ד"ר שגית לב

ד"ר
ד"ר שגית לב
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

השכלה

2016 -  - PhD  אוניברסיטת בר אילן בית הספר לעבודה סוציאלית

2011-   M.A-  אוניברסיטת בר אילן בית הספר לעבודה סוציאלית

1999-   B.A-   אוניברסיטת בר אילן בית הספר לעבודה סוציאלית

 

מלגות, פרסים ומענקי מחקר

2012- מלגת נשיא לדוקטורנטים מצטיינים

2010- מענק מחקר ממאיירס ג'וינט, מכון ברוקדייל ואשל

 

הצגות בכנסים

Lev, S. (2018, February). The discourse on expanding the definition of ageism - a critical view. Paper presented at the Annual Meeting of the Israeli Gerontological Society, Tel Aviv, Israel. [Hebrew]

Lev, S., & Ayalon, L. (2017, February).  A typology of social workers in long term care facilities in Israel. Paper presented at the ESPAnet Conference, Ramat Gan, Israel.

Lev, S., Wurm, S., &  Ayalon, L. (2016, June). Origins of ageism at the individual level. Paper presented at the COST meeting Cohesion - Ageism from a Multi-national, Interdisciplinary Perspective, Tel-Aviv, Israel [Hebrew]

 • (2017, February).  Paper presented at the COST meeting Cohesion - Ageism from a Multi-national, Interdisciplinary Perspective, Krakow, Poland.

Lev, S. (2016, April). The development and content validation of a questionnaire to assess moral distress among social workers in long term care facilities. Paper presented at the Advancing the Study of Ageing through Innovative Methodologies Conference, Chester, England. 

Lev, S., & Ayalon, L. (2016, February).  Development and validation of a questionnaire to assess moral distress among social workers in long-term care facilities Paper presented at the Annual Meeting of the Israeli Gerontological Society, Tel Aviv, Israel. [Hebrew]

 • (2017, February). ESPAnet Conference, Ramat Gan, Israel [Hebrew].
 • (2017, November) National Conference of Social Workers, Tel-Aviv, Israel [Hebrew]. 

Deusdad, B., & Lev, S. (2015, June). The illusion of de-institutionalization through long-term care policies. Paper presented at the COST meeting Cohesion - Social Services, Welfare State and Places, Lund, Sweden.

Lev, S., & Pace, C. (2015, October ). Realities of LTC strategies in services for older adults in the Mediterranean: an illusion of deinstitutionalization. Paper presented at the COST meeting Cohesion - Social Services, Welfare State and Places, Reggio Calabaria, Italy.

Lev, S. (2014, March).  The obligation dilemma of the social worker in the nursing home in the light of the privatization process in Israel. Paper presented at the COST meeting Cohesion - Social Services, Welfare State and Places, Barcelona, Spain.

 Lev, S., & Ayalon, L.  (2014, January). The obligation dilemma in nursing home: A theoretical model. Poster presented at the annual meeting of Israeli Gerontological Society, Tel Aviv, Israel  [Hebrew].

Lev, S., & Ayalon, L. (2012, March). The obligation dilemma of the social worker in 

         the nursing home.   Paper presented at the Annual Meeting of Israeli Gerontological Society, Tel Aviv, Israel.

 • (2014, January) National Conference, Social Work in Health Care Systems, Jerusalem, Israel [Hebrew].
 • (2015, November ) National Conference of Social Workers, Tel-Aviv, Israel [Hebrew].

 

שיפוט מאמרים לכתבי עת

 • Research on Aging
 • British Journal of Social Work
 • Ageing & Society

פירסומים

Articles in Periodicals

Lev, S., & Ayalon, L.  (2018). Development and content validation of a questionnaire to assess moral distress among social workers in long term care facilities. Social Work in Health Care.57 (3), 190-205.

Lev, S., & Ayalon, L.  (2018). A typology of social workers in long term care  facilities in Israel. Social Work. 63 (2). 171-178.

Lev, S., & Ayalon, L. (2018). Moral distress among long-term care social workers: Questionnaire Validation. Research on Social Work Practice. 28 (5), 628-637.

Lev, S., & Ayalon, L. (2016). Coping with the obligation dilemma: Prototypes of social workers in the nursing home. British Journal of Social Work, 46 (5), 1318–1335.

Ayalon, L., Lev, S., Green, O., & Nevo, U. (2016). A systematic review and meta-analysis of interventions designed to prevent or stop elder maltreatment. Age and Ageing, 45(2), 216-227.

Lev, S., & & Ayalon, L. (2015). Running between the raindrops: The obligation dilemma of the social worker in the nursing home. Health & Social Work, 40(1), 10-18.

Ayalon, L., Lev, S., & Rotstein, A. (2014). Who will take care of me? Perceptions and expectations of future long-term care needs among middle-aged and older Israelis. Seniors Housing & Care Journal, 22(1), 43-58.   

Lev, S., & Ayalon, L. (2014). Developing a model for explaining the obligation dilemma of the social worker in the nursing home. Hevra Urevacha [Society & Welfare]. 34(2), 259-279. (in Hebrew)

Chapters in Books

Lev, S., Wurm, S., & Ayalon, L. (2018). Origins of ageism at the individual level. In Contemporary perspectives on ageism (pp. 51-72). Springer, Cham.

Deusdad, B., Lev, S., Pace, C., & Vella, S. (2017). 12. Care for older people in three Mediterranean countries: discourses, policies and realities of de-institutionalisation. Social Services Disrupted: Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity, 259-278.

קורסים

7615301 - זיקנה ועבודה סוציאלית: תיאוריה ודרכי התערבות

7621202 - שיטות התערבות עם הפרט (שנה ב')

7656501 - סוגיות באתיקה מקצועית

7666501 - אתיקה בעבודה סוציאלית

7666601 - סוגיות בזיקנה ועבודה סוציאלית

תחומי מחקר

 • עבודה סוציאלית ואתיקה
 • זיקנה
 • גילנות
 • מוסדות לטיפול ממושך