ד"ר איילת אורג

טלפון
דוא"ל
ayelet.oreg@biu.ac.il
משרד
בניין 213 (מקסיקו), חדר 116 (קומה ראשונה)
תחומי עניין

היבטים חברתיים, בריאותיים ופוליטיים של תרומות איברים, תרומות חלב אם ותרומות דם; אלטרואיזם של אימהות (Maternal Generosity) ;התמודדות עם אבדן וטראומה באמצעות נתינה פילנתרופית; 

שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  1994-1998 - Ben-Gurion University of the Negev; BSW

  1999-2001 - Syracuse University, Syracuse NY; MSW, Family Mental Health

  2014-2015 - The Hebrew University of Jerusalem; MA thesis in Social Work

  2016-2019 - Binghamton University, State University of New York; Ph.D. in Community and Public Affairs

  2019-2020 - The Center for the Study of Civil Society and Philanthropy; School of Social Work, The Hebrew University of Jerusalem; Post-doctorate

  2020-2021 - School of Public Health, Faculty of Social Welfare & Health Sciences, University of Haifa; Post-doctorate

  Reviewer of the following journals

  2019-prsent: VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations

  2019-present: Journal of Human Lactation

  פרסומים

  Articles Published in Peer-Reviewed Outlets

  Appe, S., & Oreg, A., (equal contribution) (2019) Lost and found in Upstate New York: Exploring the motivations of “Lost Boys” refugees as founders of international nonprofit organizations. Administration & Society, 52(8) 1209-1238. (I.F.: 2.690; Q3 Public Administration)

  Oreg, A. (2019). Milk donation after losing one's baby: Adopting a donor identity as a means of coping with loss. Social Science & Medicine, 238, 112519. (I.F.: 4.634; Q1 Public, environmental & Occupational health (

  Oreg, A., (2020). The grief ritual of extracting and donating human milk after perinatal loss. Social Science & Medicine. 113312. (I.F.: 4.634; Q1 Public, environmental & Occupational health)

  Oreg, A., & Appe, S., (2020) “Ain’t no hood like motherhood”: The complexity of human milk donor identity.” Social Science Quarterly, 101(2), 439-458. (I.F:1.17 Q3 Sociology)

  Oreg, A., Greenspan, I., & Berger I. (2020) When the gift is halfhearted: Ambivalence in philanthropic giving. International Review for the Sociology of Sport. (I.F.: 3.78 Q1 Sociology).

  Appe, S., & Oreg, A. (2020). Philanthropic entrepreneurs who give overseas: An exploratory study of international giving through grassroots organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 49(3) 502-522. (I.F.: 3.14; Q2 social issues (

  Oreg, A., & Appe, S. (2021). Why Is Human Milk Donation Absent from the Literature on Philanthropic Giving? The Invisible Female Donor and Her Invisible Gift. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 08997640211013907. (I.F.: 3.14; Q2 social issues)

  Appe, S. & Oreg, A., (2021) Is Effective altruism driving American grassroots philanthropic giving overseas? Third World Quarterly (I.F.:2.32 Q2 Development studies)

  Oreg, A., & Babis, D (2021) Digital Ethnography in Third Sector Research, VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations (I.F.:2.46 Q2 Social Issues)

  Ben Shlomo, S., & Oreg, A. (2022). Ultra-Orthodox Lesbian Women in Israel: Alternative Family Structures as a Bridge between Religious and Sexual    Identities. International Journal of Environmental Research and Public Health19(13), 7575

  Oreg, A., Perez, A. S., & Timor-Shlevin, S. (2022). “So, whose milk was it? … It became all of ours, together”: A relational autoethnographic study of an interactional human milk donation process through bereavement. Death Studies, 1-10. (I.F.4.38, Q1 31/148 Psychology, Multidisciplinary)

  Timor-Shlevin, S, Oreg, A., & Perez, A. S., &. (2023) “We’ve become a tree – each branch its own, but also part of a larger organism”: Reflections on a collaborative autoethnography of breastmilk donation after stillbirth, British Journal of Social work (I.F. 2.35, Q2 13/44 Social Work)

  Oreg, A. (2023). Written on milk: exploring messages written on donated human-milk bags. Medical Humanities. ( I.F.4.63 Q1 5/402 Humanities, Multidisciplinary)

  Oreg, A., & Negev.M., (2023) Informal human milk sharing in the land of milk and honey: A study of Human milk sharing in Israel, Journal of Human Lactation (I.F 2/66 Q1 29/125 nursing)

   

  Book Chapter

  Oreg A., Babis D. (2020) Diaspora Philanthropy and Remittances. In: List R., Anheier H., Toepler S. (eds) International Encyclopedia of Civil Society. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99675-2_9520-1

   

  Other Publications

  אורג איילת, גרינשפן איתי, שמיד הלל, אלמוג-בר מיכל (2021) מיזוגים בארגוני החברה האזרחית בישראל, המכון לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים, סדרת מאמרים, חוברת 26. ירושלים, 2021

   

  קורסים

  7668701 - שיטות מחקר איכותניות

  76740101 - פילנתרופיה והחברה האזרחית

  76751201 - שיטות מחקר איכותניות א

  76760101 - העולם כפרפורמנס - התבוננות פרפורמטיבית על העולם ועל העצמי

  76996601 - שיטות מחקר איכותניות לדוקטורנטים א

  76996701 - שיטות מחקר איכותניות לדוקטורנטים ב

  מחקר
  • תרומות אברים ונוזלי גוף: תרומות חלב אם, תרומות אברים מן החי, תרומות לאחר המוות, תרומות זרע, ביציות ופונדקאות.
  • התנהגויות פרו חברתיות ואלטרואיזם בחברה הישראלית
  • הנצחה וזיכרון
  • קהילות מהגרי עבודה ופליטים בישראל

  תאריך עדכון אחרון : 27/09/2023