לוח זמנים להרשמה לתואר שני

מועדי ההרשמה לתוכנית לתואר שני (לבעלי תואר ראשון בע"ס) לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024):

ההרשמה למגמה הטיפולית הסתיימה

ההרשמה למגמות: ניהול וקהילה, שילוב אמצעים אומנותיים בטיפול, שיקומית-טיפולית נמשכת


11.2.2024 - פתיחת ההרשמה
 

8.3.2024 - יום פתוח באוניברסיטת בר-אילן

30.4.2024 - סיום ההרשמה למגמה הטיפולית. ההרשמה למגמות: ניהול וקהילה, שילוב אמצעים אומנותיים בטיפול, שיקומית-טיפולית נמשכת.

31.5.24 - יום פתוח באוניברסיטת בר-אילן - יוצגו תוכניות ביה"ס לעבודה סוציאלית שיהיו פתוחות להרשמה במועד זה

אפריל – יוני - ראיונות קבוצתיים

תשובות יתקבלו החל מתחילת מאי 2024 ובהתאם להתקדמות תהליכי ההרשמה והמיון (לא כל התשובות נשלחות באותו מועד)

  • פונים שאין ברשותם אישור זכאות לתואר ראשון בעבודה סוציאלית לא יוכלו להגיש מועמדות לתואר שני.

  • יש לעמוד בתנאי הקבלה במלואם בעת הגשת המועמדות. פונים שיבחרו להגיש מועמדותם ללא עמידה מלאה בתנאי הקבלה - יתכן ותבחן מועמדותם לתוכנית במידה ויהיה לכך מקום בסיום תהליך המיונים (דמי הרשמה לא מוחזרים בכל מקרה).
  • למען הסר ספק - עמידה בתנאי הקבלה מאפשרת המשך דיון בוועדת הקבלה אך אין משמעותה בהכרח הזמנה להמשך תהליך המיון או קבלה ללימודים בתוכנית.
  • ועדת הקבלה רשאית לזמן מועמדים לראיון קבוצתי / אישי על פי שיקול דעתה.

 

תהליך ההרשמה וטופסי הרשמה