לוח זמנים להרשמה לתואר שני

הרשמה לתוכנית לתואר שני לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023):

ההרשמה למגמה הטיפולית לתואר שני הסתיימה. ההרשמה למגמה השיקומית-טיפולית ולמגמת ניהול וקהילה בעיצומה.


 

29.1.2023 – פתיחת ההרשמה

10.2.2023 – יום פתוח באוניברסיטת בר-אילן

30.4.2023 ועד בכלל – סיום ההרשמה למגמה הטיפולית. ההרשמה למגמת שיקום ובריאות ולמגמת ניהול וקהילה.

ההרשמה כוללת: הרשמה כללית אוניברסיטה ובמקביל – העברת כל הטפסים המפורטים בסעיף "תהליך ההרשמה" לביה"ס לעבודה סוציאלית.

לאחר בדיקת יסודית של תיק המועמדות המלא יוחלט אם לזמן את המועמד/ת להמשך תהליך המיון – ריאיונות קבוצתיים.

12.5.2023 - יום פתוח באוניברסיטת בר-אילן. רלבנטי למגמות הפתוחות להרשמה: מגמה שיקומית-טיפולית ומגמת ניהול וקהילה.

מרס – מאי 2023 – ריאיונות קבוצתיים לתואר שני.

תשובות יתקבלו במהלך חודש מאי 2023 ואילך בהתאם להתקדמות תהליכי ההרשמה והמיון.

  • פונים שאין ברשותם אישור זכאות לתואר ראשון בעבודה סוציאלית לא יוכלו להגיש מועמדות  לתואר שני.
  • יש לעמוד בתנאי הקבלה לשנה"ל תשפ"ד במלואם בעת הגשת המועמדות. פונים שיבחרו להגיש מועמדותם ללא עמידה מלאה בתנאי הקבלה - יתכן ותבחן מועמדותם לתוכנית במידה ויהיה לכך מקום בסיום תהליך המיונים (דמי הרשמה לא מוחזרים בכל מקרה).
  • למען הסר ספק - עמידה בתנאי הקבלה מאפשרת המשך דיון בוועדת הקבלה אך אין משמעותה בהכרח הזמנה להמשך תהליך המיון או קבלה ללימודים בתוכנית.
  • ועדת הקבלה רשאית לזמן מועמדים לראיון קבוצתי / אישי על פי שיקול דעתה.

 

תהליך ההרשמה וטופסי הרשמה