שלחו לחבר

התרכזויות לימוד

התרכזות שיקום ובריאות

התרכזות זו נועדה להכשיר, לקדם ולפתח את הידע ואת המיומנויות הטיפוליות של המעוניינים לעבוד כעובדים סוציאליים בתחומי מוגבלות, שיקום, בריאות וחולי. תכנית הלימודים מתמקדת בהקניית גישות תיאורטיות עדכניות ומיומנויות טיפול ושיקום מגוונות עם פרטים ועם קבוצות. בין הקורסים הנלמדים: סוגיות במצבי בריאות וחולי, שיקום והחלמה בבריאות הנפש, המשפחה במצבי חולי ומוגבלות, מיניות במצבי חולי ונכות.

התרכזות פיתוח קהילתי וארגוני

נועדה להכשיר עובדים סוציאליים לעבודה עם קהילות וארגונים. עובדים סוציאליים קהילתיים מובילים שינויים חברתיים ומדיניים ברמה המקומית, הארגונית והארצית, תוך עבודה משותפת עם לקוחות ועם ארגונים חברתיים. תכנית הלימודים מתמקדת בהקניית ידע תיאורטי ופרקטי בהתערבויות ברמת המקרו תוך שימוש בכלים ובידע ברמה הקבוצתית והפרטנית. בנוסף מקנה התכנית מיומנויות בניהול צוותים וארגונים, שותפויות בין מגזריות, שיווק חברתי ואקטיביזם חברתי. עם סגל המרצים נמנים מרצים מהשורה הראשונה מתחום העבודה הסוציאלית. נכון להיום, הקורסים מוכרים למומחיות. 

מידע על עבודה סוציאלית קהילתית

התרכזות טיפולית

נועדה לגבש זהות של עובד סוציאלי ולהקנות ידע ומיומנויות בהתערבות טיפולית. תכנית הלימודים מתמקדת בתאוריה ובפרקטיקה של הטיפול הדינמי, בהכרת גישות טיפול מגוונות נוספות בעבודה סוציאלית ובפיתוח אבחון והתערבות עם פרטים ועם קבוצות. 

תאריך עדכון אחרון : 09/12/2020