ראש היחידה להכשרה מקצועית ומרכזת הכשרה מקצועית בתוכנית לתואר ראשון

ד"ר שקמה ניצן בירן

טלפון
דוא"ל
Shikma.Nizan-Biran@biu.ac.il
משרד
בניין 213 (מקסיקו), חדר 109 (קומה ראשונה)
תחומי עניין

טראומה, אבדן שאינו זוכה להכרה חברתית, תהליכי שיקום במשפט הפלילי, צדק מאחה

שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  השכלה:

  2018 : תואר שלישי בעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן ר"ג.

  2007-2009: תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית, בהצטיינות, אוניברסיטת בר-אילן, ר"ג.

  2001-2003: תואר שני בניהול משא ומתן ויישוב סכסוכים, אוניברסיטת בר-אילן, ר"ג.

  1994-1997: תואר ראשון בעבודה סוציאלית B.S.W., האוניברסיטה העברית, ירושלים.

  הרצאות בכנסים מקצועיים:

  ניצן-בירן, ש. (2013). "הרגתי בן אדם", חווית האובדן של נהגים שגרמו למוות ברשלנות בתאונת דרכים. כנס: אובדן, שכול וחוסן נפשי בחברה הישראלית: עובדות, תובנות והשלכות. המרכז הבינלאומי לחקר אבדן, שכול וחוסן נפשי, אוניברסיטת חיפה, אילת.

  ניצן-בירן, ש. (2013). "הערכת תוכנית צדק מאחה בשרות המבחן למבוגרים", כנס: הערכת הצלחה וכישלון ביישוב סכסוכים. אוניברסיטת בר-אילן.

  ניצן-בירן, ש. (2014). "הרגתי בנאדם" -  קבוצה לאנשים שהורשעו בגרם מוות ברשלנות או בהריגה. הרצאה בכנס העובדים הסוציאליים ה- 19, תל אביב.

  Nizan-Biran, S & Segal, E. (2015). “I Killed a man” A Group Intervention with People who have Been Convicted of Negligent Killing in a Road Accident. Crime Scene: Offender, Victim and Bystander, Ariel University.                                        

  Nizan-Biran, S. (2015). Restorative Justice at the Adult Probation Service, Crime Scene: Offender, Victim and Bystander, Ariel University.                                       
   

  ניצן-בירן, ש. (2017). השבר של האדם הנורמטיבי – גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים. כנס

  WHO CARES? – טיפול וחמלה במדינת הרווחה בעידן הניאו ליברלי, כנס השנתי

  השמיני של ESPAnet, ישראל.

  ניצן-בירן, ש. (2017). הצגת פוסטר: תכנית "צדק מאחה" (גישור פוגע-נפגע) בשירות המבחן  

  למבוגרים. כנס WHO CARES? – טיפול וחמלה במדינת הרווחה בעידן הניאו ליברלי, כנס השנתי השמיני של ESPAnet, ישראל.

  ניצן-בירן, ש. (2017). צדק מאחה בשירות המבחן למבוגרים. כנס העובדים הסוציאליים, תל אביב.

  ניצן-בירן, ש. (2018). מחשבים מסלול מחדש – מקומו של רכיב השיקום בגיבוש מדיניות התביעה, בית המשפט הקהילתי. כנס ארצי: יום החטיבה הפלילית. פרקליטות המדינה, משרד המשפטים.

  ניצן-בירן, (2019). אבדן שאינו זוכה להכרה בקרב נהגים שהרגו בתאונות דרכים - ממצאים ממחקר חלוץ. הרצאה בכנס ה- 3: אובדן, שכול וחוסן נפשי בחברה הישראלית: עובדות, תובנות והשלכות. המרכז הבינלאומי לחקר אבדן, שכול וחוסן נפשי, אוניברסיטת חיפה, אילת.

  ניצן-בירן, ש. (2020). מקומם של נפגעים בתהליכי צדק מאחה במשפט הפלילי. שולחן עגול בשבוע הצדק המאחה הבינלאומי, התקיים בזום.

  ניצן-בירן ש. וסגל, א. (2021). התערבות קבוצתית לאנשים שגרמו למוות בתאונה. הרצאה בכנס ה- 4: אובדן, שכול וחוסן נפשי בחברה הישראלית: ואחרי שוך הסערה תמיד מאיר השחר. המרכז הבינלאומי לחקר אבדן, שכול וחוסן נפשי, אוניברסיטת חיפה (התקיים בזום).

  פרסומים

  ניצן-בירן, ש. (2018). גרם מוות ברשלנות בתאונת דרכים: הנהג ובת זוגו. חיבור לקבלת תואר שלישי בפילוסופיה, ביה"ס לעבודה סוציאלית. אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

  ניצן-בירן, ש. ושרזמן, ו. (2016). צדק מאחה בשירות המבחן למבוגרים, בתוך: ינאי, א. וגל, ט. (עורכים), מפגיעה לאיחוי. ירושלים: מאגנס.

  קורסים

  7620904 - דינמיקה קבוצתית

  7631602 - שיטות התערבות עם הקבוצה

  7660101 - טיפול בפרט המבוגר

  76661001 - מקום הקהילה בתהליכי שיקום של עוברי חוק בישראל

  7666701 - אלימות במשפחה: תיאוריה ופרקטיקה

  7666801 - דרכי התערבות וטיפול בעוברי חוק בישראל

  תאריך עדכון אחרון : 27/09/2023