the COVID-19 pandemic in Israel: A cross‐sectional study. Journal of Primary Care and Community Health, 12, 2150132721995448.

  Levkovich, I., & Shinan-Altman, S. (2021). Managing the emotional aspects of compassion fatigue among teachers in Israel: A qualitative study. Journal of Education for Teaching, 1-14.

  Sternberg, S.A., Shinan-Altman, S., Volicer, L., Casarett, D.J., & van der Steen, J.T. (2021). Palliative care in advanced dementia: A tale of three countries. Geriatrics.

  Schiff, M., Shinan-Altman, S., & Rossene, H. (2021). Israeli health care social workers’ personal and professional concerns during COVID-19 pandemic crisis: The work–family role conflict. The British Journal of Social Work.

  Ayalon, L., & Shinan-Altman, S. (2021). Ayalon, L., & Shinan‐Altman, S. (2021). Tension between reality and visions: Lessons from an evaluation of a training program of paid elder care workers. Health & Social Care in the Community.

  Shinan-Altman, S., & Katzav, K.O. (2020). The relationship between illness representations, alexithymia, coping strategies and subjective well-being among persons with asthma. Journal of Asthma. doi: 10.1080/02770903.2020.1741610

  Werner, P., Gur A., Porat, A. Zubedat, M., & Shinan-Altman, S. (2020). Medical students' help-seeking recommendations for a person with Alzheimer's disease: Relationships with knowledge and stigmatic beliefs. Educational Gerontology, 46(5), 294-302.

  Abo-Rass, F., Werner, P., & Shinan-Altman, S. (2020). Self-stigma formation process among younger and older Israeli Arabs diagnosed with depression. Aging & Mental Health. doi: 10.1080/13607863.2020.1758901

  Shinan-Altman, S., & Levkovich, I. (2020). Are daily stressors associated with happiness in old age? The contribution of coping resource. International Journal of Gerontology, 14(4), 293-297.

  Abo-Rass, F., Shinan-Altman, S., & Werner, P. (2020). Health-related quality of life among Israeli Arabs diagnosed with depression: The role of illness representations, self-stigma, self-esteem, and age. Journal of Affective Disorders, 274, 282-288.

  Shinan-Altman, S., Levkovich, I., & Tavori, G. (2020). Healthcare utilization among breast cancer patients during the COVID-19 outbreak. Palliative & Supportive Care, 1-7.

  Ben-Harush, A., Ayalon, L., & Shinan-Altman, S. (2020). Turning community elder care into a profession: Insights from developers, employers and supervisors. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(16), 5867.

  Abo-Rass, F., Shinan-Altman, S., & Werner, P. (2020). Depression Illness Representations Among Arabs in Israel: a Qualitative Study Comparing Younger and Older Adults. Journal of Cross-Cultural Gerontology35(4), 353-366.

  Levkovich, I., & Shinan-Altman, S. (2020). Impact of the COVID-19 pandemic on stress and emotional reactions in Israel: A mixed-methods study. International Health, 13(4), 358-366.

  Shinan-Altman, S., & Levkovich, I. (2020). COVID-19 precautionary behavior: The Israeli case in the initial stage of the outbreak. BMC Public Health, 20(1), 1-7

  Levkovich, I., & Shinan-Altman, S. (2020). Emotional reactions and subjective health status during the COVID-19 pandemic in Israel: The mediating role of perceived susceptibility. Psychology, Health & Medicine, 26(1), 75-84.

  Shinan-Altman, S., & Levkovich, I. COVID-19 precautionary behavior among Israeli breast cancer patients. Supportive Care in Cancer, 29(7), 4075-4080

  Shinan-Altman, S., Levkovich, I., Porat, A.,  & Alperin, M. (2020). The impact of the COVID-19 epidemic on older adults’ experiences with healthcare services. Journal of Social Policy.

  Levkovich, I., & Shinan-Altman, S. (2020). The impact of gender on emotional  reactions, perceived susceptibility and perceived knowledge about COVID-19 among the Israeli public. International Health.

  Halperin-Kates, A.,* & Shinan-Altman, S. (2020). What are the explaining factors for adherence to treatment among parents of children with Type 1 diabetes? Society &Welfare. [Hebrew].

  Shinan-Altman, S., & Werner, P. (2019). Illness representations of dementia: a scoping review. Clinical Interventions in Aging, 14,179-193.

  Shinan-Altman, S., Gum, A., & Ayalon, L. (2019). Moving to a continuing care retirement community or staying in the community? A comparison between American and Israeli older adults. Journal of Applied Gerontologydoi: 10.1177/0733464819879015

  Shinan-Altman, S., & Afuta-Goldstein, S. (2019). Contribution of the self-regulation model to understanding the health related quality of life of rheumatoid arthritis patients. Quality of Life Research, 1-10.

  Gagin, R., HaGani, N., Zigelboim, E., & Shinan-Altman, S. (2019). Patient-initiated  second opinions during acute hospital care. Patient Experience Journal6(3), 66-73.

  Shinan-Altman, S., Soskolne, V., & Ayalon, L. (2019). Becoming a home care worker: Job seekers' push and pull factors. Research on Aging. doi: /10.1177/0164027519886176.

