מסלולי הלימוד ומגמות ההתמחות בתוכנית לתואר שני

מסלולי הלימוד

מסלול עם תזה (מסלול א')

מטרת מסלול זה, נוסף על הקניית ידע תאורטי ומיומנויות מקצועיות מתקדמות וייחודיות, היא לקדם את המחקר, ליצור ידע חדש ולפתח את יכולת ההתמקצעות של הסטודנטים כאנשי מחקר. כדי לצייד את הסטודנטים בידע ובכלים לביצוע ולהבנת מחקר, נלמדים בצורה מעמיקה ושיטתית עקרונות החשיבה המדעית, שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות וסטטיסטיקה. בית הספר מעמיד לרשות כל סטודנט מנחה המלווה את הסטודנט בכל שלבי המחקר. בסיום המחקר הסטודנט מגיש עבודת תזה ונבחן בפני ועדה. תוכנית הלימודים כוללת קורסי מחקר, סמינריונים, קורסי פרקטיקום וקורסים הייחודיים לכל מגמה.

מכסת השעות הנדרשת: 36 נ"ז בעבודה סוציאלית והגשת עבודת תזה.

משך הלימודים: שנתיים, עם אפשרות הארכה לשנה נוספת. הארכה לשנה שלישית תינתן רק למי שנמצא בשלבים מתקדמים של עבודת התזה, לא לצורך שמיעת קורסים אלא רק לצורך סיום כתיבת העבודה.

מרכיבי הציון הסופי: ציון עבודת התזה וההגנה על התזה (60%) + ציונים בקורסים (40%).

עבודות תזה ודיסרטציות שהוגשו בביה"ס לעבודה סוציאלית

מסלול בלי תזה (מסלול ב')

מטרת מסלול זה היא להקנות ידע תאורטי ומיומנויות מקצועיות מתקדמות וייחודיות. תוכנית הלימודים כוללת קורסי מחקר, סמינריונים ופרקטיקומים וקורסים הייחודיים לכל מגמה.   

מכסת השעות הנדרשת: 48 נ"ז בעבודה סוציאלית.

משך הלימודים: שנתיים.

מרכיבי הציון הסופי: ציונים בקורסים (100%).

  סטודנטים לתואר שני מחויבים בדרישות ללימודי יסוד ביהדות ואנגלית, כמפורט באתר בית הספר ללימודים מתקדמים 

מגמות ההתמחות

מגמה טיפוליתמגמה ייחודית שמטרתה להקנות מיומנויות טיפול מתקדמות לעובדים סוציאליים בעלי ניסיון בתחום הטיפול. תוכנית הלימודים מורכבת מקורסים תיאורטיים, סמינריונים ופרקטיקומים. התוכנית מבוססת בעיקרה על הגישה הפסיכו דינאמית ומתמקדת באבחון, הערכה וטיפול לאורה של גישה זו. הקורסים השונים במגמה מתייחסים לעבודה טיפולית פרטנית עם מבוגרים, נוער וילדים, עבודה טיפולית משפחתית ועבודה טיפולית קבוצתית. הלמידה מתקיימת הן ברמה התיאורטית והן ברמה הפרקטית, כאשר הלמידה הפרקטית נעשית בקבוצות קטנות. לצד הלמידה שתוארה מושם דגש על קידום הזהות המקצועית של העובדים הסוציאליים כמטפלים. צוות המרצים במגמה הטיפולית כולל אנשי טיפול ומרצים ותיקים המשלבים בין הפרקטיקה לתאוריה בעבודתם היומיומית ובהוראה.

