דרישות נוספות מצד האוניברסיטה

קורסי יסוד ביהדות: 

נוסף על הקורסים בעבודה סוציאלית הסטודנט מחויב ללמוד קורסי יסוד ביהדות במהלך התואר. 

- בוגרי אוניברסיטת בר-אילן חייבים בקורסי יסוד ביהדות בהיקף של 2 ש"ש.

- בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים חייבים בקורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

הקורסים ניתנים במתכונות שונות: הוראה פרונטלית, קורס מתוקשב.
  
פרטים באתר היחידה ללימודי יסוד ביהדות: www.biu.ac.il/yesod 

  

אנגלית כשפה זרה:

מי שהחלו לימודיהם עד שנת תשפ"ב יפעלו לפי ההנחיות האלה:

כל הסטודנטים לתואר שני מחויבים בלימודי אנגלית שפה זרה. קורסי אנגלית ניתנים במתכונת של הוראה פרונטלית. הם לא בהכרח מתקיימים ביום הלימודים.

- תלמידי מסלול א' (עם תזה) חייבים לגשת לבחינת המיון. יש להירשם לבחינה מראש.

- תלמידי מסלול ב' (בלי תזה) יכולים לקבל פטור על סמך קריטריונים של היחידה לאנגלית כשפה זרה. הזכאות לפטור נבדקת ומתואמת עם היחידה. מי שאינו זכאי.ת לפטור צריך.ה לגשת לבחינת המיון ולפעול לפי תוצאות הבחינה. יש להירשם לבחינה מראש.

פרטים באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה

מתקבלי תשפ"ג ואילך יפעלו לפי ההנחיות האלה:

תלמידי מסלול א' (עם תזה) נדרשים ללמוד אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים ראו באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה).

תלמידי מסלול ב' (בלי תזה) פטורים מלימודי אנגלית לתואר שני.

 

* ש"ש = שעות שנתיות