פרופ' ורדה סוסקולני

טלפון
דוא"ל
varda.soskolne@biu.ac.il
משרד
בניין 213 (מקסיקו), חדר 217 (קומה שנייה)
קורות חיים

השכלה:   

1983

Ph.D.

האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לבריאות הציבור

1973

M.P.H.

האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לבריאות הציבור

1970

B.S.W.

האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לעבודה סוציאלית

  

זכייה בפרסים ובמענקי מחקר (10 שנים אחרונות):

2011 Co-PI. Factors related to utilization of dental health services by older adults in Israel and Europe: a comparative and longitudinal study. Co-PI's: Prof. G. Auslander, Prof. WA Soskolne. The National Institute for Health Services and Health Policy Research.

2010 PI: The consequences of chronic exposure to security threats on glycemic control in patients with diabetes mellitus. Co-PI's: Prof. Rachel Dekel, Prof. Shlomo Vinker, Dr. Igor Bleichman. Chief Scientist Office, Israel Ministry of Health.

2008-2010 Co-PI. Socio-demographic disparities in hypertension control among Maccabi members with diabetes: magnitude of inequalities and explanatory factors. Maccabi Research Institute. Co-PI’s: Dr.R.Wilf-Miron, Prof. O. Manor. Dr. A Heimann.

2008-2010 PI: Family caregiving for disabled elderly people: perception of care by care-recipients and caregivers and the association with health and continuation of care The National Institute for Health Services and Health Policy Research.

2007-2008 Co-PI. Family support in facilitating adherence to diabetes self-care and metabolic control. Maccabi Research Institute. Co-PI’s: T. Cinamon, Dr. A. Heimann.

2005-2007 Co-PI. Family support in facilitating adherence to diabetes self-care and metabolic control. Maccabi Research Institute. Co-PI’s: T. Cinamon, Dr. A. Heimann.

2004-2006 PI: A cultural comparison of illness perception, psychological health and social functioning among immigrant and veteran Israeli cancer patients. Israel Cancer Association. Co-PI’s: Prof. R. Catane, Dr. V. Stanger, Mrs. A. Greenberger.

2003-2005 Co-PI: Social class inequalities in health in Israel: an integrated evaluation of psychosocial individual and community factors. The National Institute for Health Services and Health Policy Research. Co-PI: Dr. O. Manor.

2003-2005 Co-PI: The continuum of care of hospitalized patients cared for by hospital social work departments: From the community to the hospital and back. The National Institute for Health Services and Health Policy Research. Co-PIs: Prof. G. Auslander, G. Kaplan, I. Ben-Shahar, Dr. V. Stanger.

פרסים:

Outstanding Oral Presentation Award ("Health through the lifecycle" theme). 6th International Conference on Social Work in Health and Mental Health, Dublin, Ireland, July 2010.

Best Abstract Award. 5th International Conference on Social Work in Health and Mental Health, Hong Kong, China. December 2006.

  

הצגות בכנסים (10 שנים אחרונות):

2nd European Conference for Social Work Research (Basel, Switzerland)

"Multicultural and social context factors in health care: social work research on health inequalities informs practice".

2012

The 9th Annual Conference of Health Policy and Health Services Research (Tel-Aviv)

"Exposure to chronic security threat and glycemic control among type 2 diabees patients" (Soskolne, V., Dekel, R. & Vinker, S.).

2012

The 19th Bi-Annual Conference of the Israel Gerontology Association (Tel-Aviv)

"Caregiving burden among family caregivers: gender and cultural differences over time".

2012

25th Annual Conference of the European Health Psychology Society Crete (Greece).

"The impact of exposure to continuous missile attacks on Diabetes self-management and glycemic control" (Soskolne, V., Dekel, R. & Vinker, S.).

2011

In Symposium on Emerging Research Issues in Social Work and Health Inequalities. European Conference of Social Work and Social Care Research. (Oxford, UK)

"Explanatory factors of health inequalities: evidence base for social work intervetions".

2011

15th Annual Conference, Society for Social Work Research (Tampa, Florida)

"Family support as a significant factor in facilitating adherence to Diabetes self–care" (Soskolne V., Cinamon T., Heymann A.).

2011

The 8th Annual Conference of the National Institute for Health Policy and Health Services Research (Tel-Aviv, Israel)

"The care-recipient-caregiver dyad: predictors of depression and continuation of care after a year".

