ראש התוכנית לתואר שלישי

פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי

טלפון
דוא"ל
taubman@biu.ac.il
משרד
בניין 213 (מקסיקו), חדר 209 (קומה שנייה)
תחומי עניין

צמיחה אישית במעברי חיים; פסיכולוגיה חיובית; הפסיכולוגיה של נהיגה; היריון ולידה; יחסים בינדוריים

שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  השכלה:                                   

  1998

  Ph.D.

  אוניברסיטת בר אילן, פסיכולוגיה

  1993

  M.A.

  אוניברסיטת בר אילן, פסיכולוגיה

  1989

  B.A.

  אוניברסיטת תל אביב, פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

   

  מלגות, פרסים ומענקי מחקר:

  2019-2023 מענק מטעם הקרן הלאומית למדע (ISF) למחקר בנושא: "הדרך שנבחרה: מסלולי בריאות נפשית וצמיחה אישית במסע מהיהריון לאמהות". חוקרת ראשית שותפה: ד"ר שירלי בן שלמה. 
  2014 מענק מטעם הקרן הלאומית למדע (ISF) למחקר בנושא: "מסלולי התפתחות של בריאות נפשית וצמיחה אישית בקרב נשים בטיפולי פריון". חוקרים ראשיים שותפים: ד"ר ערן הורוביץ, ד"ר שירלי בן שלמה וד"ר יוסי עזורי 

  2011-2012

  תקציב מחקר מטעם קרן איהל ע"ש חיים ושרה דראגונסאר ז"ל בנושא "תרומתם של משתנים רפואיים וסוציו-דמוגרפיים למשכם של טיפולי פריון ולהיבטים רפואיים ונפשיים לאחר הלידה".

  2007-2008

  תקציב מחקר מטעם חברת ג'נרל מוטורס למחקר בנושא סגנון נהיגה אגרסיבי.

  2006-2007

  תקציב מחקר מטעם משרד המדע והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים למחקר בנושא תפיסות ועמדות של משתמשי דרך במגזר החרדי.

  2006-2007

  תקציב מחקר מטעם עמותת "אור ירוק" למחקר תומך המשך בפרויקט "אור ירוק לחיים" (ליווי בנהיגה של נהגים צעירים).

  2006-2005

  זכייה בקול קורא של משרד המדע בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בנושא "פרופיל הנהג הישראלי".

  2005-2004

  תקציב מחקר מטעם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לסקירת ספרות בנושא פרופיל הנהג הישראלי.

  2004-2005

  תקציב מחקר מטעם עמותת "אור ירוק" לסקירת ספרות בנושא גישות לשינוי התנהגויות מסוכנות.

  2004

  תקציב מחקר מטעם עמותת "אור ירוק" למחקר תומך בפרויקט "אור ירוק לחיים" (ליווי בנהיגה של נהגים צעירים).

  2004

  תקציב מחקר מטעם עמותת "אור ירוק" למחקר בנושא הערכת פרויקט אכיפה "אחריות משימתית" ברמת גן.

  2004

  תקציב מחקר מטעם עמותת "אור ירוק" למחקר בנושא הנעת הציבור לפעולה בתחום הבטיחות בדרכים.

  2000-1999

  מענק מטעם חברת General Motors למחקר בתחום הגורם האנושי בנהיגה  [חוקר שותף: פרופ' מיקולינסר].

  1999

  ציון "טוב מאד" על הצעת מחקר לקרן הלאומית למדע בנושא השפעת בולטות מוות על קבלת החלטות רפואיות  [חוקרים שותפים: ד"ר פינדלר, פרופ' מיקולינסר, פרופ' פלוריאן].

  1999

  פרס בתחרות המדענית הראשית של משרד החינוך והתרבות למימון מחקר בנושא: "התנהגויות אלימות ומסוכנות בקרב צעירים בישראל: השפעה של שימוש במסרים מאיימים על מיתון והקצנה של התנהגויות".

  1999

  פרס קרן שניצר למחקרים בנושאי המשק והחברה בישראל על עבודת הדוקטורט בנושא: "ההשפעה של בולטות מוות על נטילת סיכונים – הרחבה של תיאורית ניהול האימה".

   

  AD-HOC Reviewer of the following journals:

  Accident Analysis & Prevention

  Anxiety, Stress & Coping: An International Journal

  British Journal of Social Psychology

  Children and Youth Services Review

  Death Studies

  Experimental Psychology

  European Journal of Social Psychology

  Family Relations

  Injury Prevention

  Journal of Adolescent Health

  Journal of Family Issues

  Journal of Family Social Work

  Journal of Happiness Studies

  Journal of Nervous and Mental Disease

  Journal of Nursing & Care

  Journal of Personality and Social Psychology

  Journal of Positive Psychology

  Journal of Psychiatric Research

  Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied

  Journal of Reproductive Psychology

  Journal of Social and Personal Relationship

  Journal of Sport & Exercise Psychology

  Journal of Transportation Safety & Security

  Meeting [Mifgash - in Hebrew]

  Parenting: Science and Practice

  Personality and Individual Differences

  Psychology & Health

  Public Health

  Safety Science

  Sage Open

  Stress & Health

  Reproductive BioMedicine Online

  Society & Welfare [Hevra ve Revacha – in Hebrew]

  Traffic Injury Prevention

  Transportation Research Board

  Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour

  Guest editor for a special issue on “The Parental Aspect in Teen Driving” in Accidents Analysis and Prevention, 2014, v. 69.

