שלחו לחבר

דרישות נוספות מצד האוניברסיטה

קורסי יסוד ביהדות: 

נוסף על הקורסים בעבודה סוציאלית הסטודנט מחויב ללמוד קורסי יסוד ביהדות במהלך התואר. 

- בוגרי אוניברסיטת בר-אילן חייבים בקורסי יסוד ביהדות בהיקף של 2 ש"ש.

- בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים חייבים בקורסי יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

הקורסים ניתנים במתכונות שונות: הוראה פרונטלית, קורס מתוקשב.
  
פרטים באתר היחידה ללימודי יסוד ביהדות: www.biu.ac.il/yesod 

  

אנגלית כשפה זרה:

כל סטודנט לתואר שני חייב בלימודי אנגלית כשפה זרה. 

סטודנטים במסלול א' (עם תזה) חייבים להיבחן בבחינת מיון בחודשי הקיץ (לפי מידע המתפרסם באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה) הקובעת פטור או את רמת הקורס הנדרש.  
 

סטודנטים במסלול ב' (בלי תזה) יכולים לקבל פטור על סמך קריטריונים של היחידה לאנגלית כשפה זרה. הזכאות לפטור נבדקת ומתואמת עם היחידה. מי שאינו זכאי לפטור חייב היבחן בבחינת מיון בחודשי הקיץ (לפי מידע המתפרסם באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה) ולפעול על פי תוצאות הבחינה.  

פרטים באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה: http://efl.biu.ac.il/node/1232 

 

* ש"ש = שעות שנתיות

תאריך עדכון אחרון : 09/12/2020