2010

The 17th Israeli National Conference of Social Workers (Tel-Aviv)

"Health inequalities: Why are they a significant issue for social work?" (Hebrew)

2010

The 6th International Conference on Social Work in Health and Mental Health (Dublin)

"What explains socio-economic ineqaulities in Diabetes among ageing persons in Israel?" (Soskolne, V., Manor O.).
2010

The 6th International Conference on Social Work in Health and Mental Health (Dublin)

"The dyadic context of family caregiving".

2010

The 7th Conference of the Forum on Social Policy in Israel, and the 1st Conference of ESPANET Israel (Bar-Ilan University, Ramat-Gan)

"Explanatory predictors of socio-economic inequalities in mortality among ageing persons in Israel" (Hebrew) (Soskolne, V., Manor O.).

2010

The 4TH International Jerusalem Conference on Health Policy (Jerusalem)

"Family support as a significant factor in facilitating adherence to Diabetes self–care and glycemic control" (Soskolne V., Cinamon T., Heymann A.).

2009

XIXth IAG World Congress of Gerontology and Geriatrics (Paris)

"The meaning of aging for elderly homosexual men in Israel" (Waldman, A., Baum, N. & Soskolne, V.)
2009

XIXth IAG World Congress of Gerontology and Geriatrics (Paris)

"The family caregiving dyad: perception of care by caregivers and care-recipients and its association with depressive mood and self-rated health".

2009

The 7th Annual Conference of the National Institute for Health Policy and Health Services Research (Tel-Aviv, Israel)

“What explains educational disparities in longstanding limiting illness? Comparison between the Jewish and Arab population in Israel"

2008

The 3rd National Conference on Promoting Mental Health among Women (Ben-Gurion University, Israel)

“Explanatory variables of gender difference in depression among Arab women in Israel”

2008

The 3rd National Conference on Promoting Mental Health among Women (Ben-Gurion University, Israel)

 “Inequalities in depression: comparison of explanatory variables of socioeconomic disparities in depressive symptoms among Jewish and Arab women”

2008

'Sociology of Ageing' Programme, the First ISA World Forum (Barcelona)

“Caring for an ageing spouse: diverse caring role stressors, caregiving appraisal and psychological distress in a cultural context"

2008

11th International Conference on Social Stress (Santa-Fe, New Mexico)

“Social stressors as explanatory pathways to socico-economic inequalitiesin self-rated health in Israel”

2008

The 5th Social Policy Forum Conference (Sapir College, Sderot)

“Socioeconomic inequalities in chronic disease and depression in the Arab population in Israel”

2008

9th UK Joint Social Work Education Conference with the 1st UK Social Work Research Conference (Swansea, Wales, UK)

“Experiences of international collaborations between Social Work and Health Inequalities Network members: Health inequalities among the aged in Australia and Israel"

2007

The 16th National Conference of the Israel Networks of Healthy Cities (Nes-Ziona)

“Socioeconomic inequalities in health in the Arab population in Israel”

2007

 

Social Work and Health Inequalities Research Seminar Series (London, UK)

“Linking evidence for inequalities in physical and in psychological health by socioeconomic and immigration status: Implications for health social work”

2007

IUHPE. European Conference on Health Promotion and Health Education (Budapest, Hungary)

“Explaining socio-economic disparities in self- rated health among the Arab minority in Israel”

2006

5th International Conference on Social Work in Health and Mental Health (Hong Kong, China)

“Caring for an elderly disabled parent: cultural and gender differences in family caregiving appraisal and psychological distress”

2006

5th International Conference on Social Work in Health and Mental Health (Hong Kong, China)

 “Cultural differences in illness perception, psychological distress, PTSD and social functioning between immigrant and veteran Israeli cancer”

2006

5th International Conference on Social Work in Health and Mental Health (Hong Kong, China)

“Social inequalities in health: different pathways explain social inequalities in physical health and in depressive symptoms in Israel”

2006

3rd Congress of the European Society on Family Relations (ESFR) International (Darmstadt, Germany)

“The association between prenatal maternal expectations and adjustment to the maternal role among mothers of twins: comparison between IVF and spontaneously conceived mothers”

2006

הכנס השני של הפורום למדיניות חברתית (תל אביב)

" גורמים ברמת הפרט וברמת הקהילה כנתיבים מסבירים לפערים בבריאות"

2005

הכנס השני של הפורום למדיניות חברתית (תל אביב)

"רצף הטיפול לאחר השחרור מבית החולים: האם תכניות השחרור להמשך טיפול מיושמות בקהילה?"

