דרישות נוספות מצד האוניברסיטה

קורסי יסוד ביהדות: 

נוסף על הקורסים בעבודה סוציאלית הסטודנט מחויב ללמוד קורסי יסוד ביהדות במהלך התואר. 

- בוגרי אוניברסיטת בר-אילן חייבים בקורסי יסוד ביהדות בהיקף של 2 ש"ש.

- בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים חייבים בקורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

הקורסים ניתנים במתכונות שונות: הוראה פרונטלית, קורס מתוקשב.
  
פרטים באתר היחידה ללימודי יסוד ביהדות: www.biu.ac.il/yesod 

  

אנגלית כשפה זרה:

תלמידי מסלול א' (עם תזה) נדרשים ללמוד אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים ראו באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה).

תלמידי מסלול ב' (בלי תזה) פטורים מלימודי אנגלית לתואר שני.

 

* ש"ש = שעות שנתיות