ד"ר ענת בן-פורת

ד"ר
ראש התכנית לתואר ראשון
ד"ר ענת בן-פורת
טלפון: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קורות חיים

השכלה

2018 - Summer Visiting Scholar - School of Social Work, University of Sydney, Australia

2018 - בוגרת התכנית לפסיכותרפיה קבוצתית, בי"ס לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

2008 - PhD, אוניברסיטת בר אילן, בי"ס לעבודה סוציאלית

2002 - M.A, אוניברסיטת בר אילן, בי"ס לעבודה סוציאלית

1994 - B.A, אוניברסיטת תל אביב, בי"ס לעבודה סוציאלית

 

זכיה במענקי מחקר

2016 מענק מטעם משרד הרווחה עם פרופ' רחל דקל בנושא טיפול בגברים אלימים הפונים לקבלת סיוע-מה עוזר בעזרה

2015 - מענק מטעם המרכז לרכיבה טיפולית בישראל, בנושא השלכות המפגש עם אוכלוסייה במצוקה על מתנדבי המרכז 

2015- מענק מחקר מטעם ויצ"ו בשיתוף עם פרופ' רחל דקל, אוניברסיטת בר אילן, בנושא חוויתם של גברים אלימים הפונים לקבלת סיוע במרכזים למניעת אלימות

2014 - מענק מחקר מטעם משרד הרווחה השירותים החברתיים עם פרופ' חיה יצחקי, אוניברסיטת בר אילן, להמשך מחקר מעקב אחר נשים נפגעות אלימות במשפחה מהמקלט בחזרה לקהילה

2011 - מענק מחקר מטעם משרד הרווחה השירותים החברתיים, עם פרופ' חיה יצחקי ופרופ רחל דקל, אוניברסיטת בר-אילן, למחקר אורך על נשים נפגעות אלימות במקלטים

2010 - מענק מטעם המשרד לקליטת עליה, עם פרופ' חיה יצחקי ופרופ' רחל דקל, אוניברסיטת בר-אילן, למחקר בנושא: מחקר מעקב על עולות חדשות השוהות במקלטים לנשים נפגעות אלימות

 

הצגות בכנסים

2019: Ben-Porat, A., Dekel, R. & Gilbar, O. Service Providers and Their Perceptions of Treatment Policy and Practice of Male Batterers in Israel. 2019 Society for social work and research (SSWR) Annual Conference in San Francisco, CA

2018: Ben-Porat, A., Dekel, R. & Gilbar, O. (2018, June 26). Male Batterers Treatment- The Movement to Self-Expansion. Symposium for the social workers of the Center for the Treatment and Prevention of Domestic Violence Bar-Ilan University, Israel.

2017: ESPAnet Annual Meeting (Bar Ilan University, Israel). "Social workers, Neoliberalism and the cost of compassion".     

2016: Inter-Disciplinary.Net, Domestic Abuse and Violence - 13th Global Meeting (Prague), Ben- Porat, A.,  Dekel, R., Itzhaky H. "Patterns of service utilization among women who are victims of domestic violence: The contribution of ethnicity, characteristics of violence and psychological distress". 

2016: ISTSS 32nd Annual Meeting (Dallas, U.S.A), Gilbar, O. Dekel, R. Ben- Porat, A. "PTSD and complex PTSD in male- perpetrated intimate partner violence"

2015:International Conference on Changing World and Social Research (Vienna) 
"Burnout among Trauma Social Workers: What Makes the Difference"                             

2015"מהשדה למחקר וחזרה: מה למדנו על ממחקר המעקב במקלטים בישראל" (אוניברסיטת בר אילן, בי"ס לעבודה סוציאלית)

חזרה לנקודת ההתחלה: מה רצינו ללמוד? ומה למדנו על מאפייני הנשים במקלט ובני זוגן

2014: International Family Violence and Child Victimization Research Conference (New Hampshire)

Dekel, R., Ben-Porat, A., & Itzhaky H."Posttraumatic symptoms in battered women in shelters"   
 
2014: 28th International Congress of Applied Psychology. (Paris)