2005

הכנס השנתי של המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאות (תל אביב)

"נתיבים מסבירים לפער החברתי-כלכלי במצב הבריאות בישראל: גורמים פסיכו-חברתיים ברמת הפרט ומאפיינים קהילתיים"

2005

הכנס השנתי של המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאות (תל אביב)

"רצף הטיפול לאחר השחרור מבית החולים: גורמים הקשורים ליישום תכניות להמשך טיפול במוסד או בקהילה"

2005

European Conference of the International Federation of Social Workers and European Association of Schools of Social Work (Nicosia, Cyprus)

"Social capital measures are significant explanatory pathways to social inequalities in health in Israel"

2005

European Conference of the International Federation of Social Workers and European Association of Schools of Social Work (Nicosia, Cyprus)

"The Continuum of Care Following Hospitalization in an Acute Care Hospital in Israel: Factors Related to Implementation and Adequacy of the Discharge Plan"

2005

הכנס הארצי של שירותי עבודה סוציאלית במערכת הבריאות ובריאות הנפש (ירושלים)

"מה מסביר את הקשרים בין מעמד חברתי-כלכלי לבין מצב בריאות פיזי ונפשי בישראל?"

2005

The Forth International Conference on Social Work in Health and Mental Health (Quebec City, Canada)

"A cultural comparison of family caregiving stressors, health and well-being"

2004

The Forth International Conference on Social Work in Health and Mental Health (Quebec City, Canada)

"Control is a major issue in illness perception among immigrant cancer patients in Israel"

2004

The Forth International Conference on Social Work in Health and Mental Health (Quebec City, Canada)

"Preliminary results of a national study of discharge planning in Israel"

2004

Women, Health and Development: Views from Israel and Canada (Jerusalem, Israel)

"Wife and daughter caregivers of a disabled or chronically-ill elder: caregiving characteristics, psychological distress and physical health"

2004

XV International AIDS Conference (Bangkok, Thailand)

"Changes in medical follow-up and sexual behavior among HIV+ immigrants enrolled in a national outreach program in Israel: A 5-year evaluation"

2004

8th Congress of the European Association for Palliative Care (The Hague, The Netherlands)

"Differential caregiving structure and appraisal among veteran and immigrant adult child caregivers in Jerusalem, Israel"

2003

הכנס הארצי ה-16 של איגוד העובדים הסוציאליים (תל אביב)

"מאפיינים פסיכו-סוציאליים של יולדות חד-הוריות: השוואה בין עולות מבריה"מ לשעבר ותושבות ותיקות"

2003

הכנס הארצי ה-15 של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה (תל אביב)

"בני משפחה המטפלים בבית בקשיש חולה כרוני: השוואה של גורמי דחק ובריאות נפשית ופיזית בין עולים מחבר העמים ותושבים ותיקים בישראל"

2003

 

 ארגון כנסים מדעיים:

הכנס השמיני של הפורום למדיניות חברתית בישראל ו- ESPANET Israel, אוניברסיטת בר-אילן 2011
הכנס השמיני של הפורום למדיניות חברתית בישראל ו- ESPANET Israel, אוניברסיטת בר-אילן 2010

הכנס הארצי של איגוד העובדים הסוציאליים (מסלול בריאות), תל אביב

2003

הכנס הארצי של שירותי עבודה סוציאלית במערכת הבריאות, אוניברסיטת בר-אילן

2002

הכנס הארצי של איגוד העובדים הסוציאליים (מסלול בריאות), תל אביב

2000

  

מידע  רלוונטי  נוסף:

תפקידים באוניברסיטה

2005: ועדה פקולטטיבית לנושא הספרייה למדעי החברה, אוניברסיטת בר אילן

2005-2001: השתתפות בשלוש ועדות להעלאה בדרגה, אוניברסיטת בר אילן

2004-2001: ראש התכנית לתואר שני, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן

 

תפקידים אחרים

2001-היום: חברה בוועדת ההיגוי הבין-משרדית לתכנית למניעת איידס בקרב העולים מאתיופיה

2001-היום: חברה בתת-הועדה למחקר, המועצה הלאומית לבריאות האישה, משרד הבריאות

2001-1995: אחראית מקצועית על תכנון, ביצוע והערכה של תכנית התערבות באמצעות מגשרים תרבותיים/מתאמי טיפול בקרב עולים מאתיופיה חולי איידס, משרד הבריאות

1997-1994: יו"ר הוועדה לתקינה בעבודה סוציאלית בשירותי הבריאות בישראל, איגוד העובדים הסוציאליים

1997-1992: חברה בוועדה העליונה לאיידס, משרד הבריאות, וחברה במספר תת-ועדות שגיבשו המלצות למדיניות ודרכי עבודה

1993-1992: חברה בוועדת ההיגוי לתכנית ההסברה למניעת איידס בקרב העולים מאתיופיה, וחברה בצוות שפיתח ויישם את התכנית.

