הדרכה בגישה פסיכודינמית

מנחת הקורס: ד"ר שרה חזן

תאריך פתיחת שנה"ל תשפ"ה: אוקטובר-נובמבר 2024

* קורס זה אינו קורס הדרכת סטודנטים של ביה"ס לעבודה סוציאלית. לפרטים על הקורס במסגרתו מדריכים סטודנטים מביה"ס לעבודה סוציאלית יש לפנות ל: dana.chet@biu.ac.il 


ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה (2024-2025) פתוחה


הרשמה לקורס

קורס ההדרכה הינו קורס שנתי המיועד לסייע בידי המטפל המקצועי לרכוש כישורי הדרכה.

הקורס מלווה את המדריכים בעבודתם תוך בניית גוף ידע ובנוסף משמש מסגרת קולגיאלית ללמידה, לחשיבה ולתמיכה בעבודת ההדרכה. בקורס יושם דגש על הבנת תהליכים מודעים ובלתי מודעים במרחב ההדרכה.

קורס ההדרכה עונה על דרישות הקורסים להדרכת סטודנטים.

להרשמה לקורס הדרכה בגישה פסיכודינמית הקלק/י כאן. למידע נוסף שלחו לנו הודעה דרך דף צור קשר

אוכלוסיית יעד

בעלי תואר שני מתחומי: עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, טיפול ביצירה.

הקבלה לקורס נעשית על סמך ריאיון קבלה.

מבנה הקורס

הלימודים יתקיימו בימי ראשון, בשעות 13:00-09:30, אחת לשבועיים, במשך שנת לימודים אקדמית, סה"כ 64 שעות לימוד.

דרכי העבודה

  • למידה תיאורטית אשר תלווה בקריאת מאמרים ע"י הלומד, זאת תוך גיבוש דיאלוג כיתתי סביב התכנים שיעלו.
  • מפגשי הדרכה על הדרכה שבהם תובאנה שיחות הדרכה למפגש. שיחות אלו ינותחו ע"י הכיתה לשם למידה משותפת.
  • סדנאות חוויתיות.

דרישות הקורס

נוכחות בשיעורים; קריאת החומר התיאורטי עפ"י הנדרש; השתתפות פעילה בכיתה: הבאת דוחות, הצגת סוגיות מן השדה; הדרכת מודרך אחד לפחות לאורך השנה - על הסטודנט בקורס לדאוג למודרך אחד לפחות; הכנת עבודה לסיכום הקורס.

עבודת סיכום:

העבודה כוללת חלק תיאורטי וניתוח סוגיה בהדרכה.

העבודה תוגש עם סיום הקורס. עבודות שתוגשנה באיחור לא תתקבלנה. הנחיות לעבודה יינתנו במהלך השנה.

מנחת הקורס

ד"ר שרה חזן, פסיכותרפיסטית בגישה פסיכואנליטית; מרצה ומדריכה בתכניות פסיכותרפיה; מרכזת תכניות להדרכה; מנחת קבוצות; מדריכה צוותים טיפוליים והדרכה על הדרכה

שכר הלימוד

מרכיבי שכר הלימוד: 4,000 ₪ + 200 ₪ דמי הרשמה

המתקבלים ישלמו מקדמה של 25% משכר הלימוד. שכר הלימוד יתחלק לארבעה תשלומים צמודים למדד יוקר המחייה, יולי.


להרשמה לקורס הדרכה בגישה פסיכודינמית הקלק/י כאן. למידע נוסף שלחו לנו הודעה דרך דף צור קשר

 gradhat

לעומדים בהצלחה בדרישות הקורס תוענק תעודה על סיום קורס הדרכה בגישה פסיכודינמית מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן.

hand-emoji

הקורס נמצא בתהליכים לקבלת גמול השתלמות (עובדי הוראה מחוייבים באישור המפקח האזורי לקבלת אישור לגמול השתלמות).

facebook