  Editorial Board member for Transportation Research Part F 2015-2018.

  AD-HOC Reviewer of the following grants:

  ESRC - Economic & Social Research Council, UK

  UNITED STATES - ISRAEL Binational Science Foundation (BSF)

  Ran Naor Foundation for the promotion of road safety, Israel

  ISRAEL Science Foundation (ISF)

  The Austrian Science Fund (FWF)

  The Victor Florian Foundation for Research and Grants on Loss and Coping

  חברות:

  - הוועדה האקדמית של קרן המחקר על שם רן נאור

  - הקרן לזכרו של פרופ' ויקטור פלוריאן, אוניברסיטת בר אילן

  - American Psychological Association (APA)

  - Society for Personality and Social Psychology (SPSP)

  - International Positive Psychology Association (IPPA)

   

  פרסומים

  Books

  Segal-Engelchin, D., & Taubman – Ben-Ari, O. (Eds.) (2023). Health and well-being related to new family forms:  Perspectives of adults, couples, children, and professionals. MDPI.

  Taubman – Ben-Ari, O. (Ed.) (2019). Pathways and barriers to parenthood – Existential concerns regarding fertility, pregnancy, and early parenthood. Cham, Switzerland: Springer.

  Findler, L., & Taubman – Ben-Ari, O. (2016). Grandparents of children with disabilities -Theoretical perspectives of intergenerational relationships. Cham, Switzerland: Springer.

  Chapters in Books

  Israelashvili, M., & Taubman Ben-Ari, O. (2023). The transition to parenthood: From adjustment to personal growth. In M. Israelashvili (Ed.), Prevention of maladjustment to life course transitions (pp.181-219). Springer Nature.

  Taubman – Ben-Ari, O. (2021). The Multidimensional Driving Style Inventory. In R. Vickerman (Ed.), International encyclopedia of transportation (vol 7, pp. 65-73). UK: Elsevier.

  Skvirsky, V., & Taubman – Ben-Ari, O. (2019). In pursuit of parenthood: The highs and lows of fertility treatment. In O. Taubman – Ben-Ari (Ed.), Pathways and barriers to the transition to parenthood – Existential concerns regarding fertility, pregnancy, and early parenthood. Cham, Switzerland: Springer.

  Taubman – Ben-Ari, O. (2019). Blossoming and growing in the transition to parenthood. In O. Taubman – Ben-Ari (Ed.), Pathways and barriers to the transition to parenthood – Existential concerns regarding fertility, pregnancy, and early parenthood. Cham, Switzerland: Springer.

  Taubman – Ben-Ari, O., & Skvirsky, V. (2019). The Terror Management underpinnings of risky behavior. In Routladge, C. & Vess, M. (Eds.), Handbook of Terror Management Theory. San Diego: Elsevier.

  Taubman – Ben-Ari, O., Ben Shlomo, S., & Findler, L. (2018). The transition to grandparenthood: A chance to promote well-being and personal growth in later life. In M. Demir & N. Sumer (Eds.), Close relationships and happiness across cultures. Dordrecht: Springer.

  Noy, A., & Taubman – Ben-Ari, O. (2016). Becoming a Grandparent - On Transitions and Transformations. In L. Findler & O. Taubman – Ben-Ari, Grandparents of children with disabilities - Theoretical perspectives of intergenerational relationships. Cham, Switzerland: Springer.

  Ben Shlomo, S., & Taubman – Ben-Ari, O. (2016). Grandparenthood – Grand Generativity. In L. Findler & O. Taubman – Ben-Ari, Grandparents of children with disabilities - Theoretical perspectives of intergenerational relationships. Cham, Switzerland: Springer.

  Dekel, R., & Taubman – Ben-Ari, O. (2015). On two positive approaches to human experience: The interface between social work and positive psychology in theory and practice. In S. Joseph (Ed.), Positive psychology in practice (2nd ed).Wiley.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2014). Well-Being and personal growth in emerging motherhood – And what about meaning? In A. Batthyany & P. Russo‐Netzer (Eds.), Meaning in existential and positive psychology. New York: Springer.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2012). Becoming and developing: Personal growth in the wake of parenthood and grandparenthood. In P. R. Shaver & M. Mikulincer (Eds.), Meaning, mortality, and choice – The social psychology of existential concerns, APA.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2010). Keeping your child safe on the road: The parental factor in adolescent reckless driving. In D. Hennessy (Ed.), Traffic Psychology: An International Perspective. New York: Hindawi Publishers.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2009). Terror Management Theory. In C. D. Bryant & D. L. Peck (Eds.), Encyclopedia of death and the human experience (v. 2, pp. 947-948). Thousand Oaks, California: Sage.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2004). Risk taking in adolescence - "to be or not to be" is not really the question, In J. Greenberg, S. Koole & T. Pyszczynski (Eds.), Experimental existential psychology. New York: Guilford.