1989: יועצת זמנית, היחידה למחקר חברתי והתנהגותי, תכנית האיידס, ארגון הבריאות העולמי, ג'נבה, שוויצריה

 

עריכת כתבי עת

2005: עורכת אורחת של חוברת מיוחדת על "עבודה סוציאלית במערכת הבריאות" של כתב העת "חברה ורווחה"

2002: עורכת אורחת של נושאי מדעי החברה וההתנהגות ואפידמיולוגיה, בחוברת מיוחדת לסקירה שנתית של העיתון AIDS (AIDS: Year in Review 2002)

 

שיפוט מאמרים:

חברה ורווחה; הרפואה;

Social Science & Medicine; Israel Medical Association Journal; Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences; AIDS; Quality of Life Research; Social Work in Health Care, International Journal of Tropical Medicine,

 

שיפוט הצעות לקרנות מחקר, עבודות לתואר שני ולתואר שלישי:

- האקדמיה הלאומית למדעים, הקרן הדו-לאומית ארה'ב-ישראל, המכון הלאומי למדיניות וחקר שירותי בריאות, האגודה למלחמה בסרטן.

- עבודות גמר לתואר שני בעבודה סוציאלית ובבריאות הציבור, עבודות לתואר שלישי בעבודה סוציאלית, עבודות גמר לתואר דוקטור ברפואה.

 

חברות באיגודים מקצועיים:

- איגוד העובדים הסוציאליים בישראל

- האיגוד הישראלי לגרונטולוגיה

- American Public Health Association

- International AIDS Society

 

פרסומים

Books

Shtarkshall RA & Soskolne V. (2000). Migrant Populations and HIV/AIDS. A model for the development and implementation of programs for culturally diverse groups in conditions of cultural transition and cross-cultural interaction: theory, methodology and practice. UNAIDS, Best of Practice Series, Geneva.

 

Chapters in books

Birman, Z., Lewin, A., Soskolne, V., Greenspan, D., Laufer, N., & Schenker, J.G. (1990). Psycho-social profile of IVF patients. In: Mashiach, S. (ed.) Advances in assisted reproductive technologies. New-York: Plenum Press.

Soskolne, V., & Goldsmidt R. (1998). Psychosocial and behavioral aspects of HIV infections and high-risk populations. In: Morag, A., & Honingman, A. (Eds.). AIDS - a global phenomenon. Jerusalem: Academon Press. Hebrew.

Soskolne, V. & Auslander, G.K. Help-seeking for health-related problems among aging immigrants. (2007). In: Carmel, S., Morse, C. A. & Torres-Gil, F. M. (Eds.). Lessons on aging from three nations. Vol. I. The art of aging well. Amityville, New-York. Baywood Publishing Company.

Soskolne V. (2007) Social networks, social support, social capital and HIV risks among migrants. In: Apostolopoulos, Y., & Sonmez-Apostolopoulos, S (Eds.). Population mobility and infectious disease. New-York, Springer.

Daoud, N., Soskolne, V., & Manor, O. (2009). Correlates of poor health among Arab women in Israel.  In: Azaiza, F., Abu-Baker, K., Hertz-Lazarowitz, R. & Ghanem , A. (Eds.). Arab women in Israel, current status and future trends. Tel-Aviv, Ramot.

Soskolne, V. (2013). Socioeconomic inequalities in health and in wellbeing: a review of research and the case of Israel. In: Marklund, C. (Ed.).  All well in the welfare state? Welfare, well-being and the politics of happiness. NordWel Studies in Historical Welfare State Research Series 5. Jyvaskyla, Bookwell Oy.

Soskolne, V. Auslander, G. K. & Soskolne, W. A. (2013). Explanatory factors of utilization of dental health services by older adults in Israel. In: Litwin, H. & Ahdut, L. (Eds.) Preliminary findings from SHARE-Israel, Wave 2. Jerusalem: The Hebrew University.

