ד"ר ענבל אביב

English שלחו לחבר
ראש התרכזות פיתוח קהילתי וארגוני בתכנית ההשלמה לתואר שני
דוא"ל
inbal_aviv@hotmail.com
קורסים

7625502 - התערבות קהילתית בטיפול בפרט

7668101 - רוצים שינוי?! שינוי מדיניות הלכה למעשה - סמינריון

7668201 - רוצים שינוי?! שינוי מדיניות הלכה למעשה - פרקטיקום

7692401 - אסטרטגיות התערבות בקהילה