  Articles in Refereed Journals/Periodicals

  Ben-Yaakov, O., & Taubman – Ben-Ari, O. (in press). The effect of the loss of one's own parent on the change in personal growth during the transition to parenthood: An Individual Growth Curve Model. American Journal of Orthopsychiatry.

  Chasson, M., Taubman – Ben-Ari, O., & Erel-Brodsky, H. (in press). "I Felt Like a Bad Monster was Rising up in Me": Empirical and clinical evidence of maternal disintegrative responses in the context of infant care. Feminism and Psychology.

  Chasson, M., & Taubman – Ben-Ari, O. (2023). The contribution of adverse childhood experiences to postpartum maternal reflective functioning: A prospective examination of the role of maternal disintegrative responses and personal growth. Child Abuse and Neglect, 143,  https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106250.

  Navon-Eyal, M., & Taubman – Ben-Ari, O. (2023). Psychological well-being during pregnancy: The contribution of stress factors and maternal-fetal bonding. Journal of Reproductive and Infant Psychology. DOI: 10.1080/02646838.2023.2222143

  Taubman – Ben-Ari, O., Chasson, M., Erel-Brodsky, H., Abu Sharkia, S., Skvirsky, V., & Horowitz, E. (2023). Contributors to COVID-19-related childbirth anxiety among pregnant women in two pandemic waves. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(1), 110; https://doi.org/10.3390/ijerph20010110. OPEN ACCESS.

  Abu-Sharkia, S., Taubman – Ben-Ari, O., & Mofareh, A. (2023). Personal growth and life satisfaction during fertility treatment – A comparison between Arab and Jewish women. International Journal of Environmental Research and Public Health. 20(3), 2187; https://doi.org/10.3390/ijerph20032187 OPEN ACCESS

  Töre, B., Navon-Eyal, M., & Taubman – Ben-Ari, O. (2023). Cross-cultural differences in driving styles: A moderated mediation analysis linking forgivingness, emotion regulation difficulties, and driving styles. Sustainability15, 5180. https://doi.org/10.3390/su15065180. OPEN ACCESS

  Segal-Engelchin, D., & Taubman – Ben-Ari, O. (2023). Editorial: Health and well-being related to new family forms:  Perspectives of adults, couples, children, and professionals. International Journal of Environmental Research and Public Health. OPEN ACCESS.

  Poó, F. M., Trógolo, M., Tosi. J. D., & Taubman Ben-Ari, O. (2023). Translation and adaptation of the Family Climate for Road Safety Scale to a Spanish speaking population using Confirmatory Factor Analysis and Exploratory Structural Equational Modeling. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 95, 59-76.

  Skvirsky, V., Taubman – Ben-Ari, O., Azuri, J., Weissman, A., & Horowitz, E. (2022). Mental health of pregnant women with a background of fertility problems: The contribution of meaning in life and cognitive appraisal of the pregnancy. Current Psychology. DOI
  10.1007/s12144-022-03565-2

  Chasson, M., & Taubman – Ben-Ari, O. (2022). The Maternal Disintegrative Responses Scale (MDRS) and its associations with attachment orientation and childhood trauma. Child Abuse and Neglect, 131, 105693. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105693

  Offer, S., & Taubman – Ben-Ari, O. (2022). Mothering a preterm baby: A prolonged crisis with the potential for personal growth. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 1-15. https://doi.org/10.1080/02646838.2022.2110222

  Chasson, M., & Taubman – Ben-Ari, O. (2022). The Maternal Disintegrative Responses Scale (MDRS): Development and initial validation. Journal of Clinical Psychology. OPEN ACCESS.

