שילוב לימודים במדרשה לנשים ובבית המדרש

ניתן לשלב לימודים לתואר בביה"ס לעבודה סוציאלית עם לימודים מרתקים במדרשה לנשים או בבית המדרש (בנים) במלגת שכר לימוד חלקית או מלאה.

אתר המדרשה לנשים

אתר המכון הגבוה לתורה (בית המדרש)