Soskolne, V. Auslander, G.K. & Ben-Shahar, I. (2018). Social work in health care in Israel: historical development and future challenges. In:  Gal, J. & Holler, R. (Eds.) “Justice instead of charity”: Historical perspectives on social work in Israel. Beer-Sheva: Ben Gurion University Press. (Hebrew).

 

Articles in refereed journals/periodicals

Bar-Gal, D., & Soskolne, V.  (1978). Illness as stages of crisis in family life. Society and Welfare, 1, 227-238. (Hebrew).

Soskolne, V.  (1980). Social profile of families of dialysis patients. Society and Welfare, 3, 231-244. (Hebrew).

Soskolne V. (1984). The effects of ethnic origin on personality resources and psychophysiological health in a chronic stress situation: The case of spouses of dialysis patients. Israel Journal Psychiatry Related Sciences, 21, 137-150.

Soskolne, V. (1986). Psychosocial problems of hospital patients. Society and Welfare, 7, 116-130 (Hebrew).

Soskolne V., & Kaplan-DeNour A. (l987). The psychosocial adjustment of patients and spouses on home hemodialysis, CAPD and center‑dialysis, Nephron, 47, 266-273.

Soskolne, V. (1988). The social and psychological impact of AIDS on the family. Harefuah, Journal of the Israel Medical Association, 114, 390-393. (Hebrew).

Soskolne, V. (1988). The contribution of research to social work practice in health care. Society and Welfare, 8, 225-237. (Hebrew).

Raz, I., Soskolne, V., & Stein, P. (1988). The influence of small group education sessions on glucose hemostasis in Type II Diabetes. Diabetic Care,11, 67-71.

Soskolne, V, & Kaplan DeNour, A. (l989). The adjustment of patients and spouses to dialysis treatment. Social Science & Medicine, 29, 497-502.

Soskolne, V. (l989). The roles and contribution of social work services to discharge planning. Society and Welfare, 10, 17-28. (Hebrew).

Stabholz, A, Soskolne, V., Machtei, E., Or, R., & Soskolne, W.A. (1990). Effect of benign familial neutropenia on the periodontium of Yemenite Jews. Journal of Peridontology, 61, 51-54.

Birman, Z., Soskolne, V., Greenspan, D, Laufer, N, Lewin, A., & Schenker, J.G. (l991). Social and psychological status of women undergoing in-vitro fertilization treatment. Society and Welfare, 12, 44-55. (Hebrew).

Aral, S.O., Soskolne, V., Joesoef, R.M., & O'Reilly, K.R. (1991). Sex partner recruitment as risk factors for STD: clustering of risky modes. Sexually Transmitted Diseases, 18, 10-17.

Soskolne, V., Aral, S. O., Magder, L.S., & Bowen, G.S. (1991). Condom use with regular and casual sex partners: women attending family planning clinics. Family Planning Perspectives; 23, 222-225.

Yodfat, Y., Shwarzman, P., Soskolne, V., & Bronner, S. (1993). Life events readjustment scale in a Kibbutz. Israel Journal Medical Sciences, 29, 221-224.

Chemtov, D., Rosen, H., Shtarkshall, R., & Soskolne, V. (1993). The development of a culturally specific educational program to reduce the risk of HIV and HBV transmission among Ethiopian immigrants: A preliminary report on training veteran immigrants as health educators. Israel Journal of Medical Sciences, 29, 437-442.

Soskolne, V., & Auslander, G.K. (1993). Follow-up evaluation of discharge planning by social workers in an acute-care medical center in Israel. Social Work in Health Care, 18, 23-48.

Auslander, G.K., & Soskolne, V. (1993). The administrative and post hospital care outcomes of discharge planning: Preliminary results of an experimental intervention. Journal of Social Service Research, 17, 99-117.

Maayan, S., Soskolne, V., Engelhard, D., Moses, A., Rahav, G., Raveh, D, Newman, D., & Weinberger M. (1993). Sexual behavior of homosexual and bisexual men attending an HIV- testing site in Jerusalem, 1986/7 and 1990. Israel Journal Psychiatry Related Sciences, 30, 150-154.

Soskolne, V. (1993). Bringing it home: Israeli social workers implement leadership program values. Social Work in Health Care, 18, 103-114.

