הכשרה מקצועית

הכשרה מקצועית בשנה א' (בימי שלישי)

בסמסטר א' יתקיימו סיורים וימי עיון.

בסמסטר ב' ישובצו הסטודנטים להכשרה מקצועית.

מטרת ההכשרה: לחשוף את הסטודנטים באופן הדרגתי למקצוע העבודה הסוציאלית בנוסף ללימודים התיאורטיים

שעות ההכשרה יתואמו עם המדריך ובהתאם לצורכי השירות.

ההכשרה המקצועית יכולה להתבצע גם בשעות הצהריים או אחה"צ. על הסטודנטים להתארגן בהתאם.

משך ההכשרה: בסמסטר ב' - חמש שעות ביום.

דרישות ההכשרה: הסטודנטים ישתתפו או יצפו במסגרות מקצועיות שונות: השתתפות בישיבות, השתתפות בועדות, סיורים, היכרות עם אנשי מקצוע רלבנטיים, ביקורי בית, חשיפה למתודה הקהילתית באמצעות מפגש עם עובדים סוציאליים קהילתיים וכדומה.

הדרכה: הסטודנט יקבל הדרכה של שעה בשבוע בהדרכה פרטנית ע"י המדריך אליו שובץ. ההדרכה מבוססת על דוח "אני-אתה" שיוגש ע"י הסטודנט לפני פגישת ההדרכה.

מספר מטופלים: כל סטודנט יקבל מטופל אחד עד שני מטופלים. אין לטפל בילדים מתחת לגיל 12.

דוח "אני-אתה": יש לכתוב דוח "אני-אתה" על מטופל אחד. לסטודנט שיש שני מטופלים: יש להגיש דוח כללי על המטופל השני.

הערכת סוף שנה: המדריך ממלא הערכה על תפקוד הסטודנט בהכשרה המקצועית בסוף שנת הלימודים.

 

הכשרה מקצועית בשנים ב' ו-ג' (יומיים בשבוע בימים ראשון, שלישי, חמישי)

חובות הסטודנט במגמה הפרטנית

• שנה ב': טיפול בחמישה מטופלים פרטניים.

• שנה ג': טיפול בשישה מטופלים פרטניים + הנחיית קבוצה (+ הגשת דוח על הקבוצה).

לכל השנים:

• כתיבת שני דוחות "אני-אתה" על מטופלים קבועים.

• כתיבת דוח מסכם על שאר המטופלים.

• העברת הדוחות למדריך כיומיים לפני מפגש ההדרכה.

• השתתפות בישיבות צוות.

• מעורבות אקטיבית בהדרכה.

 

חובות הסטודנט במגמת קהילה וניהול חברתי

• שנה ב': - תוכנית התערבות ראשית (פרויקט) - פיתוח מנהיגות מקומית.

              - תוכנית התערבות משנית (פרויקט) - תוכנית התערבות קהילתית משנית.

              - מטופל פרטני.

• שנה ג': פיתוח שירות בקהילה + הנחיית קבוצה.

לכל השנים:

• כתיבת דוחות שוטפים על הקבוצות, הפרויקטים והמטופל.

• העברת הדוחות למדריך כיומיים לפני מפגש ההדרכה.

• כתיבת דוחות מסכמים על כל ההתערבויות.

• השתתפות בישיבות צוות.

• מעורבות אקטיבית בהדרכה.

 

 זכויות הסטודנט

• קבלת הדרכה במקום ההכשרה המקצועית ביום קבוע ובשעה קבועה ובתנאים המאפשרים סודיות וללא הפרעות.

• הדרכה אישית אחת לשבוע בשירות:

בשנה ב' - שעה וחצי בשבוע הדרכה פרטנית.

בשנה ג' - שעה וחצי בשבוע הדרכה פרטנית + חצי שעה בשבוע הדרכה על קבוצה לכל סטודנט (סה"כ שעתיים בשבוע).

• התייחסות המדריך לדוחות הסטודנט בשעת ההדרכה וקבלת משוב של המדריך בכתב על גבי הדוח.

• קבלת חדר לטיפול.

• אפשרות לשימוש בטלפון.

• החזרי הוצאות בתפקיד.

 

טופס פרטים אישיים לצורכי שיבוץ להכשרה מקצועית ישלח למועמדים שיתקבלו ללימודים.

בדרך כלל הסטודנטים משובצים להכשרה באזור המרכז ובקרבת האוניברסיטה תוך ניסיון להתחשב במקום מגוריו של הסטודנט/ית, אך לעיתים הסטודנט/ית משובץ/ת להכשרה רחוק ממקום מגוריו. ביה"ס לעבודה סוציאלית לא מתחייב לשבץ את הסטודנטים באזור מגוריהם או בסמוך אליו.

מידי שנה חלים שינויים במקומות ההכשרה.