  Taubman – Ben-Ari, O. (2022). Mothers’ personal growth in view of their perception of their child and perceived support. The Journal of Child and Family Studies. 31(11), 2976-2985. https://doi.org/10.1007/s10826-022-02438-3

  Ben-Yaakov, O., & Taubman – Ben-Ari, O. (2022). Level of COVID-19-related anxieties in first time mothers during the first wave of the COVID-19 pandemic and after 6 months: A descriptive study. Journal of Pediatric Nursing, 64, 126-132.  https://doi.org/10.1016/j.pedn.2022.02.002

  Chasson, M., & Taubman – Ben-Ari, O. (2022). The contribution of childhood experiences, maternal disintegrative responses, and self-compassion to maternal self-efficacy and role satisfaction: A prospective study. Current Psychology, 1- 10, https://doi.org/10.1007/s12144-022-04085-9

  Taubman – Ben-Ari, O., Chasson, M., Azuri, J., Horowitz, E., & Davidi, O. (2022). Personal growth in early pregnancy: The role of perceived stress and emotion regulation. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 40(6), 550-562. https://doi.org/10.1080/02646838.2021.1925096

  Shenkman, G., Segal-Engelchin, D., & Taubman – Ben-Ari, O. (2022). What we know and what remains to be explored about LGBTQ parent families in Israel: A sociocultural perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(7), 4355; https://doi.org/10.3390/ijerph19074355. OPEN ACCESS.

  Ben-Kimhy, R., & Taubman – Ben-Ari, O. (2022). Perceptions and emotional experiences of fertility physicians treating women undergoing IVF using an egg donation.  International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 7159. https://doi.org/ 10.3390/ijerph19127159. OPEN ACCESS.

  Chasson, M., Taubman – Ben-Ari, O., & Abu Sharkia, S. (2022). Posttraumatic growth in the wake of COVID-19 among Jewish and Arab pregnant women in Israel. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. http://dx.doi.org/10.1037/tra0001189

  Taubman – Ben-Ari, O. (2022). First-time parents’ personal growth – The role of parental separation anxiety. Health and Social Care in the Community, 30, e2858-e2865. DOI: 10.1111/hsc.13729. OPEN ACCESS.

  Skvirsky, V., Taubman – Ben-Ari, O., & Horowitz, E. (2022). Mothers’ experience of their daughters’ fertility problems and treatment. Journal of Family Psychology. DOI: 10.1037/fam0000956

  Taubman – Ben-Ari, O., Weiss, E., Abu-Sharkia, S., & Khalaf, E. (2022). A comparison of COVID-19 vaccination status among Israeli Jewish and Arab pregnant women and psychological distress among the Arab women. Nursing & Health Sciences, https://doi.org/10.1111/nhs.12929. OPEN ACCESS.

  Chasson, M., Taubman – Ben-Ari, O., Abu-Sharkia, S., Weiss, E., Khalaf, E., & Mofareh, A. (2021). Psychological distress, optimism and emotion regulation among Israeli Jewish and Arab pregnant women during COVID-19. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 1-16. https://doi.org/10.1080/02646838.2021.1983528

  Chasson, M., Ben-Yaakov, O., & Taubman – Ben-Ari, O. (2021). Meaning in life among new mothers before and during the COVID-19 pandemic: The role of mothers’ marital satisfaction and perception of the infant. Journal of Happiness Studies223499–3512.  DOI 10.1007/s10902-021-00378-1.

  Taubman – Ben-Ari, O., Chasson, M., & Abu Sharkia, S. (2021). Childbirth anxieties in the shadow of COVID-19: Self-compassion and social support among Jewish and Arab pregnant women in Israel. Health and Social Care in the Community, 29,1409–1419. DOI: 10.1111/hsc.13196.

  Ben-Yaakov, O., & Taubman – Ben-Ari, O. (2021). COVID-19-related anxieties and parenting stress among first-time mothers and fathers in their first year of parenthood. Psychology and Health. DOI: 10.1080/08870446.2021.1942875

  Ben-Yaakov, O., & Taubman – Ben-Ari, O. (2021). Personal growth in the transition to parenthood following recent parental loss. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 13(4), 496-504.  http://dx.doi.org/10.1037/tra0001005.

  Taubman – Ben-Ari, O., Ben-Yaakov, O., & Chasson, M. (2021). Parenting stress among new parents before and during the COVID-19 pandemic. Child Abuse & Neglect, 117, Article 105080. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105080

  Chasson, M., Ben-Yaakov, O., & Taubman – Ben-Ari, O. (2021). Parenthood in the shadow of COVID-19: The contribution of gender, personal resources and anxiety to first-time parents’ perceptions of the infant. Child and Family Social Work, 27(1), 79-89. https://doi.org/10.1111/cfs.12883.

  Taubman – Ben-Ari, O., Navon, M., & Davidi, O. (2021). Mothers’ personal growth in the first year: The role of the childbirth experience and perceived support. Journal of Reproductive and Infant Psychology. DOI: 10.1080/02646838.2021.1932778

  Chasson, M., & Taubman – Ben-Ari, O. (2021). Personal growth of single mothers by choice in the transition to motherhood: A comparative study. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 39(3), 301-312. DOI: 10.1080/02646838.2020.1718627

  Chasson, M., Taubman – Ben-Ari, O., & Abu-Sharkia, S. (2021). Jewish and Arab pregnant women’s psychological distress during the COVID-19 Pandemic: The contribution of personal resources. Ethnicity & Health, 26(1), 139-151. https://doi.org/10.1080/13557858.2020.1815000

  Skvirsky, V., Taubman – Ben-Ari, O., Hollins-Martin, C.J., & Martin, C.R. (2020). Validation of the Hebrew Birth Satisfaction Scale-Revised (BSS-R) and its relationship to perceived traumatic labour. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 38(2), 214-220.