Shtarkshall R., Soskolne, V., Chemtob, D., & Rosen, H. (1993). A culturally specific educational program to reduce the risk of HIV and HBV transmission among Ethiopian immigrants to Israel. II: Evaluating the effect of the training program on veteran immigrant trainees. Israel Journal of Medical Sciences, 29(Supp), 48-54.

Soskolne, V., Maayan S., & Dormoi, N.E. (1993). Sexual behavior of heterosexual men and women attending an HIV testing clinic. Israel Journal of Medical Sciences, 29(Supp), 37-40.

Kaplan, E.H., Slater, P.E., & Soskolne, V. (1995). How many HIV infections are there in Israel? Reconstructing HIV incidence from AIDS case reporting. Public Health Reviews, 23, 215-235.

Pinus, U., & Soskolne, V. (1996). Evaluation of emotional distress, social support and disease perception among cancer patients in their first visit to the Oncology Clinic. Society and Welfare, 16, 343-359. (Hebrew).

Soskolne, V., Baras, M., Palti, H., & Epstein, L. (1996). Exposure to missile attacks: The impact of the Persian Gulf War on physical health, health behaviours and psychological distress in low and high risk areas in Israel. Social Science & Medicine, 42, 1039-1047.

Soskolne, V., Bonne, O., Kaplan DeNour, A., & Shalev A. (1996). Depressive symptoms in medical inpatients. International Journal of Psychiatry in Medicine, 26, 271-285.

Soskolne, V., & Maayan, S. (1998). HIV knowledge, beliefs and sexual behavior of male heterosexual drug users and non-drug users attending an HIV testing clinic in Israel. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 35, 307-317.

Soskolne, V., & Maayan, S. (1998). Factors associated with non-use of condoms in heterosexual men and women attending an HIV testing clinic: in Israel. Public Health Reviews, 26, 175-187.

Liebergall, M., Soskolne, V., Mattan, Y., Feder, N., Schniedman, G., Shapira, S., Segal, D., Stern, Z., &  Israeli A. (1999). Pre-admission screening of patients scheduled for hip and knee replacement: impact on length of stay. Clinical Performance and Quality Health Care, 7, 17-22.

Soskolne, V., Acree, M., & Folkman, S. (2000). Social support and mood in gay caregivers of men with AIDS. AIDS and Behavior, 4, 221-232.

Thawatwiboonpol-Entz, A., Prachuabmoh-Ruffolo, V., Chinveschakitvanich, V., Soskolne, V., & van Griensven G.J.P. (2000). HIV Prevalence, HIV Subtypes and Risk Factors among Fishermen in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea. AIDS, 14, 1027-1034.

Marx, R., Hirozawa, A.M., Soskolne, V., Liu, Y., & Katz, M.H. (2001). Barriers to getting needed services for Ryan White CARE clients. AIDS Care, 13, 233-242.

Soskolne, V. (2001). Single parenthood, occupational drift and psychological distress among immigrant women from the former Soviet Union in Israel. Women and Health, 33, 67-84.

Paltiel, O., Avitzour, M., Peretz, T., Cherny, N., Kadouri, L., Feffer, R., Wagner, N., & Soskolne, V.  (2001). Determinants of the use of complementary therapies by cancer patients. Journal of Clinical Oncology, 19, 2439-2448.

Entz, A., Prachuabmoh, V., van Griensven. G.J.P., & Soskolne. V.  (2001). STD history, self treatment and health care behaviours among fishermen in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea. Sexually Transmitted Infections, 77, 436-440.

Soskolne, V.  & Shtarkshall, R.A. (2002). Migration and HIV prevention programs: linking structural factors, culture, and individual behaviour– an Israeli experience. Social Science & Medicine, 55, 1299-1309.

Kaplan, E.H., Soskolne, V., Adler, B., Leventhal, A, & Shtarkshall, R.A. (2002). A model-based evaluation of a cultural mediator outreach program for HIV + Ethiopian immigrants in Israel. Evaluation Review, 26, 382-394.

Soskolne, V., & van Griensven, F. (2002). AIDS 2002 Year in Review. Overview: Epidemiology, social, cultural and political (Editorial). AIDS, 16 (Suppl. 4), S33-S34.

Shtarkshall, R., Soskolne, V., Bubis-Feder, P., & Daoud, N. (2002). The teaching of social science, health behavior, and health behavior change in public health. Public Health Reviews, 30, 201-208.

Gilbert, L., & Soskolne, V. (2003). Self-Assessed Health - A case study of social differentials in Soweto, South Africa. Health and Place, 9, 193-205.

