מסלולי ומגמות לימוד

בואו להכיר את בוגרי ביה"ס לעבודה סוציאלית

מסלולי הלימוד

בכל אחת מהמגמות יכולים הסטודנטים ללמוד במסלול מחקרי (עם כתיבת עבודת מחקר, עבודת תזה) או במסלול ללא כתיבת עבודת תזה. על הסטודנטים לבחור את המגמה, האשכול והמסלול במעמד ההרשמה, בטופס למועמד.

מטרות המסלול עם התזה בתואר השני הן קידום המחקר, יצירת ידע חדש, פיתוח יכולת ההתמקצעות של סטודנטים כאנשי מחקר בד בבד עם הקניית ידע תאורטי ומיומנויות מקצועיות מתקדמות וייחודיות. כדי לצייד את הסטודנטים בידע ובכלים לביצוע ולהבנת מחקר, נלמדים בצורה מעמיקה ושיטתית עקרונות החשיבה המדעית, שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות וסטטיסטיקה. בית הספר מעמיד לרשות כל סטודנט מנחה המלווה את הסטודנט בכל שלבי המחקר. בסיום המחקר הסטודנט מגיש עבודת תזה ונבחן בפני ועדה.

משקל עבודת התזה יהיה 60% מהממוצע הסופי ומשקל הציונים בקורסים יהיה 40% מהממוצע הסופי. 

היקף הלימודים בשנה א': 24 נ"ז (נקודות זכות) - 34 נ"ז (נקודות זכות) (כמפורט בסעיף "מבנה התכנית").

היקף הלימודים הכולל בשנים ב'-ג': במסלול א' - עם תזה - 36 נ"ז (נקודות זכות); במסלול ב' - ללא תזה - 48 נ"ז (נקודות זכות).

מגמות הלימוד

מגמה טיפולית

מגמה זו נועדה לגבש זהות של עובד סוציאלי ולהקנות ידע ומיומנויות בהתערבות טיפולית דינמית, בהכרת גישות טיפול מגוונות נוספות בעבודה סוציאלית ובפיתוח אבחון והתערבות עם פרטים ועם קבוצות.

תוכנית הלימודים כוללת קורסים מגוונים ובהם: התערבות וטיפול בעבודה סוציאלית, דינמיקה קבוצתית, מושגים דינמיים: התיאוריה של הפרקטיקה, שיטות התערבות עם הקבוצה, תיאוריה ופרקטיקה בעבודה עם משפחות, עבודה סוציאלית עם ילדים ונוער, אלימות במשפחה, מדיניות רווחה, שהות ורגישות תרבותית, חשיבה ביקורתית בעבודה סוציאלית, התמודדות במצבי לחץ משבר וטראומה, סוגיות בזקנה ועבודה סוציאלית, אתיקה בעבודה סוציאלית, ועוד*.

הלימודים במגמה משלבים לימודים והכשרה מעשית המתבצעת לאורך שלוש שנות הלימוד. הסטודנטים משתלבים בעבודה המעשית במגוון מסגרות בהן מועסקים עובדים סוציאליים כגון: שירותי רווחה, שירותים למען הקהילה, שירותי בריאות הנפש, שירותי בריאות, מרכזים לטיפול בילד ובמשפחה, מרכזים לטיפול בהתמכרויות, מרכזים לטיפול בזקנים, עבודה עם נוער בסיכון, תחומי השיקום, עבודה עם אנשים עם מגבלה, עבודה בעמותות ועוד.

המגמה הטיפולית מציעה אפשרות ללמוד באשכול ייחודי:

מגמה טיפולית - אשכול שיקום ובריאות

באשכול זה, בנוסף לקורסים טיפוליים המיועדים לכלל הלומדים במגמה הטיפולית, תוכנית הלימודים כוללת גם קורסי תוכן ייחודיים מעולמות המוגבלות, השיקום, הבריאות והחולי.

בין הקורסים הנלמדים באשכול זה*: מוגבלויות: מבוא לתיאוריה ולפרקטיקה, סוגיות במצבי בריאות וחולי, שיקום והחלמה בבריאות הנפש, המשפחה במצבי חולי ומוגבלות, גישות הגל השלישי בטיפול קוגנטיבי-התנהגותי באוכלוסיות בריאות ושיקום.

