עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2013 אבהות למתבגרים: תרומתם של חווית האבהות בילדות, מערכת ה-caregiving, תפיסת המסוגלות ההורית ומאפייני הילד למעורבות ולמתן חום אבהי MA גליק גולופסט ציפי פרופ' ריקי פינצי-דותן
2013 אמהות לילדים בגיל החביון: תרומתם של חוויות ילדות ודיפרנציאציה של העצמי לסגנון הורות ולתפיסת לחץ באמהות. MA צברי שיפעת
2013 נשים נפגעות אלימות במשפחה: תרומת השהייה במקלט והמצוקה הנפשית לשינוי בסגנון ההורות. MA יפעת בליך
2013 נשים נפגעות אלימות במשפחה במקלטים: תרומת המשאבים הסביבתיים והאישיותיים לירידה במצוקה הנפשית. MA ד'צקובסקי יוליה
2013 הורות בקרב אנשים עם/ללא הפרעת דחק פוסט טראומטית: תרומתם של סגנון התקשרות, מצוקה נפשית וצמיחה פוסט טראומטית. MA הרשקוביץ מיכל פרופ' שרה פרידמן
2012 אבהות לילדים בגיל הרך: הקשרה לתפיסת היחס האבהי בילדות, דיפרנציאציה של העצמי ומערכת ה-caregiving. MA עזרא אריאל פרופ' ריקי פינצי-דותן
2012 עובדות סוציאליות המטפלות בנערות במצוקה: הקשר בין גורמים אישיים וגורמים מקצועיים-ארגוניים לבין טראומטיזציה משנית, תפיסת אפקטיביות הטיפול, שחיקה וצמיחה פוסט טראומטית. Ph.D דגן קרן פרופ' חיה יצחקי
2012 בין לקות לתפקוד של ילד עם שיתוק מוחי: תרומתם של אוריינטציית ההתקשרות, אופני מתן העזרה ושביעות הרצון מהנישואין של אמו Ph.D אלעד דינה
2012 צמיחה אישית במעבר להורות לאחר טיפולי פריון. Ph.D בר-שוע אתי פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2012 יש חיים בשוליים: על הקשר בין עוני כלכלי, חסכים והדרה חברתית וביטוי במציאות הישראלית Ph.D הרון נעמה
2012 הקשר בין מאפייני אלימות, תחושת שליטה והורות, בקרב נשים מוכות. MA אלון ברלב מיכל פרופ' רחל דקל
2012 הוצאת ילדים מהבית בצו בית משפט: קולותיהם של אבות MA נגבי אירית פרופ' נחמי באום
2012 תרומתם של מאפייני מערכת העבודה-משפחה ושביעות הרצון הזוגית והמינית להסבר הרווחה הנפשית בקרב משפחות שני מפרנסים. MA סרור מורן פרופ' ליאת קוליק
2012 בריאות נפשית של אמהות לילדים עם סוכרת מסוג 1: תרומתם של הערכה קוגניטיבית, משאבי התמודדות וחשיפת דבר המחלה לאחרים. MA זיו בנבנישתי ענבר פרופ' ורדה סוסקולני
2012 הקשר בין מפגשיהם של הילדים השוהים בקלטי חירום ובמרכזי חירום עם הוריהם הביולוגיים, נוכחותם של אחיהם ומשך השהות במסגרות אלה, לבין התנהגויותיהם המופנמות והמוחצנות MA מעין טוביאנה-חביב
2012 הקשר בין אוריינטציות ההתקשרות ותפיסת התמיכה החברתית לבין הכרת תודה מנקודת מבטן של אימהות וסבתות: השוואה בין עולות מחבר העמים לישראליות ותיקות. MA מדבינסקי ז'אנה פרופ' ליאורה פינדלר
2012 יחסי עובדים זרים מהפיליפינים עם זקנים בטיפולם, לאור תפיסתם את ערכי הטיפול בארץ מוצאם וחוויות הטיפול שלהם במשפחתם. MA אשכנזי אורנה פרופ' ליאת איילון
2012 העברה בין דורית של התנהגות הורית בקרב נכדות לניצולי שואה והקשרה לחוויית היחס האימהי בילדות, דיפרנציאציה של העצמי ואיכות חיי הזוגיות. MA כרמל שלי פרופ' ריקי פינצי-דותן
2012 מוכנות לחיים עצמאיים ולשירות צבאי או לאומי, תפיסת העתיד והערכת הצרכים לעתיד של צעירים יהודים מסיימי תיכון בישראל MA שושן שרה פרופ' רמי בנבנישתי
2012 השפעות התרגום במהלך טיפול על מתורגמנים לשפת סימנים ישראלית. MA אבוגוב נועה
2012 אובדן מעורפל בקרב בנות זוג של לוחמים במלחמת לבנון השנייה. MA לוינשטיין יואב פרופ' רחל דקל
2012 משתנים המסבירים את מעורבות האב בגידול ילדיו: ניתוח משווה על פי מובחנות עצמית של האב, סביבת מגורים ושלבי התפתחות הילד. MA שדה עידית פרופ' ליאת קוליק
2012 פיצול והשלכה בפניות חוזרות לשירות המקוון של ער"ן: הסיטואציה הסכיזו-פרנואידית. ון קרפלד אורי פרופ' מנחם מוניקנדם
2012 שביעות רצון מהעבודה ותחושת רווחה בקרב עובדות סוציאליות חרדיות וחילוניות: תרומתם של משאבים אישיים, ארגוניים וקהילתיים. MA גוטשטיין רחל
2011 הקשר בין תפקוד חינוכי והישגים לימודיים של חניכי פנימיות רווחה לבין מאפייניהם ותפקודם הרגשי וההתנהגותי. MA אלתרמן-שאשא יעל פרופ' רמי בנבנישתי