Griffin, J., & Soskolne, V. (2003).  Psychological distress among Thai migrant workers in Israel. Social Science & Medicine, 57, 769-774.

Gilbert, L., & Soskolne, V. (2003). Health, ageing and social differentials: A case study of Soweto, South Africa.  Journal of Cross-Cultural Gerontology, 18, 105-125.

Peleg-Oren, N., Sherer, M., & Soskolne, V. (2003).  Effect of gender on the social and psychological adjustment of cancer patients. Social Work in Health Care, 37, 17-34.

Schreiber, S., Soskolne, V., Kozohovitch, H., & Deviri, E. (2004). Holocaust survivors coping with open-heart surgery decades later: post-traumatic symptomatology and quality of life. General Hospital Psychiatry, 26, 443-452.

Paltiel, O., Marzec-Boguslawska, A., Soskolne,V., Massalha, S., Avitzour, M., Pfeffer, R., Cherny, N., Peretz, T. (2004). Use of tranquilizers and sleeping pills among cancer patients is associated with a poorer quality of life. Quality of life Research, 13, 1699-1706.

Soskolne, V., Kozohovitch, H., Deviri, E. & Schreiber, S. (2005). Past history of prolonged traumatization and health-related Quality-of-life: Holocaust survivors before and after open-heart surgery. Stress and Health, 21, 61-72.

Auslander, G.K., Soskolne, V., & Ben-Shahar, I. (2005). Utilization of health social work services by older immigrants and veterans in Israel. Health and Social Work, 30, 241-251.

Auslander, G.K., Abramovich, A., Ben-Shahar, I. Soskolne, V., Feigin, R., Frank, T., & Rabin, B. (2005). Social Work in the health system: international issues and their relevance for Israeli social workers. Society and Welfare, 25, 11-36. (Hebrew).

Soskolne, V., Ben-Shahar, I., & Auslander, G.K. (2006). Help seeking and barriers to utilization of medical and social work services in health care in an aging immigrant population. Health and Social Care in the Community, 14, 74-87.

Soskolne, V., Halevy-Levin, S., Cohen, A. & Friedman, G. (2006). Caregiving stressors and psychological distress among veteran resident and immigrant family caregivers in Israel. Social Work in Health Care 43 (2&3), 73-95.

Soskolne, V., Halevy-Levin, S., & Cohen, A. (2007). The socio-cultural context of family caregiving and psychological distress: a comparison of immigrant and non-immigrant caregivers in Israel. Aging & Mental Health, 11, 3-13.

Soskolne, V., Marie, S. & Manor, O. (2007). Beliefs, recommendations and intentions are important explanatory factors of mammography screening behavior among Muslim Arab women in Israel. Health Education Research, 22, 665-676.

Soskolne, V., Halevy-Levin, S., & Ben-Yehuda, A. (2007). The context of caregiving, kinship tie and health: a comparative study of caregivers and non-caregivers. Women & Health, 45, 75-94.

Auslander, G.K., Soskolne, V., Stanger V.  Ben-Shahar, I, & Kaplan, G. (2008). Discharge planning in acute care hospitals in Israel: services planned and levels of implementation and adequacy. Health and Social Work, 33, 178-188.

Kongnyuy, E. J, Soskolne, V., & Adler, B. (2008). Hormonal contraception, sexual behaviour and HIV infection among women in Cameroon. BMC Women's Health 2008, 8, 19, pp 1-10.

Daoud, N., Soskolne, V., & Manor, O. (2009). Examining cultural, psychosocial, community and behavioral factors in relationship to socio-economic inequalities in limiting longstanding illness among the Arab minority in Israel. Journal of Epidemiology and Community Health, 63, 351-358.

Daoud, N., Soskolne, V., & Manor, O. (2009). Educational inequalities in self-rated health within the Arab minority in Israel: Explanatory factors. European Journal of Public Health, 19 (5), 477–483.  doi:10.1093/eurpub/ckp080

Soskolne, V., & Manor, O. (2010). Health inequalities in Israel: Explanatory factors of socio-economic inequalities in self-rated health and limiting longstanding illness. Health & Place, 16, 242-251.  doi:10.1016/j.healthplace.2009.10.005.

Baor, L., & Soskolne, V.  (2010). Mothers of IVF and spontaneously conceived twins: a comparison of prenatal maternal expectations, coping resources, and maternal stress. Human Reproduction. 25(6), 1490-1496.

