דגמים של דיאלוג בשירות האדם, התפקיד והארגון

הדיאלוג, לדעת כל העוסקים בו, הוא סוג ייחודי ואיכותי של דיבור בין אנשים. במשך השנים נוצרו דגמים שונים של שיח, הנבדלים זה מזה במטרותיהם ובדרכי יישומם. כל דגם, על פי השקפת עולמו, מסייע בהשגת אשכול של מטרות וצרכים אנושיים. לכל דגם יתרונות ורווחים, חסרונות ומחירים.

אנו מציעים שני נתיבים של למידה ויישום:

קבוצת למידה המיועדת לקהל הרחב: אנשים המעוניינים בהכרת סוגים של דיאלוג, תנאים לקיומו ודרכים ליישומו בחיים האישיים והתפקודיים.

בניית מערך למידה, התנסות ויישום המותאם לקבוצה בעלת מאפיינים ייחודיים: צוותים בארגון, נושאי תפקיד משותף, אנשים הנדרשים לדיאלוג בין-תחומי.