פרופ' יונתן רבינוביץ

פרופ'
פרופ' יונתן רבינוביץ
טלפון: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: 

פירסומים

קורסים

7667001 - קריאה וכתיבה מדעית א'

7673101/02 - אוריינות אקדמית א'

7673201/02 - אוריינות אקדמית ב'

7681001 - שיטות מחקר

7696501 - סכיזופרניה