הכשרה מקצועית בתוכנית לתואר ראשון

הכשרה מקצועית בשנה א' (בימי שלישי)

בסמסטר א' יתקיימו סיורים וימי עיון.

בסמסטר ב' ישובצו הסטודנטים להכשרה מקצועית.

מטרת ההכשרה: לחשוף את הסטודנטים באופן הדרגתי למקצוע העבודה הסוציאלית בנוסף ללימודים התיאורטיים.

שעות ההכשרה יתואמו עם המדריך ובהתאם לצורכי השירות.

ההכשרה המקצועית יכולה להתבצע גם בשעות הצהריים או אחה"צ. על הסטודנטים להתארגן בהתאם.

משך ההכשרה: בסמסטר ב' - חמש שעות ביום.

דרישות ההכשרה: הסטודנטים ישתתפו או יצפו במסגרות מקצועיות שונות: השתתפות בישיבות, השתתפות בועדות, סיורים, היכרות עם אנשי מקצוע רלבנטיים, ביקורי בית, חשיפה למתודה הקהילתית באמצעות מפגש עם עובדים סוציאליים קהילתיים וכדומה.

הדרכה: הסטודנט יקבל שעה בשבוע הדרכה אישית ע"י המדריך אליו שובץ. ההדרכה מבוססת על דוח "אני-אתה" שיוגש ע"י הסטודנט לפני פגישת ההדרכה.

מספר מטופלים: כל סטודנט יקבל מטופל אחד עד שני מטופלים. אין לטפל בילדים מתחת לגיל 12.

דוח "אני-אתה": יש לכתוב דוח "אני-אתה" על מטופל אחד. לסטודנט שיש שני מטופלים: יש להגיש דוח כללי על המטופל השני.

 

הכשרה מקצועית בשנים ב' ו-ג' (יומיים בשבוע בימים שלישי, חמישי)

דרישות ההכשרה בתחום הפרטני

 • שנה ב': טיפול בחמישה מקרים פרטניים ארוכי טווח.
 • שנה ג': טיפול בשישה מקרים פרטניים ארוכי טווח + הנחיית קבוצה.
 • שני דוחות "אני-אתה" על מטופלים קבועים.
 • דוח מסכם על שאר המטופלים.
 • בשנה ג' - דוח על הקבוצה.
 • העברת הדוחות למדריך כיומיים לפני מפגש ההדרכה.
 • השתתפות בישיבות צוות.
 • מעורבות אקטיבית בהדרכה.

דרישות ההכשרה בתחום קהילה וניהול חברתי

 • שנה ב':
  • התערבות קהילתית ראשית (פיתוח מנהיגות).
  • התערבות קהילתית משנית.
  • מטופל פרטני.
 • שנה ג': התערבות קהילתית (הקמת שירות חדש, פיתוח שירות קיים, הפעלת ועדת היגוי עירונית / ארצית, הובלת ועדה בין-ארגונית) + התערבות קבוצתית - דינמית.
 • דוח קהילתי אחת לשבוע.
 • דוח "אני-אתה" על מטופל אחת לשבועיים.
 • בשנה ג' - דוח על הקבוצה.
 • דוחות נוספים עפ"י דרישת המדריך.
 • העברת הדוחות למדריך כיומיים לפני מפגש ההדרכה.
 • השתתפות בישיבות צוות.
 • מעורבות אקטיבית בהדרכה.

 

זכויות הסטודנט

 • קבלת הדרכה במקום ההכשרה המקצועית ביום קבוע ובשעה קבועה ובתנאים המאפשרים סודיות וללא הפרעות.
 • הדרכה אישית אחת לשבוע בשירות:
  • בשנה ב' - שעה וחצי בשבוע הדרכה אישית.
  • בשנה ג' - שעה וחצי בשבוע הדרכה אישית + שעה הדרכה משותפת לשני סטודנטים על הקבוצה.
 • התייחסות המדריך לדוחות הסטודנט בשעת ההדרכה וקבלת משוב של המדריך בכתב על גבי הדוח.
 • קבלת חדר לטיפול.
 • אפשרות לשימוש בטלפון.
 • החזרי הוצאות בתפקיד.

שאלון אישי לצורכי שיבוץ להכשרה מקצועית ישלח למועמדים שיתקבלו ללימודים.

בדרך כלל הסטודנטים משובצים להכשרה באזור המרכז ובקרבת האוניברסיטה תוך ניסיון להתחשב במקום מגוריו של הסטודנט/ית, אך לעיתים הסטודנט/ית משובץ/ת להכשרה רחוק ממקום מגוריו. ביה"ס לעבודה סוציאלית לא מתחייב לשבץ את הסטודנטים באזור מגוריהם או בסמוך אליו.

מידי שנה חלים שינויים במקומות ההכשרה.