לאחר סיום הלימודים במגמה הטיפולית (כולל באשכול שיקום ובריאות) ניתן להגיש מועמדות ללימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית ביחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית בבר-אילן בתנאים הבאים: 1. ניסיון של שנתיים בבריאות הנפש במסגרת מרפאתית/בית חולים. 2. במהלך תקופה זו המועמד יקבל הדרכה שבועית של עו"ס קליני או של פסיכולוג קליני.

מגמת ניהול וקהילה

מגמה זו נועדה להכשיר עובדים סוציאליים לעבודה עם קהילות וארגונים.

עובדים סוציאליים קהילתיים מובילים שינויים חברתיים ברמה המקומית, הארגונית והארצית, תוך עבודה משותפת עם תושבים ועם ארגונים חברתיים.

תוכנית הלימודים מתמקדת בהקניית ידע תיאורטי ופרקטי בהתערבויות ברמת המקרו תוך שימוש בכלים ובידע ברמה הקבוצתית והפרטנית. בנוסף מקנה התוכנית מיומנויות בפיתוח קהילתי, תכנון ופיתוח שירותים קהילתיים, ניהול צוותים וארגונים, שותפויות בין מגזריות ופרקטיקת מדיניות.

בין הקורסים הנלמדים במסגרת המגמה*: דיאלוג קהילתי, דינמיקה קבוצתית, עבודה פרטנית לעובדים קהילתיים, שיטות התערבות בעבודה סוציאלית קהילתית, שיטות התערבות עם הקבוצה, מנהיגות, תיאוריה ופרקטיקה בעבודה עם משפחות, יזמות וחדשנות חברתית בראייה עסקית, אלימות במשפחה, מדינת הרווחה במציאות משתנה, אסטרטגיות הובלה בארגונים חברתיים, הצוות כקבוצה קטנה, חשיבה ביקורתית בעבודה סוציאלית, התמודדות במצבי לחץ, משבר וטראומה, סוגיות בזקנה ועבודה סוציאלית, אתיקה בעבודה סוציאלית ועוד.

הלימודים במגמה משלבים לימודים והכשרה מעשית המתבצעת לאורך שלוש שנות הלימוד. הסטודנטים משתלבים בעבודה המעשית במגוון גופים קהילתיים וגופי רווחה שונים בהן מועסקים עובדים סוציאליים קהילתיים כגון: מוסדות לילדים ולנוער, לשכות לשירותים חברתיים, תחנות ייעוץ לנישואין ולמשפחה, שירותי קליטה ועלייה, מתנ"סים, ארגוני סיוע לשכבות החלשות, מפעלי תעשייה, מקלטים לנשים מוכות, מוסדות פסיכיאטריים, בתי ספר, עמותות פרטיות שונות ובמערכת הבריאות הציבורית והפרטית.

מידע על עבודה סוציאלית קהילתית


עם סגל ההוראה במסלול לתואר שני בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים, נמנים מרצים ומרצות מהשורה הראשונה מתחום העבודה הסוציאלית.

בוגרי המסלול לתואר שני בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים משתלבים במגוון תפקידים לאחר סיום לימודיהם: החל בעובדים סוציאליים ומטפלים וכלה בראשי צוות ומנהלי מחלקות לשירותים חברתיים, מחלקות לשירותים סוציאליים וכן בתפקידי מפתח במשרדים הממשלתיים הרלוונטיים או בארגונים פרטיים ועמותות. סטודנטים רבים שסיימו לימודיהם במסלול עם תזה ממשיכים ללימודי תואר שלישי והופכים לחוקרים ולמרצים באקדמיה ובמכוני מחקר.

♦ אפשרות יחודית לבוגרי ביה"ס לעבודה סוציאלית בבר-אילן ♦ לימודי תעודה בהנחיית קבוצות בגישה אינטגרטיבית - הלימודים נמשכים שנה אחת ומעניקים הזדמנות יחודית לבוגרי ביה"ס המבקשים להעמיק את הידע שלהם בהנחיית קבוצות ולקבל תעודת לימודי הנחיית קבוצות של היחידה ללימודי המשך. לפרטים ומידע נוסף הקלק/י כאן


* יכולים לחול שינויים בתוכנית הלימודים משנה לשנה