English שלחו לחבר

ד"ר שקמה ניצן בירן

מרכזת הכשרה מקצועית בתכנית לתואר ראשון
דוא"ל
shikma@gmail.com
שעות קבלה
בתיאום מראש
קורסים

7660101 - טיפול בפרט המבוגר

7660203 - שיטות התערבות עם הקבוצה

7666801 - דרכי התערבות וטיפול בעוברי חוק בישראל

תאריך עדכון אחרון : 07/10/2021