  Noy, A., Taubman - Ben-Ari, O. Morag, I., & Kuint, J. (2020). Intergenerational relations, circumstances, and changes in mothers’ marital quality during two years following childbirth. Health Care for Women International, 41(1), 101-120.  

  Padilla, J., Castro, C., Doncel, P., & Taubman – Ben-Ari, O. (2020). Adaptation of the Multidimensional Driving Styles Inventory (MDSI) for Spanish drivers: Convergent and predictive validity evidence for detecting safe and unsafe driving styles. Accident Analysis and Prevention, 136, 105413.

  Chasson, M., & Taubman – Ben-Ari, O. (2020). Early Maternal Caregiving: A Conceptualization of Maternal Compassion Preoccupation. Qualitative Health Research, 30(9), 1303-1313.

  Chasson, M., & Taubman – Ben-Ari, O. (2020). Personal growth of single mothers by choice in the transition to motherhood: A comparative study. Journal of Reproductive and Infant Psychology. DOI: 10.1080/02646838.2020.1718627

  Guggenheim, N., & Taubman Ben-Ari, O., Ben-Arzi, E. (2020). The contribution of driving with friends to young drivers’ willingness to take risks– An expansion of the Theory of Planned Behavior. Accident Analysis and Prevention, 139:105489. doi:10.1016/j.aap.2020.105489

  Abu-Sharkia, S., & Taubman – Ben-Ari, O., Mofareh, A. (2020). Secondary traumatization and personal growth of healthcare teams in maternity and neonatal wards: The role of differentiation of self and social support. Nursing and Health Sciences. https://doi.org/10.1111/nhs.12710

  Taubman – Ben-Ari, O., Chasson, M., Abu-Sharkia, S., & Weiss, E. (2020). Distress and anxiety associated with COVID-19 among Jewish and Arab pregnant women in Israel. Journal of Reproductive and Infant Psychology. https://doi.org/10.1080/02646838.2020.1786037

  Chasson, M., Taubman – Ben-Ari, O., & Abu Sharkia, S. (2020). Jewish and Arab pregnant women’s psychological distress during the COVID-19 Pandemic: The contribution of personal resources. Ethnicity & Health. https://doi.org/10.1080/13557858.2020.1815000

  Navon, M., & Taubman – Ben-Ari, O. (2020). Can emotion regulation explain the association between age and driving styles? Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour,74, 439-445.

  Taubman – Ben-Ari, O., Chasson, M., & Abu Sharkia, S. (2020). Childbirth anxieties in the shadow of COVID-19: Self-compassion and social support among Jewish and Arab pregnant women in Israel. Health and Social Care in the Community, DOI: 10.1111/hsc.13196.

  Porat-Zyman, G., Taubman – Ben-Ari, O., Kuint, J., & Morag, I. (2019). Personal growth four years after premature childbirth: The role of change in maternal mental health. Journal of Happiness Studies, 20(6), 1739-1750.

  Navon, M., & Taubman – Ben-Ari, O. (2019). Driven by emotions: The association between emotion regulation, forgiveness and driving styles. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 65, 1-9.

  Skvirsky, V., Taubman – Ben-Ari, O., Ben Shlomo, S., Azuri, J., & Horowitz, E. (2019). Contributors to women’s perceived stress at the start of fertility treatment. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 153(1), 23-36.

  Taubman – Ben-Ari, O., Skvirsky, V., Straus, T., & Morag, I. (2019). Pre-term delivery, optimism and initial personal growth as predictors of mothers’ long-term personal growth. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 37(3), 277-289.

  Ben Shlomo, S., Taubman – Ben-Ari, O., Skvirsky, V., Azuri, J., & Horowitz, E. (2019). Subjective well-being of women at the beginning of fertility treatment: The role of medical variables, attachment orientation and supportive relationship with the mother. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 37(4), 358-369.

  Guggenheim, N., & Taubman Ben-Ari, O. (2018). Safe Driving Climate among Friends (SDCaF): A new scale. Accident Analysis and Prevention, 110, 78-85.

  Porat-Zyman, G., Taubman – Ben-Ari, O., Morag, I., & Kuint, J. (2018). Contribution of psycho-social factors to mental health over the course of four years following childbirth in mothers of full-term and pre-term singletons and twins. Women and Health, 58, 72-91.

  Taubman – Ben-Ari, O., Skvirsky, V., Greenbury, T.J., & Prato, C. (2018). Explaining risks behind the wheel – Comparing Israeli and Queensland young drivers. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 58, 184-192.