  Shinan-Altman, S., & Ayalon, L. (2018). Perceptions of older residents and their adult children regarding continuing care retirement community staff. Journal of Applied Gerontology, 37(3), 289-309.

  Gagin, R., HaGani, N., Shinan-Altman, S., & Roguin, A. (2018). Coping with depression and anxiety among heart failure patients. Harefua, 257(2), 2-6. [Hebrew].

  Shinan-Altman, S., & Werner, P. (2018). Subjective age and its correlates among middle aged and older adults. International Journal of Aging & Human Development, 88(1), 3-21.

  Shinan-Altman, S., Cohen, M., Rasmussen, V., Turnell, A., & Butow, P. (2018). Burnout among psychosocial oncologists in Israel: The direct and indirect effects of job demands and job resources. Palliative & Supportive Care, 16(6), 677-684.

  Shinan-Altman, S., Riabzev, A., & Ayalon, L. (2018). Mixed motivations to provide formal care to older adults: Lessons from a training program. International Psychogeriatrics, 31(3), 341-349. 

  Shinan-Altman, S., & Ayalon, L. (2017). If I am not for myself, who is for me? The experiences of older migrant home care recipients during their hospitalization. Aging & Mental Health, 21(2), 182-189.

  Shinan-Altman, S. (2017). Medical social workers' perceptions of obesity. Journal of Social Work,17(3), 343-357. doi: 10.1177/1468017316644696.

  Shinan-Altman, S., & Werner, P. (2017). Is there an association between help seeking for early detection of Alzheimer's disease and illness representations of this disease among the lay public? International Journal of Geriatric Psychiatry, 32(12), e100-e106.

  Shinan-Altman, S. (2017). Social work and nursing students' intentions to provide end-of-life care. Social Work Education,37(1), 108-118.

  Shinan-Altman, S., & Ayalon, L. (2017). Perceived control among migrant live-in and local live-out home care workers in Israel. Aging & Mental Health, 23(2), 189-195.

  Shamir, H., Shinan-Altman, S., & Ayalon, L. (2017). Perceptions of successful aging and good death among older adults facing the end of life in a skilled nursing facility. Social & Welfare, 37(4), 779-804. [Hebrew].

  Shinan-Altman, S., Werner, P., & Cohen, M. (2016). The connection between illness representations of Alzheimer’s disease and burnout among social workers and nurses: A mixed-methods investigation. Aging and Mental Health, 20(4), 352-361. doi: 10.1080/13607863.2015.1008983.

  Gagin, R., & Shinan-Altman, S. (2014). Compassion in the use of social workers caring for elderly patients at the end of life care.  Gerontology41(1), 7-13. [Hebrew].

  Shinan-Altman, S., Werner, P., & Cohen, M. (2014). Social workers’ and nurses’ illness representations about Alzheimer disease: An exploratory study. Alzheimer Disease & Associated Disorders28(1), 73-78. 

  Gagin, R., Shinan-Altman, S., Shilat, A., & Bar-Sela, G. (2014). Who will take care of the   caregiver? Interventions with families’ members who take care of palliative patients. Palliative Medicine and Nursing, 1(1), 1-10.

  Gagin, R., & Shinan-Altman, S. (2012). Is work beneficial to good health? Social Work in Health Care51(4), 296-311.

  Gagin, R., Unger-Arnov, Y., Shinan-Altman, S., & Tessler, A. (2011). The suffering is similar—is the treatment equal? An intervention with Arab terror injured. Social Work in Health Care50(5), 376-389.

  Cohen, M., & Shinan-Altman, S. (2011). A cross-cultural study of nursing aides' attitudes to elder abuse in nursing homes. International Psychogeriatrics23(8), 1213-21.

  Gagin, R., Unger-Arnov, Y., Ben-Meir, Z., & Shinan-Altman, S. (2010). Continuity in dealing with trauma injured: From immediate intervention next the event to ongoing treatment. In F. Azaiza, N. Nachmias & M. Cohen (Eds.), Social services, health and education during emergencies - lessons from second Lebanon war (pp. 279-293). Haifa: Pardes. [in Hebrew].

  Shinan-Altman, S., & Cohen, M. (2009). Nursing aides' attitudes to elder abuse in nursing homes: The effect of work stressors and burnout. The Gerontologist49(5), 674-684.

   

  קורסים

  7616201 - קריאה וכתיבה מדעית

  7630501 - היבטים פסיכו-חברתיים במצבי חולי ובריאות

  7634102 - סמינריון מחקר

  7664001 - היבטים פסיכוסוציאליים במצבי בריאות וחולי

  7674101 - סוגיות במצבי בריאות וחולי

  מחקר
  • עבודה סוציאלית במערכת הבריאות
  • גורמים נפשיים, התנהגותיים וחברתיים במצבי בריאות וחולי
  • התמודדות עם מצבי חולי כרוני (אנשים חולים, בני משפחה, אנשי מקצוע)
  • טיפול פורמלי ובלתי פורמלי בזקנים

   

  תאריך עדכון אחרון : 27/09/2023