פסיכותרפיה בילדים ובמתבגרים בגישה פסיכואנליטית

ראשי התוכנית: אבי שרוף, יונית שולמן


התוכנית לא תפתח בתחילת שנה"ל תשפ"ה. ניתן להשאיר פרטים למחזורים במועד מאוחר יותר: cont.education@biu.ac.il


הכשרה בפסיכותרפיה הממוקדת בילדים ובמתבגרים הכרחית ומובחנת מזו של הפסיכותרפיה במבוגרים בשל תהליכי ההתפתחות והגדילה במהלך הילדות וההתבגרות. תהליכים דינמיים-התפתחותיים אלה מחייבים התייחסות פסיכותרפויטית רחבה וייחודית החושבת על הילד והמתבגר מתוך גישה זו ובכל הרמות: הגופנית, הקוגניטיבית, הנפשית, החברתית, המינית והמוסרית. בנוסף, ובשל התלות של הילד בסביבה, על הפסיכותרפיה להתייחס למסגרת המשפחתית והחינוכית כחלק אינטגרלי בטיפול.

המטפלים נדרשים אפוא במסגרת עבודתם לתת מענה לטווח רחב של קשיים משפחתיים, רגשיים והתפתחותיים מורכבים של ילדים, מתבגרים ובני משפחותיהם, וכן לסייע במצבי טראומה ומשבר.

מטרות התוכנית

התכנית פותחה במטרה להתמקצע ולהעמיק את הידע של מטפלים בילדים ובמתבגרים בגישה הפסיכואנליטית. בתוכנית מושם דגש על למידה תיאורטית מעמיקה ומגוונת הנמצאת בחיבור מתמיד ואינטגרטיבי עם העבודה הקלינית ועם הידע ההתפתחותי והמחקרי המצטבר, וכן עם הסוגיות עמן מתמודד המטפל בעבודתו.

למידע נוסף על התוכנית שלחו לנו הודעה דרך דף צור קשר.

אוכלוסיית היעד

מטפלים בילדים ובמתבגרים עם ניסיון של 5 שנים לפחות באחד מהמקצועות הבאים:

  • עובדים סוציאליים בעלי תואר שני
  • פסיכולוגים מומחים
  • פסיכיאטרים מומחים
  • מטפלים בהבעה וביצירה בעלי תואר שני

** הקבלה מותנית בהעברת שתי המלצות ממדריכים ובריאיון אישי.

** תינתן עדיפות למי שקיבל הדרכה בגישה פסיכודינמית.

על מועמדים אלו לעמוד בקריטריונים הבאים:

  • היו בטיפול באוריינטציה פסיכודינמית בעבר לפחות למשך שנה, או שנמצאים בטיפול כזה כיום.
  • רקע בבריאות הנפש (פירוט למטה בסעיף 'מטלות').

מבנה התוכנית

הלימודים מתקיימים במשך שלוש שנים, שני סמסטרים בכל שנה, אחת לשבוע, בימי חמישי, בשעות 09:00-14:15. בנוסף, יתקיימו שתי סדנאות בכל שנה, סה"כ 516 שעות אקדמיות.

הלימודים כוללים הרצאות פרונטליות, הדרכה קבוצתית על מקרים טיפוליים המוצגים ע"י המשתתפים, למידה סדנאית והדרכה אישית.

תוכנית הלימודים

תכני הלימוד מעניקים מבט תיאורטי וקליני, עכשווי ומגוון, המקיף את תחומי הידע הפסיכואנליטי ביחס לטיפול בילדים ונוער, לצד ראייה התפתחותית ומחקר עדכני.

*התוכנית כפופה לשינויים.

סגל ההוראה ומדריכים

סגל ההוראה בתוכנית הפסיכותרפיה בילדים ובמתבגרים

רשימת מדריכים בתוכנית הפסיכותרפיה בילדים ובמתבגרים 

* רשימת חברי הסגל והמדריכים של התוכנית מתעדכנת מעת לעת.

מטלות

  • השתתפות קבועה וסדירה בשיעורים.
  • עבודה מסכמת בסיום הלימודים - הצגת מקרה טיפולי המכיל רקע, פורמולציה דינמית, תיאור הטיפול ודיון תאורטי.
  • התנסות של שנתיים לפחות במוסדות לבריאות הנפש המוכרים על ידי משרד הבריאות להתמחות בפסיכולוגיה קלינית. במקרים חריגים ניתן לשקול התנסות זו במהלך הלימודים, שתחילתה מיד עם תחילת שנה א'.
  • קבלת הדרכה פרטנית בהיקף של 40 שעות בשנה, 120 שעות סה"כ, על שני מקרים טיפוליים מתמשכים. על הסטודנט להיות מודרך בהדרכה פרטנית על- ידי שניים ממדריכי התכנית הנמנים על רשימת המדריכים המפורטת באתר. רצוי שההדרכה תימשך לפחות שנה אחת עם כל אחד המדריכים  (מינימום 40 שעות) אך לא יותר משנתיים. עלות שעת הדרכה: 300 ₪, לא כולל מע"מ.

שכר לימוד (מעודכן לשנה"ל תשפ"ד)

מרכיבי שכר הלימוד: 35,500 ₪ + 200 ₪ דמי הרשמה

שנה א': 13,100 ₪ + 200 ₪ דמי הרשמה
שנה ב': 12,000 ₪ 
שנה ג': 10,400 ₪ 

המתקבלים ישלמו מקדמה של 25% משכר הלימוד של השנה הראשונה.

שכר הלימוד יתחלק לארבעה תשלומים צמודים למדד יוקר המחייה, יולי מידי שנה.


למידע נוסף על התוכנית שלחו לנו הודעה דרך דף צור קשר.

 gradhat

לעומדים בהצלחה בדרישות התכנית תוענק תעודה המאשרת סיום לימודים בתוכנית פסיכותרפיה בילדים ובמתבגרים בגישה פסיכואנליטית, מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן.

 hand-emoji

התוכנית מוכרת ע"י האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.

facebook