  Rozen, G., Taubman – Ben-Ari, O., Straus, T., & Morag, I. (2018). Personal growth of mothers of preterms – Objective severity of the event, subjective stress, personal resources, and maternal emotional support. Journal of Happiness Studies, 19(7), 2167-2186.

  Taubman – Ben-Ari, O., Skvirsky, V., Bar Shua, E., & Horowitz, E. (2018). Personal growth of new fathers following assisted reproductive technology or spontaneous pregnancy. Parenting: Science and Practice, 18(3), 190-199.

  Skvirsky, V., Taubman – Ben-Ari, O., Ben Shlomo, S., Azuri, J., & Horowitz, E. (2018). Are mothers a source of support for women entering fertility treatment?. Health Care for Women International, 39(7), 719-733.

  Ithaki, H., Weiss-Dagan, S., & Taubman Ben-Ari, O.  (2018). Internal and community resources’ contribution to level of posttraumatic symptoms – The case of Israeli backpackers after the Nepal 2015 earthquake. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Policy, 10(2), 239-245.

  Taubman – Ben-Ari, O. (2018). What potential role do siblings play in young drivers’ driving styles? Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour,58, 19-24.

  Weiss-Dagan, S., Ithaki, H., & Taubman Ben-Ari, O.  (2018). Backpackers in the Nepal 2015 earthquake: The contribution of personal and social resources to mental health. Journal of Community Psychology, 46(6), 689-700.

  Taubman – Ben-Ari, O., Skvirsky, V., Bar Shua, E., & Horowitz, E. (2017). Satisfaction in life among fathers following fertility treatment. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 35, 334-341.

  Eherenfreund – Hager, A., Taubman – Ben-Ari, O., Toledo, T., & Farah, H. (2017). The effect of positive and negative emotions on young drivers: A simulator study. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 49, 236-243.

  Skvirsky, V., Taubman – Ben-Ari, O., Greenbury, T.J., & Prato, C.G. (2017). Contributors to young drivers’ driving styles – A comparison between Israel and Queensland. Accident Analysis and Prevention, 109, 47-54.

  Taubman – Ben-Ari, O., Lotan, T., & Prato, C.G.  (2017). Young male drivers’ risky driving 15 months after licensure – The role of intervention, attitudes towards accompanied driving, and parents’ risk. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 51, 73-80.

  Ben Shlomo, S., Skvirsky, V., Taubman – Ben-Ari, O., Azuri, J., & Horowitz, E. (2017). Mental health of women entering fertility treatment: What role do age and internal resources play?. Stress & Health, 33, 470-476.

  Ben Shlomo, S., Pascal, M., Taubman – Ben-Ari, O., Azuri, J., & Horowitz, E. (2017). Life Satisfaction of women in early stages of fertility treatment. Women and Health, 57, 566-582.

  Ben Shlomo, S., & Taubman - Ben-Ari, O.  (2017). Child adjustment to first grade as perceived by the parents: The role of parents' personal growth. Stress & Health, 33, 102-110.

  Porat-Zyman, G., Taubman – Ben-Ari, O., & Spielman, V. (2017). Dyadic transition to parenthood: A longitudinal assessment of personal growth among parents of pre- and full-term infants. Stress & Health, 33, 24-34.

  Ben Shlomo, S., & Taubman - Ben-Ari, O. (2017). What factors may assist social workers to promote life satisfaction and personal growth among first-time grandfathers? Child and Family Social Work, 22, 482-491.

  Taubman – Ben-Ari, O., Kaplan, S., Lotan, T., & Prato, C.G. (2016). The combined contribution of personality, family traits, and reckless driving intentions to young men’s risky driving: What role does anger play? Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 42, 299-306.

  Gil, S., Taubman – Ben-Ari, O., & Toledo, T. (2016). A multidimensional intergenerational model of young males’ driving styles. Accident Analysis and Prevention, 97, 141-145.

  Eherenfreund – Hager, A., & Taubman Ben-Ari, O. (2016). The effect of affect priming and personal variables on young drivers’ willingness to drive recklessly. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 41, 138-149.

  Taubman – Ben-Ari, O., & Skvirsky, V. (2016). The Multidimensional Driving Style Inventory a decade later: Review of the literature and re-evaluation of the scale. Accident Analysis and Prevention, 93, 179-188.

  Taubman Ben-Ari, O. (2016). Parents’ perceptions of the family climate for road safety: Associations with parents’ self-efficacy and attitudes toward accompanied driving, and teens’ driving styles. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 40, 14-22.

  Taubman – Ben-Ari, O., Findler, L., Noy, A., & Porat-Zyman, G. (2016). When grandparents drive their grandchildren. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 39, 54-64.

  Taubman – Ben-Ari, O., Eherenfreund – Hager, A., & Prato, C.G. (2016). The value of self-report measures as indicators of driving behaviors among young drivers. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 39, 33-42.

  Taubman Ben-Ari, O., & Ben Shlomo, S. (2016). Measuring the personal growth of new grandparents: A practical tool for social workers. Research on Social Work Practice, 26, 704-711.

