עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2011 "העברה בין דורית" בקרב נשים השונות במקלטים לנפגעות אלימות, כמנבאת את תחושת השליטה והרווחה הנפשית. MA בן-עמי דוד ענבל פרופ' רחל דקל
2011 התערבויות התנהגותיות למניעת השמנת יתר בקרב ילדים ומתבגרים: מטה-אנליזה של ניסויים אקראיים. MA גולדברג-סובול שירה
2011 מאפייני הורים וקשר הורה-ילד כמנבאים מצב רגשי, התנהגותי ותפקוד חברתי של ילדים ומתבגרים בפנימיות בישראל. MA חדד נתנאל פרופ' רמי בנבנישתי
2011 תחושת בדידות בקרב בוגרים צעירים המתפקדים ברמת אינטליגנציה נמוכה וחיים במסגרת דיור בקהילה: תרומתם של רמת תפקוד, התקשרות ותמיכה חברתית. MA חסיד עדי
2011 דילמת המחויבות של העובד הסוציאלי במוסד הסיעודי. MA לב שגית פרופ' ליאת איילון
2011 במי נעזרים עניים? הקשר בין תפיסת עוני עצמית לדפוסי השימוש בשירותים וברשת חברתית. MA לכר דרור דקלה פרופ' מנחם מוניקנדם
2011 השוואה בין-תרבותית של סגנונות הורות של מהגרות עבודה בתל-אביב. MA ממן נועה פרופ' רמי בנבנישתי
2011 קורבנות בני נוער ל"בריונות אלקטרונית": שכיחות, מאפיינים, והקשרים שלה עם קורבנות ל"בריונות מסורתית", מאפייני רקע, דימוי עצמי, ושביעות רצון מהחיים. MA ניר מיכל פרופ' רמי בנבנישתי
2011 הקשר בין גורמי הדחק שבטיפול לבין דיכאון בקרב בני משפחה המטפלים בקשישים בבית: גורמים מסבירים. MA נתיב יעל פרופ' ורדה סוסקולני
2011 נשים השוהות במקלטים לנשים נפגעות אלימות: מאפייני האמהות והמצב הנפשי כמנבאים את יעד ועיתוי היציאה מהמקלט. MA ענבר נעמה פרופ' רחל דקל
2011 תרומת מאפייני האלימות, שימוש קודם בשירותים בקהילה והשהות במקלט לניבוי יעדי היציאה של נשים ממקלטים לנפגעות אלימות. MA פלטי קציר כרמית פרופ' רחל דקל
2011 קשר בין רשתות תמיכה חברתיות לבין איכות חיים של קשישים ניצולי שואה. MA פרוסקורוב אנה פרופ' מנחם מוניקנדם
2011 הכרת תודה, רווחה נפשית וצמיחה אישית בקרב אימהות לילד עם/וללא נכות אינטלקטואלית בחברה החרדית והחילונית. MA צימרמן שירלי פרופ' ליאורה פינדלר
2011 הבדלים בהסתגלות לגירושין ובמשתנים המנבאים אותה בין גברים ילידי אתיופיה ובין גברים ילידי ישראל. MA קאסה אברו יעל פרופ' ליאת קוליק
2011 תחושת הצמיחה האישית והאושר הסובייקטיבי של אימהות לנוכח נכויות התפתחותיות שונות של ילדן – תרומתן של התקשרות, תמיכה חברתית ותחושות אשמה. MA קליין יעקובי איילת פרופ' ליאורה פינדלר
2011 הקשר בין מאפיינים אישיים וסביבתיים לבין דיכאון בקרב נשים נפגעות אלימות זוגית: השוואה בין מהגרות מחבר העמים לבין ישראליות וותיקות. MA רפאלי תהילה
2011 הקשר בין סגנון ההתקשרות, תקווה, חוללות עצמית, מחויבות ותמורות ממתן טיפול, לבין מעורבות בטיפול בבני זוג המאושפזים במחלקות גריאטריות סיעודיות. Ph.D אליהו אילה ד"ר חיה שוורץ
2011 תגובות הפסיכותרפיסטים למעבר לטיפול מנוהל (Managed Care) במרפאות הקהילתיות לבריאות הנפש. Ph.D הדר רינה
2011 מתבגרים עקורים: צמיחה ובריאות נפשית בעקבות משבר ותרומתם של משאבים אישיים וסביבתיים. Ph.D חפץ מיכל
2011 משתנים קוגניטיביים ותמיכה זוגית כמסבירים הבדלים בביצוע התנהגות שיקומית בין חולי לב ערבים ויהודים. Ph.D טאהא-פאהום אמל פרופ' ורדה סוסקולני
2011 דיסוציאציה פסיכולוגית וגופנית לאחר תאונות דרכים קלות כמנבאת השלכות פוסט-טראומטיות. Ph.D לביא מיכל פרופ' רחל דקל
2011 סכמת הסבות: משאבים אישיותיים וחברתיים התורמים לעיצובה בקרב סבים וסבתות חרדים בהשוואה לסבים וסבתות חילונים. Ph.D לזר רונית
2011 משתני רקע ומשתנים קוגנטיביים של חיפוש מידע כגורמים המסבירים את הרצון של חולים לקבל מידע בתהליך הסכמה מדעת. Ph.D צבר לי-מור פרופ' ורדה סוסקולני
2011 יחסי כוח זוגיים בקרב זוגות הטרוסקסואלים וזוגות מאותו מין. Ph.D קלונובר אייל פרופ' ליאת קוליק
2011 גורמי לחץ ומשאבים המסבירים דאגה לא פתולוגית בקרב קשישים יהודים וערבים המתגוררים ביפו: ניתוח משווה. Ph.D רוטברט נורמה פרופ' ליאת קוליק