מילון מלחמה לעבודה סוציאלית

מאז ה-7.10, מציאות חיינו השתנתה ואיתה מילים ומושגים קיבלו משמעות חדשה. בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן, יצא במיזם 'מילון מלחמה לעבודה סוציאלית' - שמטרתו הנגשת ידע רלוונטי שנצבר אצל החוקרות והחוקרים מבית הספר לסטודנטיות ולסטודנטים ולעו"סים/יות בשדה. 

יו"ר הוועדה להנגשת הידע: ד"ר שלומית וייס דגן. חברות הוועדה: ד"ר איילת אורג, פרופ' רחל דקל, ד"ר נעמי ורבלוף, פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי, ד"ר שגית לב וד"ר ענב קרניאל-לאואר. בשיתוף עם הסטודנטיות: רינה אישון יונגשטין, רונה אוז כהן, דרור קירשנר-שרון, הלל אורנשטיין וורד מאוגמי

לפרטים נוספים ניתן לפנות לד"ר שלומית וייס דגן, במייל: shlomit.weiss-dagan@biu.ac.il

המילון יתעדכן מעת לעת במושגים חדשים הרלוונטיים להתמודדות של העובדות הסוציאליות והעובדים הסוציאליים בזמן המלחמה.