  Guggenheim, N., & Taubman Ben-Ari, O. (2015). Ultraorthodox young drivers in Israel - Driving through cultural lenses. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 33, 87-96.

  Noy, A., Taubman Ben-Ari, O., & Kuint, J. (2015). Well-being and personal growth in mothers of full-term and pre-term singletons and twins. Stress & Health, 31, 365-372.

  Taubman – Ben-Ari, O. (2015). Parents’ perceptions of the family climate for road safety. Accident Analysis and Prevention74, 157-161.

  Guggenheim, N., & Taubman – Ben-Ari, O. (2015). Women as a key to enhancing road safety in ultraorthodox communities in Israel. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 30, 22-29.

  Taubman – Ben-Ari, O., Kaplan, S., Lotan, T., & Prato, C.G. (2015). Parents’ and peers’ contribution to risky driving of male teen drivers. Accident Analysis and Prevention, 78, 81-85.

  Guggenheim, N., & Taubman – Ben-Ari, O. (2015). Can friendship serve as an impetus for safe driving among young drivers? Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 30, 145-152.

  Noy, A., Taubman Ben-Ari, O. & Kuint, J. (2014). Well-being and distress in mothers of two-year-old singletons and twins. Women & Health, 54, 317-355.

  Taubman Ben-Ari, O. (2014). How are meaning in life and family aspects associated with teen driving behavior? Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 24, 92-102.

  Ben Shlomo, S., Taubman – Ben-Ari, O., & Findler, L. (2014). Opportunity for personal growth in the transition to grandparenthood -  The role of perceived stress and cognitive appraisal. Society & Welfare, 34, 209-234 (Hebrew).

  Taubman - Ben-Ari, O., Musicant, O., Lotan, T., & Farah, H. (2014). The contribution of parents’ driving behavior, family climate for road safety, and parent-targeted intervention to young male driving behavior. Accident Analysis and Prevention, 72, 296-301.

  Taubman – Ben-Ari, O. (2014). Editorial: The parental factor in adolescent reckless driving: The road ahead. Accident Analysis and Prevention, 69, 1-4.

  Noy, A., Taubman - Ben-Ari, O. & Kuint, J. (2014). Well-being and distress in mothers of two-year-old singletons and twins. Women Studies, 54, 317-355.

  Guggenheim, N., & Taubman - Ben-Ari, O. (2014). Women who DARE: Driving Attitudes and Road Experiences among ultraorthodox women in Israel. Gender, Place and Culture, 21, 533-549. 

  Taubman - Ben-Ari, O., & Spielman, V. (2014). Personal growth following the first child’s birth: A comparison of parents of pre- and full-term babies. Social Work Research, 38, 91-106.

  Taubman – Ben-Ari, O., Ben Shlomo, S., & Findler, L. (2014). First-time parents’ and grandparents’ perceptions of growth and their associations with self-esteem, cognitive appraisal, and social support: A dyadic approach. Journal of Family Social Work, 17, 229-250. 

  Findler, L., Taubman – Ben-Ari, O., Nuttman-Shwartz, O., & Lazar, R. (2013). Construction and validation of the Multidimensional Experience of Grandparenthood Set of Inventories (MEG). Social Work Research37, 237-253.

  Poó, F. M., Taubman - Ben-Ari, O., Ledesma, R. D.,  & Díaz-Lázaro, C. M. (2013). Reliability and validity of a Spanish-language version of the Multidimensional Driving Style Inventory, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 17, 75-87. 

  Taubman - Ben-Ari, O., Findler, L., & Ben Shlomo, S. (2013). When couples become grandparents: Factors associated with the growth of each spouse. Social Work Research37, 26-36.

  Taubman - Ben-Ari, O., & Katz – Ben-Ami, L. (2013). Family climate for road safety: A new concept and measure. Accident Analysis and Prevention, 54, 1-14.

  Taubman - Ben-Ari, O., & Katz – Ben-Ami, L. (2012). The contribution of family climate for road safety and aspects of the social environment to the reported driving behavior of young drivers. Accident Analysis and Prevention, 47, 1-10.

  Ben Shlomo, S., & Taubman - Ben-Ari, O. (2012). New grandparents’ mental health: The protective role of optimism, self-mastery, and social support. Journal of Family Social Work, 15, 274-281.

  Taubman - Ben-Ari, O., Ben Shlomo, S., & Findler, L. (2012). Personal growth and meaning in life among first-time mothers and grandmothers. Journal of Happiness Studies13, 801-820.

  Taubman - Ben-Ari, O., Findler, L., & Ben Shlomo, S. (2012). Personal growth and the transition to grandfatherhood. The International Journal of Aging and Human Development74, 265-285.

