מידע כללי על הלימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית

מטרת לימודי העבודה הסוציאלית באוניברסיטת בר-אילן: הקניית ידע תיאורטי ומחקרי בקשר לעבודה טיפולית ומניעתית עם קהילות, קבוצות, משפחות ופרטים (מבוגרים וילדים) והתנסות מקצועית בתחומים אלו. תוכנית הלימודים מכוונת לפיתוח זהות מקצועית מבוססת ידע תיאורטי ומחקרי עם דגש מיוחד על ערכים ועל אתיקה מקצועית, טיפוח חשיבה ביקורתית בקשר לתהליכים מדיניים וחברתיים בחברה הישראלית והקנייה של מיומנויות טיפוליות באמצעותם יוכל הסטודנט, בסיום התואר הראשון, לתת מענה מקצועי לאוכלוסיה עמה יעבוד.

בסיום התואר הראשון תוענק תעודת 'בוגר בעבודה סוציאלית' (BSW) המאפשרת להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים ולהתחיל לעבוד במקצוע. משך הלימודים: שלוש שנים (ששה סמסטרים).

במהלך הלימודים, החל מהשנה הראשונה, מבצעים הסטודנטים הכשרה מקצועית, שמטרתה לחשוף את הסטודנטים באופן הדרגתי לאופן בו נעשית העבודה הסוציאלית בשטח. ההכשרה המקצועית מלווה בקורס תיאורטי באוניברסיטה בהתאם למגמה בה לומד הסטודנט ובהדרכה של מדריך מוסמך במקום ההכשרה.

הסטודנטים משובצים להכשרה מקצועית במגוון תחומים: שירותי רווחה, מרכזים רפואיים כלליים ומרכזים רפואיים לבריאות הנפש, פנימיות, מועדוניות ומרכזים לגיל הרך, שירותי מבחן למבוגרים ולנוער, עבודה טיפולית ושיקומית עם אנשים המתמודדים עם מוגבלות ועם משפחותיהם, מרכזים למניעת אלימות במשפחה, טיפול בהתמכרויות ועוד.

בסמסטר הראשון בשנה א' משתתפים הסטודנטים בהרצאות החושפות אותם למגוון סוגי ההתערבויות שעושים עובדים סוציאליים בשטח ולסיורים בשירותים חברתיים מגוונים. החל מהסמסטר השני משובצים הסטודנטים להכשרה מקצועית, אחת לשבוע. בשנות הלימודים הבאות (ב'+ג') ההכשרה המקצועית מתקיימת פעמיים בשבוע. 

בית הספר לעבודה סוציאלית בבר-אילן חרת על דגלו לשמש בית מקצועי לסטודנטים ולכן תכנית הלימודים שלנו מגוונת ורלוונטית, ומלמדים בה מיטב אנשי המקצוע בתחום במקביל להענקת יחס אישי מצד הסגל האקדמי והמנהלי.

בואו להכיר את בוגרי ביה"ס לעבודה סוציאלית