מגמת ניהול וקהילהמגמה ייחודית המשלבת מיקוד והעמקה בשני עולמות ידע: ניהול וקהילה, הנגזרים מתחום ה"מאקרו פרקטיקה בעבודה סוציאלית". זהו תחום העוסק בהנעת שינויים חברתיים רחבים תוך התמקדות בהתערבויות מקצועיות מתוכננות בארגונים ובקהילות ובהשפעתן על המדיניות. תוכנית הלימודים מתמקדת בתיאוריות ובאסטרטגיות התערבות התורמות לפיתוח הזהות המקצועית ולפרקטיקה של העובדים הסוציאליים העוסקים בתחומים אלו או מעונייים/ות לעסוק בתחומים אלו, תוך יצירת אינטגרציה בין הניסיון והידע של הסטודנטים מעבודתם בשדה לבין החומר הנלמד. יתרה מכך, ניתן דגש על הקניית מיומנויות שיאפשרו לסטודנטים לנהל או לרכז ארגונים ותוכניות התערבות וליצור שינויים מתוכננים בקהילות ובמדיניות תוך הסתכלות עכשווית על הנעשה בארץ ובעולם בתחומים אלו.

מגמת שילוב אמצעים אומנותיים בטיפולמגמה באוריינטציה טיפולית הנועדה להכשיר עובדים סוציאליים בשילוב אומנויות בעבודתם הטיפולית, פרטנית או קבוצתית, תוך הקניית ידע תיאורטי ומעשי בתחום, התנסות באמצעים האומנותיים, כגון דרמה, צילום, ציור, ביבליותרפיה, היוצרת חויה מיוחדת וייחודית והרחבת המחקר בתחום. המגמה מיועדת לעובדים סוציאליים המעוניינים להרחיב הן את השפה הטיפולית למקומות מעניינים ומגוונים והן את ארגז הכלים המקצועי בכלי התערבות של אומנות ולשלבם בעבודה הטיפולית בשדה. תוכנית הלימודים מורכבת מסמינריונים ופרקטיקומים, קורסים ייחודיים למגמה וקורסי מחקר. הלמידה היא בקבוצות קטנות תוך התנסות באמצעים האומנותיים. צוות המרצים במגמת שילוב אמצעים אומנותיים בטיפול כולל אנשי טיפול המשלבים בין הפרקטיקה לאמצעים האומנותיים השונים בעבודתם היומיומית ובעלי ניסיון בהוראה. המגמה אינה מכשירה מטפלים באומנות, אינה מורשה על ידי יה״ת (האגודה הישראלית לטיפול באמנות), או מקנה אפשרות לרישום כמטפלים באומנויות. 

מגמה שיקומית-טיפוליתמגמה ייחודית המשלבת פיתוח מיומנויות טיפוליות עם המשגה והבנה תאורטית בהקשרים של בריאות הנפש, מוגבלויות התפתחותיות ובריאות. המגמה מיועדת לעובדים סוציאליים העוסקים בעבודה טיפולית בתחומי בריאות הנפש, מוגבלויות ובריאות. תוכנית הלימודים חושפת את הסטודנטים לגישות טיפול מגוונות עם אנשים ועם בני משפחותיהם, לגישות תאורטיות עדכניות בתחומי המגמה ולחשיבה מחקרית ביקורתית. צוות המרצים במגמת שיקום ובריאות הינו בעל ניסיון עשיר בעבודה בשטח, במחקר ובהוראה, ייחודיות המאפשרת חיבור משמעותי בין התאוריה לפרקטיקה. מסיימי מגמה זו יכולים להגיש מועמדות לתכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית ביחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית בבר-אילן בתנאים הבאים: 1. ניסיון של שנתיים בברה"ן במסגרת מרפאתית/בית חולים. 2. במהלך תקופה זו המועמד יקבל הדרכה שבועית של עו"ס קליני או של פסיכולוג קליני.

מסלול ייעוץ, הדרכה וניהול

סטודנטים בארבע המגמות יכולים ללמוד במסלול ייעוץ, הדרכה וניהול לתפקיד מדריך ראש צוות. לשם כך יש ללמוד את הקורסים האלה כחלק מתוכנית הלימודים:

1. סמינריון בהדרכה

2. פרקטיקום בהדרכה

3. שני קורסים ממגמת ניהול וקהילה

הקבלה למסלול ייעוץ, הדרכה וניהול כוללת ריאיון ועמידה בכמה קריטריונים, כגון ותק וסוג הארגון שבו עובדים.