תוכנית הלימודים בתוכנית לפסיכותרפיה בילדים ובמתבגרים בגישה פסיכואנליטית

שנה א' - סמסטר א'

שעות

שם קורס

10:30-09:00

מושגי יסוד בטיפול פסיכואנליטי בילדים ונוער: מבוא

12:15-10:45

המשחק הוא הדבר

14:00-12:30

קבוצת הדרכה

 

שנה א' - סמסטר ב'

שעות

שם הקורס

10:30-09:00

קליין

12:15-10:45

ויניקוט

14:00-12:30

קבוצת הדרכה

 

שנה ב' - סמסטר א'

שעות

שם קורס

10:30-09:00

פסיכולוגית העצמי

12:15-10:45

עבודה עם הורים

14:00-12:30

קבוצת הדרכה

 

שנה ב' - סמסטר ב'

שעות

שם הקורס

10:30-09:00

פסיכותרפיה במתבגרים - מסעו של המתבגר וסביבתו

12:15-10:45

מצבים מנטליים ראשוניים

14:00-14:30

קבוצת הדרכה

 

שנה ג' - סמסטר א'

שעות

שם קורס

10:30-09:00

 התפתחות נפשית מוקדמת ותצפיות בתינוקות

12:15-10:45

גישות התייחסותית

14:00-12:30

קבוצת הדרכה

 

שנה ג' - סמסטר ב'

שעות

שם הקורס

10:30-09:00

טיפול - מפגש ופרידה

12:15-10:45

פרויד ולאקאן

14:00-12:30

קבוצת הדרכה

 

  • יתקיימו שתי סדנאות בכל שנת לימודים.
  • תוכנית הלימודים נתונה לשינויים.