השלמת תזה - מבנה התוכנית

משך הלימודים: עד שנתיים

בשתי השנים יש ללמוד קורסי מחקר המתקיימים בימי רביעי החל משעות הצהריים ועד לשעות הערב, לפי הפירוט הזה:

שנה א'

שיטות מחקר - כמותי - 2 נ"ז או שיטות מחקר - איכותני - 2 נ"ז

שנה ב'

סמינר תזות - 4 נ"ז

סטטיסטיקה ו-SPSS - 4 נ"ז או מחקר איכותני - 4 נ"ז

מכסת השעות הנדרשות: 10 נ"ז סה"כ + כתיבת עבודת תזה

כתיבת עבודת התזה תלווה על ידי חבר סגל מבית הספר

הקורסים מתקיימים בימי רביעי החל משעות הצהריים ועד לשעות הערב.

ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים, לפי החלטת הוועדה לתואר שני של בית הספר וצורכי הסטודנט.

במסלול זה לא נדרש ללמוד קורסי יסוד ביהדות ואנגלית.