ראש התרכזות פיתוח קהילתי וארגוני בתכנית ההשלמה לתואר שני

ראש התרכזות פיתוח קהילתי וארגוני בתכנית ההשלמה לתואר שני

ד"ר ענבל אביב

דוא"ל
inbal_aviv@hotmail.com
קורסים

7625502 - התערבות קהילתית בטיפול בפרט

7668101 - רוצים שינוי?! שינוי מדיניות הלכה למעשה - סמינריון

7668201 - רוצים שינוי?! שינוי מדיניות הלכה למעשה - פרקטיקום

 

תאריך עדכון אחרון : 12/12/2021