לוח זמנים להרשמה לתואר שני

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023) תתקיים בתאריכים 29.1.2023 – 28.4.2023

טופסי הרשמה וקישורים מעודכנים להרשמה יועלו לאתר עם פתיחת ההרשמה


 

29.1.2023 – פתיחת ההרשמה

10.2.2023 – יום פתוח באוניברסיטת בר-אילן

28.4.2023 ועד בכלל – סיום ההרשמה.

ההרשמה כוללת: הרשמה כללית אוניברסיטה ובמקביל – העברת כל הטפסים המפורטים בסעיף "תהליך ההרשמה" לביה"ס לעבודה סוציאלית. טופסי הרשמה וקישורים מעודכנים להרשמה יועלו לאתר עם פתיחת ההרשמה.

לאחר בדיקת יסודית של תיק המועמדות המלא יוחלט אם לזמן את המועמד/ת להמשך תהליך המיון – ריאיונות קבוצתיים.

מרס – מאי 2023 – ריאיונות קבוצתיים לתואר שני.

תשובות יתקבלו במהלך חודש מאי 2023 ואילך בהתאם להתקדמות תהליכי ההרשמה והמיון.

  • פונים שאין ברשותם אישור זכאות לתואר ראשון בעבודה סוציאלית לא יוכלו להגיש מועמדות  לתואר שני.
  • יש לעמוד בתנאי הקבלה לשנה"ל תשפ"ד במלואם בעת הגשת המועמדות. פונים שיבחרו להגיש מועמדותם ללא עמידה מלאה בתנאי הקבלה - יתכן ותבחן מועמדותם לתוכנית במידה ויהיה לכך מקום בסיום תהליך המיונים (דמי הרשמה לא מוחזרים בכל מקרה).
  • למען הסר ספק - עמידה בתנאי הקבלה מאפשרת המשך דיון בוועדת הקבלה אך אין משמעותה בהכרח הזמנה להמשך תהליך המיון או קבלה ללימודים בתוכנית.
  • ועדת הקבלה רשאית לזמן מועמדים לראיון קבוצתי / אישי על פי שיקול דעתה.

​​​​​​​

תהליך ההרשמה וטופסי הרשמה