"Domestic Violence in the Ethiopian Community: Evaluation of a Culturally Sensitive Training Program” 

2014: The Asian conference on psychology & the behavioral sciences (Iafor) (Osaka, Japan)

"Domestic Violence in the Ethiopian Community: Evaluation of a Culturally Sensitive Intervention"

2013: International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR) (Faro, Portugal)

"Family Violence Therapist: Burnout, Secondary Traumatization, Vicarious Traumatization and Growth"

2012: Joint World Conference: Social Work Social Development 2012: Action and Impact (Stockholm, Sweden)

"Looking for a safe place: the contribution of personal and environmental resources to PTSD among Israeli youth exposed to terror attacks"

2012: "מטפלים בחזית": יום עיון לעובדי חוק הנוער (אוניברסיטת בר-אילן, ישראל)

"מישהו מטפל בך? - השלכות הטיפול בילדים במצבי סיכון על המטפל"

2011: כנס "אלימות בדיאלוג: בין מטפלים לאנשי תקשורת" (אוניברסיטת בר-אילן, ישראל)

"אלימות במשפחה - במציאות ובתקשורת"

2011: יום עיון "מהשדה למחקר ובחזרה: מה למדנו על נשים נפגעות אלימות במקלטים בישראל" (אוניברסיטת בר-אילן, ישראל)

"האם יודעים משהו בעולם שאנחנו לא יודעים: ממצאים מהערכת מקלטים לנשים נפגעות אלימות בחו"ל" 

2009: International Interdisciplinary Clinical Supervision Conference (Buffalo, NY).

"Domestic violence Therapists: The Contribution of Training and Supervision to Role Competence, Secondary Traumatization, and Burnout"     

2008: יום עיון "צוהר למחקר" (אוניברסיטת בר אילן , בי"ס לעבודה סוציאלית)

"מטפלים באלימות במשפחה: תרומת המשאבים האישיים החברתיים והארגוניים  לתחושת הקומפטנטיות בתפקיד, טראומטיזציה משנית וצמיחה."

2008: International Conference: Ethiopian Jewry- Identity, Heritage, History and Society (Bar Ilan University, Israel)                                                                                                 

"Connecting Two Worlds: Training Social Workers to Deal with Domestic Violence in the Ethiopian Community"                                                                                                                                    

2007: כנס למניעת אלימות בקהילה האתיופית (אוניברסיטת בר אילן, ישראל)

"אלימות במשפחה כתופעה  אוניברסאלית"

2003: הכנס השנתי של העובדים הסוציאליים בישראל (תל אביב, ישראל)

"השפעת השהייה  במקלט על תחושת העצמה של נשים מוכות"

 

מידע נוסף

שיפוט הצעות מחקר

Israel Academy of Science and Humanities (ISF)

שיפוט מאמרים לכתבי עת

2011-present: British Journal of Social Work

2012-present: Journal of Community Psychology

2015- present: International Journal of Social Welfare

2014-present: Journal of Child and Family Studies

2014- present: Journal of Poverty

2017-present: Psychology of Women Quarterly

2015-present: Hevra Urevaha (Society and Welfare)

פירסומים

Article  in Periodical

Dekel, R., Shaked, O., Ben-Porat, A., & Itzhaky, H. (in press). The interrelations of  physical  and  mental health: Self-rated health, physical health, depression and PTSD among female IPV survivors, Violence against Women  

Dekel, R., Shaked, O., Ben-Porat, A., & Itzhaky, H.(in press)  PTSD Upon Admission to Shelters  mong female IPV survivors:  An ecological model of trauma. Violence and Victims

Ben-Porat, A., & Sror-Bondarvesky, N. (in press)Length of stay in women's shelters:  The contributions of level of violence, motives, and expectations of shelters. Journal of Interpersonal Violence

Ben-Porat, A., Levy, D., Katora, O., Dekel, R., & Itzhaky, H. (in press) Domestic violence in Arab  society: A comparison of Arab and Jewish women at shelters in Israel. Journal of  Interpersonal Violence.

