מועמדים ומתעניינים בתואר שני

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024) לתוכנית לתואר שני למגמה הטיפולית הסתיימה. ההרשמה למגמות: ניהול וקהילה, שילוב אמצעים אומנותיים בטיפול, שיקומית-טיפולית נמשכת.