עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2014 תפיסות של זקנה מוצלחת ומוות טוב בקרב זקנים הנוטים למות במחלקה סיעודית מורכבת MA שמיר הדס פרופ' ליאת איילון
2014 הקשר בין מאפיינים אישיותיים ומקצועיים של מטפלים לבין יצירת הברית הטיפולית ורגשות המטפל כלפי "מטופל קשה" Ph.D גור-אריה נועה
2014 תפיסת הזהות הגברית בקרב אוכלוסייה של חיילים לשעבר שפיתחו פוסט טראומה על רקע השתתפות בקרב. MA גילבר אוהד פרופ' רחל דקל
2014 הבדלים בתחושותיהם החיוביות והשליליות של מטפלים עיקריים בבן משפחה זקן לנוכח קבלת סיוע ממטפלים זרים או ישראלים. MA נבו עוזיאל פרופ' ליאת איילון
2014 איכות חיים לאחר אירוע טראומטי חד פעמי: הקשר בין תסמינים פוסט טראומטיים לאיכות חיים, התיווך של דיכאון את קשר זה, והקשר בין סוגי טיפול שונים ומועדי טיפול שונים לשינויים באיכות החיים. MA מנדלבוים עפרה פרופ' שרה פרידמן
2013 תפקיד הסבות בקרב סבים וסבתות ערבים ויהודים בישראל: תרומתם של רמת הדיפרנציאציה האישית, הלכידות המשפחתית ויכולת ההסתגלות לשינויים. MA אבו עמשה חולוד פרופ' ליאורה פינדלר
2013 הקשר בין מצב חברתי-כלכלי לבין היענות לטיפול עצמי בקרב חולי סוכרת סוג 2: מה מסביר את הקשר? MA שביט אפרת פרופ' ורדה סוסקולני
2013 הבדלי מגדר בקשרים שבין תפיסת המחלה, תמיכה חברתית ודיכאון בקרב חולי פרקינסון MA לאופמן מלכין ורד פרופ' ורדה סוסקולני
2013 הסתגלות אישית וזוגית בקרב זוגות שפונו מגוש קטיף Ph.D פחימה שלומית פרופ' רחל דקל
2013 אבהות במצב של סיכון בטחוני Ph.D פגורק-אשל שירה פרופ' רחל דקל
2013 מעברם לחיים עצמאיים של בוגרי פנימיות: גורמים אישיים וסביבתיים המנבאים את מצבם על סף ולאחר מעברם לבגרות Ph.D סולימני יפית פרופ' רמי בנבנישתי
2013 דפוסי התקשרות בקרב חולי סוכרת 2 ומשתנים קוגניטיביים חברתיים ונפשיים כמסבירים היענות לטיפול עצמי ואיזון סוכרת Ph.D כנעני אברבנל ליזה פרופ' ורדה סוסקולני
2013 תהליכי שיפוט וקבלת החלטות של צוותים להגנת הילד במרכזים רפואיים ושל פקידי סעד לחוק הנוער בקהילה, לגבי ילדים שיש לגביהם חשד להתעללות והזנחה Ph.D ידוב מרב פרופ' רמי בנבנישתי
2013 אקלים בית ספרי כמתווך, ממתן ומפצה על הקשר בין רקע חברתי כלכלי לבין הישגי התלמידים Ph.D ברקוביץ' רות-אלה פרופ' רמי בנבנישתי
2013 התנסויותיהם של מטפלים עם מטופלים יוצאי ברה"מ לשעבר MA בן דב קראוז ענת
2013 חוויתם של ילדים שגורשו מגוש קטיף וצפון השומרון MA אנקרי יואב פרופ' נחמי באום
2013 הקשר בין קבלת החלטה אישית או כפויה לפרוש מהעבודה, גיל הפרישה, עמדות כלפי הזקנה ותפיסת יחס גילני בעבודה לבין רווחה נפשית ודימוי עצמי בקרב פורשים גברים. MA פלנר דנה פרופ' ליאת איילון
2013 הקשר בין תמיכה חברתית ונכונות לבקש עזרה לבין צמיחה פוסט-טראומטית בקרב מכורים 'נקיים' מסמים ומאלכוהול MA חרוש אייל פרופ' שרה פרידמן
2013 מאפיינים של משפחות המועמדות להיות משפחות אומנה MA זכריה אתי פרופ' רמי בנבנישתי
2013 צמיחה אישית בקרב הורים וסבים וסבתות לילדים עם נכות אינטלקטואלית: תרומתן של אוריינטציית ההתקשרות, יחסי משפחה ותמיכה חברתית. צור שוורץ דנית פרופ' ליאורה פינדלר
2013 תפקוד הורי וקבלה – דחייה הורית בקרב אימהות לילדים בגיל טרום ביה"ס: הקשרים לקשר שחוו האימהות עם אמן בילדותן, טראומה של התעללות בילדות ומערכת ה-caregiving. MA בן חיים שמרית
2013 נשים נפגעות אלימות השוהות במקלטים: השוואה בין נשים ערביות לבין נשים יהודיות בשליטה עצמית, תחושת סכנה ודיכאון. MA כתורה עולא
2013 נקודת המבט של הורים זקנים על חווית המגורים המשותפים עם ילדיהם הבוגרים ששבו הביתה. MA שוורץ יהודית פרופ' ליאת איילון
2013 הקשר בין מוצא עדתי לבין עמדות של אלמנות זקנות כלפי פרק ב' בזוגיות. MA כהן שלקוביץ נעה פרופ' ליאת איילון
2013 הקשר בין סגנון ההתקשרות של מהגרי עבודה בתחום הסיעוד לבין סוג התירבות ותחושת הבדידות שלהם. MA רהט דריהם נגה פרופ' ליאת איילון