לוח זמנים להרשמה לתואר שלישי

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024) מתקיימת בתאריכים 11.2.24 - 30.6.24


לוח הזמנים להרשמה לשנה"ל תשפ"ה:

11.2.2024 - פתיחת ההרשמה

8.3.2024 - יום פתוח באוניברסיטת בר-אילן

31.5.24 - יום פתוח באוניברסיטת בר-אילן

30.6.2024 - סיום ההרשמה

יולי 2024 - תהליך מיון. ועדת הקבלה ראשית לזמן את המועמדים לריאיון לפי שיקול דעתה

אוגוסט 2024 - מתן תשובות

תהליך ההרשמה והגשת מועמדות