Soskolne, V., Kaplan, G. Ben-Shahar, I, Stanger  V. & Auslander, G. K. (2010). Social work discharge planning in acute care hospitals in Israel: clients’ evaluation of the discharge planning process and adequacy. Research on Social Work Practice, 20(4), 368-379. DOI: 10.1177/1049731509338934

Waldman, A. , Baum N. & Soskolne, V. (2011).  “Not That Pink”: the meaning of inter-personal relationships among elderly gay men. Gerontology, 38(1), 53-69, (Hebrew).

Vered, Y., Soskolne, V., Zini, A., Livny, A., & Sgan-Cohen, H. D. (2011). Psychological distress and social support are determinants of changing oral health status among an immigrant population from Ethiopia. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 39, 145-153. DOI: 10.1111/j.1600-0528.2010.00581.x

Baor, L. & Soskolne, V. (2012). Mothers of IVF twins: the mediating role of employment and social coping resources in maternal stress. Women & Health, 52 (3), 252-264. Doi: 10.1080/03630242.2012.662934.

Hudson, C, & Soskolne, V. (2012). Disparities in the geography of serious mental illness in Israel. Health & Place, 18, 898-910. doi:10.1016/j.healthplace.2012.02.008.

Soskolne, V. (2012). Explanatory variables to gender differences in psychological distress among family caregivers of the elderly. Gerontology, 39 (4), 27-51. (Hebrew).

Mindell, J. S., Knott, C. S., Ng Fat,, L. S., Roth, M. A., Manor, O., Soskolne, V., & Daoud, N. (2014). Explanatory factors for health inequalities across different ethnic and gender groups: data from a national survey in England. Journal of Epidemiology and Community Health. doi:10.1136/jech-2014-203927.

Pessach, N., Glasser, S., Soskolne,V., Barash, A., & Lerner-Geva, L, (2014). The Israeli National Committee for sex selection by pre-implantation genetic diagnosis: a novel approach (2005-2011). Israel Journal of Health Policy Research, 3-33. doi:10.1186/2045-4015-3-33.

Soskolne, V. (2015). Commentary: Preventive health behaviors and physician visits: relevance to health inequality. Israel Journal of Health Policy Research, 4:9 doi:10.1186/s13584-015-0006-y.

Klonover, E., Soskolne, V., & Kulik, L. (2016). Predictors of possession and use of condoms among homosexual men in Israel. Megamot, 50 (2), 153-189. (Hebrew).

Soskolne, V. Dekel, R. & Vinker, S. (2016). Glycemic control of diabetes patients under continuous rocket attacks. Disaster and Military Medicine. (2016) 2:1. DOI 10.1186/s40696-016-0011-x.

Vilchinsky, N., Soskolne, V., Taha-Fahoum, A., & Shehadeh, J. (2016). Dynamics of culture and health: Perceived behavioral control and differences in smoking behavior between Arab and Jewish cardiac patients in Israel. Journal of Socialomics, 5:1. http://dx.doi.org/10.41 72/2167-0358.1000146

Pachter-Alt, A. Soskolne, V., & Shaoul, R. (2017). Illness severity and psychosocial variables as correlates of quality of life in adolescents living with inflammatory bowel disease. Rambam Maimonides Medical Journal, 7, Suppl: 18–19.

Muhsen, K., Green, M. S., Soskolne, V., & Neumark, Y. (2017). Inequalities in non-communicable diseases between the major population groups in Israel: achievements and challenges. Lancet, 389, 2531–2541. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30574-3

Daoud, N., Soskolne, V., Mindell, J. S., Roth, M. A., & Manor, O. (2017 online). Ethnic inequalities in health between Arabs and Jews in Israel: the relative contributions of individual factors and the living environment. International Journal of Public Health. https://doi.org/10.1007/s00038-017-1065-3

קורסים

בשבתון בסמסטר א'

מחקר

1. גורמים חברתיים, התנהגותיים ונפשיים בחולי ובריאות.

2. הסתגלות למצבי דחק (stress) ומשבר: משאבים אישיים, תמיכה חברתית ודרכי התמודדות.

3. בני משפחה המטפלים בבית בחולים או קשישים סיעודיים (family caregivers).

4. אי-שוויון חברתי-כלכלי בבריאות פיזית ונפשית בישראל.

5. עבודה סוציאלית במערכת הבריאות.

תאריך עדכון אחרון : 18/05/2022