למידת חקר בתחום השיקום

מרצה מובילה: ד"ר טלי-נוי הינדי

תאריך פתיחת שנה"ל תשפ"ה: אוקטובר-נובמבר 2024


ההרשמה לקורס לשנה"ל תשפ"ה פתוחה


הרשמה לקורס

למידה סטנדרטית מכוונת את הלומד לתכנים מתוכננים מראש, כאלה שלמרצה יש ידע לגביהם. כמו כן אופן הלמידה כולל בעיקרו למידה פאסיבית של הקשבה וקריאה תוך השתתפות מסוימת ככל הניתן בלמידה קבוצתית.

למידת חקר היא גישה חינוכית של למידה פעילה המבוססת על עקרונות המחקר המדעי. מטרתה לפתח לימוד עצמאי. למידת חקר פעילה מפעילה מיומנויות חשיבה מדעיות ומעודדת חשיבה ביקורתית-טיעונית. היא מאפשרת לתלמידים להתחקות אחר עבודת המדענים ולהתנסות בתהליכי החקר והגילוי בעצמם (ויקיפדיה).

קורס ייחודי זה שואף לאפשר ללומדים לבחור את סגנון הלמידה המתאים להם, לבחור את נושא הלמידה המעסיק אותם ולאפשר להנות מהיתרונות הן של למידה עצמאית והן של למידה קבוצתית.

הלמידה העצמאית והקבוצתית תעשה על סוגיות מתחום השיקום תוך הכרות עם כלים קיימים ועשיה בתחום זה. באופן זה ייהנו הסטודנטים מלמידה תאורטית ומעשית ומלמידת עמיתים.

להרשמה לקורס למידת חקר בתחום השיקום הקלק/י כאן. למידע נוסף שלחו לנו הודעה דרך דף צור קשר

מטרות הקורס

 • לאפשר לעובדים סוציאליים מתחום השיקום לחקור ולחלץ ידע חבוי בנושא המדויק לצרכים שלהם, לתחום העשייה והעניין שלהם.
 • להקנות לסטודנטים כלים ללמידה עצמאית וחקר מעמיק של תופעות, התערבות בשיקום, כלים ועוד.
 • לספק סביבה אקדמית וכלים מגוונים ללמידה אישית וקבוצתית יעילה ומקדמת.
 • להפיץ את הידע שייאסף באמצעות פרסומים מקצועיים.
 • מיומנויות חקר ויישומן בעבודה שוטפת.

אוכלוסיית היעד 

עובדים סוציאליים מתחומי השיקום.

קריטריונים לקבלה

 • עובדים סוציאלים העובדים בשדה השיקום
 • עדיפות לבעלי תואר שני
 • הקבלה מותנית בריאיון אישי

מבנה הקורס

הלימודים יתקיימו בימי שני בשעות 14:30-9:00, סה"כ 144 שעות.

כל מפגש שלישי יהיה מפגש קודו: כתיבה בהנחייה.

הקורס מוכר לצבירת שעות למומחיות בתחום העבודה הסוציאלית השיקומית.

תכני הקורס *

תוכנית הלימודים תכלול:

 • למידת חקר עצמאית באמצעות כלים שיילמדו בכתה מהשדה המחקרי בתחום השיקום
 • הרצאות בכתה ללמידת כלים והדגמה באמצעות מחקרים ועשיה משדה השיקום
 • הצגת סוגיות והתקדמות בכתה
 • מספר צמתים של מפגש אישי לליווי תהליך החקר האישי

תכנים מרכזיים:

 • מיומנויות ניסוח שאלה
 • מקורות לאיסוף מידעים
 • אקוסיסטם של בירור מחקרי
 • עקרונות המחקר המדעי
 • דמות החוקר
 • מערכי מחקר ושיטות מחקר איכותניות וכמותיות
 • התיווך כהזדמנות: פישוט לשוני, תקשורת חליפית תומכת, תרגום
 • ביקורת מוגבלויות
 • אתיקה
 • הפצה ויישום ידע

*כל התכנים המחקריים יילמדו באוריינטציה לעולם התוכן של שיקום ומוגבלויות

סגל ההוראה

מרצה מובילה: ד"ר טלי-נוי הינדי, עמיתה להוראה ומחקר בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטת חיפה ומומחית מדידה והערכה של שירותים ותוכניות חברתיות; ניהלה את מחלקת הפיתוח וההערכה של קרן רש"י ואת תחום המחקר במשרד הרווחה והביטחון החברתי; תחומי ההוראה והחקר שלה נובעים מעולם מדיניות הרווחה ורבים מהם עוסקים בתחום השיקום והמוגבלויות.

מרצים נוספים מתחומי השיקום והמחקר.

מטלת הקורס

משימת כתיבה מקצועית ציבורית על הנושא הנלמד (כתבי עת, טורים מקצועיים, כלים ועוד).

שכר לימוד 

מרכיבי שכר הלימוד: 9,450 ₪ + 200 ₪ דמי הרשמה.

המתקבלים ישלמו מקדמה של 25% משכר הלימוד. שכר הלימוד יתחלק לארבעה תשלומים צמודים למדד יוקר המחייה, יולי מידי שנה.


למידע נוסף שלחו לנו הודעה דרך דף צור קשר

 gradhat

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה על סיום הקורס "למידת חקר בתחום השיקום" מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן.

 hand-emoji

הקורס מוכר לצבירת שעות למומחיות בתחום העבודה הסוציאלית השיקומית.

hand-emoji

עובדים סוציאליים יכולים בסיום הלימודים להגיש לאיגוד העוסים לקבלת הכרה ליחידות ידע מקצועי (עובדי הוראה מחוייבים באישור המפקח האזורי לקבלת אישור לגמול השתלמות).

facebook