לוח זמנים להרשמה לתואר שני לבעלי תארים אחרים

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024) למסלול לתואר שני לבעלי תארים למגמות: טיפולית וטיפולית-שיקום ובריאות - הסתיימה. לא ניתן להעביר מסמכי הרשמה נוספים למגמות אלה.

ההרשמה למגמת ניהול וקהילה נמשכת בשלב זה, מועד סגירת ההרשמה למגמה זו יעודכן בקרוב.

ביום הפתוח נשמח לפגוש אתכם/ן להסברים וייעוץ בנוגע למגמת ניהול וקהילה בלבד:

יום פתוח 31.5.24

ביום הפתוח ב-31.5.24 יוצגו רק תוכניות ביה"ס לעבודה סוציאלית שיהיו פתוחות להרשמה במועד זה


11.2.2024 – פתיחת ההרשמה

8.3.2024 – יום פתוח באוניברסיטת בר-אילן

15.5.2024 – סיום ההרשמה למגמה הטיפולית ולמגמה הטיפולית-שיקום ובריאות

31.5.2024 - יום פתוח באוניברסיטת בר-אילן למגמת ניהול וקהילה בלבד

אפריל 2024 - תחילת יוני 2024 – ראיונות קבוצתיים למסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים

תשובות יתקבלו החל מאמצע חודש יוני 2024 ובהתאם להתקדמות תהליכי ההרשמה והמיון (לא כל התשובות נשלחות באותו מועד)

ביה"ס לעבודה סוציאלית שומר לעצמו את הזכות לגמישות בלוח הזמנים

  • ועדת הקבלה רשאית לזמן מועמדים לראיון קבוצתי / אישי על פי שיקול דעתה.
  • מועמדים שאין ברשותם תואר / אישור זכאות סופי לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות ומועמדותם תדחה באופן אוטומטי ללא דיון בוועדת הקבלה. אישור על סיום לימודים או זכאות עתידית לא יתקבל.

  • יש לעמוד בתנאי הקבלה במלואם בעת הגשת המועמדות. פונים שיבחרו להגיש מועמדותם ללא עמידה מלאה בתנאי הקבלה - יתכן ותבחן מועמדותם לתוכנית במידה ויהיה לכך מקום בסיום תהליך המיונים (דמי הרשמה לא מוחזרים בכל מקרה).
  • למען הסר ספק - עמידה בתנאי הקבלה מאפשרת המשך דיון בוועדת הקבלה אך אין משמעותה בהכרח הזמנה להמשך תהליך המיון או קבלה ללימודים במסלול.

שאלות נפוצות

תהליך ההרשמה וטופסי הרשמה