הצטרפות לרשימת התפוצה של ביה"ס לע"ס ושל היחידה ללימודי המשך

אני בוגר/ת ביה"ס לע"ס באוניברסיטת בר-אילן
תואר
אני בוגר/ת היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לע"ס באוניברסיטת בר-אילן
מסכים/ה
אני מסכים/ה לקבל מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן ומהיחידה ללימודי המשך של בית הספר הודעות ועדכונים בדוא'ל לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ'ב - 1982 אלא אם אודיע בכתב או בדרך בה שוגרה אלי ההודעה, לכתובת שנמסרה לצורך כך על סירובי לקבל דברי פרסומת
ברצוני להסיר את שמי מרשימת התפוצה של בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן ושל היחידה ללימודי המשך של בית הספר

תאריך עדכון אחרון : 29/06/2014