לוח זמנים להרשמה לתוכנית ההשלמה

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023) תתקיים בתאריכים 29.1.2023 – 28.4.2023

טופסי הרשמה וקישורים מעודכנים להרשמה יועלו לאתר עם פתיחת ההרשמה


 

29.1.2023 – פתיחת ההרשמה

10.2.2023 – יום פתוח באוניברסיטת בר-אילן

28.4.2023 ועד בכלל – סיום ההרשמה.

ההרשמה כוללת: הרשמה כללית אוניברסיטה ובמקביל – העברת כל הטפסים המפורטים בסעיף "תהליך ההרשמה" לביה"ס לעבודה סוציאלית. טופסי הרשמה וקישורים מעודכנים להרשמה יועלו לאתר עם פתיחת ההרשמה.

לאחר בדיקת יסודית של תיק המועמדות המלא יוחלט אם לזמן את המועמד/ת להמשך תהליך המיון – ריאיונות קבוצתיים. בחירת המועמדים היא יחסית לקבוצת הפונים באותה שנה.

מרס – מאי 2023 – ריאיונות קבוצתיים לתוכנית ההשלמה לתואר שני.

תשובות יתקבלו החל מסוף חודש מאי 2023 ואילך בהתאם להתקדמות תהליכי ההרשמה והמיון.

  • ועדת הקבלה רשאית לזמן מועמדים לראיון קבוצתי / אישי על פי שיקול דעתה.
  • פונים שאין ברשותם אישור זכאות סופי לתואר ראשון לא יוכלו להגיש מועמדות לתוכנית ההשלמה לתואר שני.
  • יש לעמוד בתנאי הקבלה לשנה"ל תשפ"ד במלואם בעת הגשת המועמדות. פונים שיבחרו להגיש מועמדותם ללא עמידה מלאה בתנאי הקבלה - יתכן ותבחן מועמדותם לתוכנית במידה ויהיה לכך מקום בסיום תהליך המיונים (דמי הרשמה לא מוחזרים בכל מקרה).
  • למען הסר ספק - עמידה בתנאי הקבלה מאפשרת המשך דיון בוועדת הקבלה אך אין משמעותה בהכרח הזמנה להמשך תהליך המיון או קבלה ללימודים בתוכנית.

תהליך ההרשמה וטופסי הרשמה