טיפול בעברייני מין ופוגעים מינית עם מוגבלויות

העבודה הטיפולית עם עברייני מין ועם פוגעים מינית המציגים קשת של מוגבלויות מחייבת גמישות מחשבתית, יכולת לנוע בין כלים טיפוליים שונים, ובניית תכנית טיפולית מותאמת. היכרותו של המטפל עם לקויות שונות ועם מאפיינים של מיניות בריאה ופוגענית דורשת מקצועיות, יצירתיות וחדשנות אצל המטפל.

ההשתלמות מקדמת גישות שונות רגישות תרבות להתמודדות עם התנהגויות פוגעניות בקרב אנשים עם מוגבלויות. 

תכני ההשתלמות

 • דרכי טיפול והתערבות ייעודיים בעברייני מין כולל גישות טיפול שונות בעברייני מין, כגון: Schema Therapy, Good Lives Model "הגל השלישי" וגישה פסיכואנליטית
 • טיפול ייעודי קבוצתי עם עברייני מין
 • טיפול בעברייני מין עם מוגבלות שכלית התפתחותית
 • נשואים משפטיים כולל חוק הגנת הציבור מפני ביצוע עבירות מין וחוקים הרלוונטיים בטיפול באנשים עם מוגבלויות
 • מיניות האדם - התפתחות מינית בדגש על אנשים עם מוגבלויות
 • סטיות מיניות ותוקפנות מינית
 • קורבנות וטראומה
 • טיפול רגיש תרבות ודגשים על טיפול בחברה החרדית והערבית
 • הערכת מסוכנות של עברייני מין: שיטות קליניות ואקטואריות, הערכה של פוגעים עם מוגבלויות
 • עקרונות לטיפול באנשים עם מוגבלויות
 • אנשים על הספקטרום האוטיסטי: מאפיינים וטיפול

אוכלוסיית היעד

אנשי טיפול העובדים במסגרות שונות כגון הוסטלים, ומרכזי תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות, ואשר נדרשים להתמודד עם התנהגויות מיניות לא מותאמות ולאנשי טיפול המעוניינים להתמקצע ולרכוש כלים לטפל בעברייני מין, באנשים עם מוגבלויות אשר פגעו מינית (בין אם הוגדרו כעברייני מין או לא), ובאנשים עם מוגבלויות שלהם התנהגויות לא מווסתות, כולל בתחום המיני.