השלמת תזה - מבנה התוכנית

משך הלימודים: עד שנתיים

בשתי השנים יש ללמוד קורסי מחקר המתקיימים בימי רביעי החל משעות הצהריים ועד לשעות הערב, לפי הפירוט הזה:

שנה א'

* ש"ש = שעות שנתיות

שיטות מחקר - כמותי - 1 ש"ש או שיטות מחקר - איכותני -1 ש"ש

שנה ב'

סמינר תזות - 2 ש"ש

סטטיסטיקה ו-SPSS - 2 ש"ש או ניתוח איכותני - 2-1 ש"ש

מכסת השעות הנדרשות: 5 ש"ש סה"כ + כתיבת עבודת תזה

כתיבת עבודת התזה תלווה על ידי חבר/ת סגל מבית הספר

הקורסים מתקיימים בימי רביעי החל משעות הצהריים ועד לשעות הערב.

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים, לפי החלטת הוועדה לתואר שני של בית הספר וצורכי הסטודנט/ית.

במסלול זה לא נדרש ללמוד קורסי יסוד ביהדות ואנגלית.