Weiss-Dagan, S., Ben-Porat, A., & Itzhaky, H. (2018). The contribution of role characteristics and supervision functions to supervision effectiveness. Clinical Social Work Journal DOI 10.1007/s10615-018-0675-4

Ben-Porat, A.(2017).  Patterns of service utilization among women who are  victims of  domestic violence: The contribution of cultural background,  characteristics of  violence and psychological distress. Journal of Interpersonal Violence.

Weiss-Dagan, S., Itzhaky, H. & Ben-Porat, A.(2016).affective supervision and  secondary traumatization among Child Protection Workers. Society and Welfare   (Hebrew)

Weiss-Dagan, S., Ben-Porat, A. & Itzhaky, H. (2016). Child Protection Workers Dealing with Child Abuse: The Contribution of Personal, Social and Organizational Resources to Secondary Traumatization. Child Abuse and Neglect, 51, 203-211.

Refaeli T., Levy, D., Ben-Porat, A. Dekel, R., & Itzhaky, H.(2016). Personal and Environmental Predictors of Depression among Victims of Intimate Partner Violence: Comparison of Immigrant and Israeli-Born Women, Journal of Interpersonal Violence, First Published 10 Jul 2016 

Ben-Porat, A. (2015). Competence of trauma social workers: The relationship between field of practice and secondary traumatization, personal and environmental variables. Journal of interpersonal violence.

Ben-Porat, A. (2015). Vicarious post-traumatic growth: Domestic violence therapists versus social service department therapists in Israel. Journal of Family Violence, 30(6).

Dagan K.,  Itzhaky, H., & Ben-Porat, A.(2015). Therapists working with trauma victims: The contribution of personal, environmental, and professional-organizational resources to secondary traumatization. Journal of Trauma and Dissociation.

Ben-Porat, A. & Itzhaky, H. (2014). Burnout among trauma social workers: The contribution of personal and environmental resourcesJournal of Social Work.

Ben-Porat, A., Yablon, Y. B., & Itzhaky, H. (2012).  Is the development of PTSD blind to differences in social resources? evidence from high school students facing terrorism. Journal of Community Psychology

Ben Porat, A. (2012). Factors that influence secondary traumatization: Comparison between domestic violence therapists and therapists in social service bureaus. Society and welfare (Hebrew).

Ben Porat, A. & Itzhaky, H. (2011). The contribution of supervision and professional training to role competence, secondary traumatization and burnout among family violence therapists, The Clinical Supervisor, 30(1), 95-108.   

Ben Porat, A. (2010). Connecting two worlds": Training social workers to deal with domestic violence in the Ethiopian community. British Journal of Social Work, 40(8), 2485-250            

Ben Porat, A. & Itzhaky, H. (2009). Implications of treating family violence for the therapist: Secondary traumatization, vicarious traumatization, and growth, Journal of Family Violence, 24(7), 507-515.

Ben- Porat, A. & Itzhaky, H.(2008). Factors that influence life satisfaction among Battered women in shelter: those who stay versus those who leave, Journal   of Family Violence, 23(7), 597-60

Itzhaky, H. & Ben- Porat, A. (2005). Battered women in shelters: internal resources, well being and integration, Affilia, 20(1), 39- 51.                                                    

 

Chapters in Books

Ben Porat, A. & Itzhaky, H.(2009). Family violence therapists: Personal and  sociaresources,  role competence, secondary traumatization and growth. In R. V. Schwartzhoffer (Ed.), Psychology of burnout: predictors and coping mechanisms (Chap. 10). Nova science publisher inc.                                                                          

קורסים

7620902 - דינמיקה קבוצתית

7631604 - שיטות התערבות עם הקבוצה

7666701 - אלימות במשפחה: תיאוריה ופרקטיקה

7687701 - אלימות במשפחה

7694901 - הצוות כקבוצה קטנה

תחומי מחקר

1.  אלימות במשפחה.

2.  השלכות הטיפול באוכלוסיות נפגעות טראומה על המטפל: טראומטיזציה משנית ועקיפה, שחיקה וצמיחה.

3. הערכת מקלטים לנשים נפגעות אלימות.