מסלולי והתרכזויות לימוד

בואו להכיר את בוגרי ביה"ס לעבודה סוציאלית

מסלולי הלימוד

בכל אחת מהתרכזויות הלימוד יכולים הסטודנטים ללמוד במסלול מחקרי (עם כתיבת עבודת מחקר, עבודת תזה) או במסלול ללא כתיבת עבודת תזה. על הסטודנטים לבחור את ההתרכזות במעמד ההרשמה למסלול, בטופס למועמד.

מטרות המסלול עם התזה בתואר השני הן קידום המחקר, יצירת ידע חדש, פיתוח יכולת ההתמקצעות של סטודנטים כאנשי מחקר בד בבד עם הקניית ידע תאורטי ומיומנויות מקצועיות מתקדמות וייחודיות. כדי לצייד את הסטודנטים בידע ובכלים לביצוע ולהבנת מחקר, נלמדים בצורה מעמיקה ושיטתית עקרונות החשיבה המדעית, שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות וסטטיסטיקה. בית הספר מעמיד לרשות כל סטודנט מנחה המלווה את הסטודנט בכל שלבי המחקר. בסיום המחקר הסטודנט מגיש עבודת תזה ונבחן בפני ועדה.

משקל עבודת התזה יהיה 60% מהממוצע הסופי ומשקל הציונים בקורסים יהיה 40% מהממוצע הסופי. מי שהחלו לימודים לפני תשע"ח, משקל עבודת התזה הוא 75% מהממוצע הסופי ומשקל הציונים בקורסים הוא 25% מהממוצע הסופי.

 היקף הלימודים בשנה א': 12 ש"ש - 17 ש"ש (כמפורט בסעיף "מבנה התכנית").

היקף הלימודים הכולל בשנים ב'-ג': במסלול א' - עם תזה - 18 שעות שנתיות (ש"ש); במסלול ב' - ללא תזה - 24 שעות שנתיות (ש"ש).

התרכזויות הלימוד

התרכזות שיקום ובריאות

התרכזות זו נועדה להכשיר, לקדם ולפתח את הידע ואת המיומנויות הטיפוליות של המעוניינים לעבוד כעובדים סוציאליים בתחומי מוגבלות, שיקום, בריאות וחולי. תכנית הלימודים מתמקדת בהקניית גישות תיאורטיות עדכניות ומיומנויות טיפול ושיקום מגוונות עם פרטים ועם קבוצות. בין הקורסים הנלמדים: סוגיות במצבי בריאות וחולי, שיקום והחלמה בבריאות הנפש, המשפחה במצבי חולי ומוגבלות, מיניות במצבי חולי ונכות. ניתן להגיש מועמדות ללימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית ביחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית בבר-אילן בתנאים הבאים: 1. ניסיון של שנתיים בברה"ן במסגרת מרפאתית/בית חולים. 2. במהלך תקופה זו המועמד יקבל הדרכה שבועית של עו"ס קליני או של פסיכולוג קליני.

התרכזות פיתוח קהילתי וארגוני

נועדה להכשיר עובדים סוציאליים לעבודה עם קהילות וארגונים. עובדים סוציאליים קהילתיים מובילים שינויים חברתיים ומדיניים ברמה המקומית, הארגונית והארצית, תוך עבודה משותפת עם לקוחות ועם ארגונים חברתיים. תכנית הלימודים מתמקדת בהקניית ידע תיאורטי ופרקטי בהתערבויות ברמת המקרו תוך שימוש בכלים ובידע ברמה הקבוצתית והפרטנית. בנוסף מקנה התכנית מיומנויות בניהול צוותים וארגונים, שותפויות בין מגזריות, שיווק חברתי ואקטיביזם חברתי. עם סגל המרצים נמנים מרצים מהשורה הראשונה מתחום העבודה הסוציאלית. 

מידע על עבודה סוציאלית קהילתית

התרכזות טיפולית

נועדה לגבש זהות של עובד סוציאלי ולהקנות ידע ומיומנויות בהתערבות טיפולית. תכנית הלימודים מתמקדת בתאוריה ובפרקטיקה של הטיפול הדינמי, בהכרת גישות טיפול מגוונות נוספות בעבודה סוציאלית ובפיתוח אבחון והתערבות עם פרטים ועם קבוצות. ניתן להגיש מועמדות ללימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית ביחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית בבר-אילן בתנאים הבאים: 1. ניסיון של שנתיים בברה"ן במסגרת מרפאתית/בית חולים. 2. במהלך תקופה זו המועמד יקבל הדרכה שבועית של עו"ס קליני או של פסיכולוג קליני.