  Taubman - Ben-Ari, O., & Yehiel, D. (2012). Driving styles and their associations with personality and motivation. Accident Analysis and Prevention, 45, 416-422.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2012). The effects of positive emotion priming on self-reported reckless driving. Accident Analysis and Prevention, 45, 718-725.

  Toledo, T., Lotan, T., Taubman - Ben-Ari, O., & Grimberg, E. (2012). Evaluation of a program to enhance young drivers’ safety in Israel. Accident Analysis and Prevention, 45, 705-710.

  Taubman - Ben-Ari, O., & Shay, E. (2012). The association between risky driving and walking behaviors: The case of Ultra-Orthodox road users. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 15, 188-195.

  Taubman - Ben-Ari, O., & Katz - Ben-Ami, L. (2012). The contribution of family climate for road safety and social environment to the reported driving behavior of young drivers. Accident Analysis and Prevention, 47, 1–10.

  Taubman - Ben-Ari, O., & Lotan, T. (2011). The contribution of a novel intervention to enhance safe driving among young drivers in Israel. Accident Analysis and Prevention, 43, 352-359.

  Israelashvili  , M., Taubman - Ben-Ari, O., & Hochdorf, Z. (2011). A multidimensional approach to explore cross-cultural differences in coping behavior – Comparing Druze and Jews in Israel. The Journal of Social Psychology, 151, 31-50.

  Taubman - Ben-Ari, O., & Noy, A. (2011). Does the transition to parenthood influence driving? Accident Analysis and Prevention, 43, 1022-1035.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2011). Is the meaning of life also the meaning of death? A terror management theory reply. Journal of Happiness Studies, 12, 385- 399.

  Taubman - Ben-Ari, O., Eherenfreund – Hager, A., & Findler, L. (2011). Mortality salience and positive affect influence adolescents’ attitudes toward peers with physical disabilities: Terror Management and Broaden and Build theories. Death Studies, 35, 1-21.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2011). The contribution of perceived parental and familial characteristics to attitudes toward accompanied driving among young drivers. Accident Analysis and Prevention, 43, 1720-1729.

  Taubman - Ben-Ari, O., Findler, L., & Sharon, N. (2011). Personal growth in mothers: Examination of the suitability of the Posttraumatic Growth Inventory as a measurement tool. Women and Health, 51, 604-622.

  Taubman - Ben-Ari, O., & Noy, A. (2010). Self-consciousness and death cognitions from a terror management perspective. Death Studies, 34, 871-892.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2010). Attitudes toward accompanied driving: The views of teens and their parents. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 13, 269-276.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2010). Young drivers' attitudes accompanied driving: A new multidimensional measure. Accident Analysis and Prevention, 42, 1009-1017.

  Taubman - Ben-Ari, O., Findler, L., & Kuint, J. (2010). Personal growth in the wake of stress: The case of mothers of pre-term twins. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 144, 185-204.

  Miller, G., & Taubman – Ben-Ari, O. (2010). Driving styles among young novice drivers – The contribution of parental driving styles and personal characteristics. Accident Analysis and Prevention, 42, 558-570.

  Ben-Shlomo, S., Taubman - Ben-Ari, O., Findler, L., Sivan, E., & Dolizki, M. (2010). Becoming a grandmother: Maternal grandmothers' mental health, loss, and growth. Social Work Research, 34, 45-57.

  Prato, C. A., Toledo, T., Lotan, T., & Taubman – Ben-Ari, O. (2010). Modeling the behavior of novice young drivers during the first year after licensure. Accident Analysis and Prevention, 42, 480-486.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2009). Attitudes toward accompanied driving and perceived parental characteristics among young drivers. Under Review.

  Taubman - Ben-Ari, O., & Lotan, T. (2009). The contribution of a novel intervention to enhance safe driving among young drivers in Israel. Under Review.

  Taubman - Ben-Ari, O., Ben-Shlomo, S., Sivan, E., & Dolizki, M. (2009). The transition to motherhood: A time for growth. Journal of Social and Clinical Psychology, 28, 943-970.

  Taubman – Ben-Ari, O., Ben-Shlomo, S., Sivan, E., & Dolizki, M. (2009). The transition to motherhood: A time for growth. Journal of Social and Clinical Psychology, 28, 943-970.

  Spielman, V., & Taubman - Ben-Ari, O. (2009). Parental self-efficacy and personal growth in the transition to parenthood: A comparison between parents of premature and of full-term babies. Health and Social Work, 34, 201-222.

  Taubman - Ben-Ari, O., & Weintraub, A. (2008). Meaning in life and personal growth among pediatric physicians and nurses. Death Studies.

  Taubman - Ben-Ari, O., & Katz – Ben-Ami, L. (2008). Death awareness, maternal separation anxiety, and attachment style – A Terror Management perspective. Death Studies.

  Taubman - Ben-Ari, O., Findler, L., Bendet, C., Stanger, V., Ben-Shlomo, S., & Kuint, J. (2008). Marital adaptation of mothers following the birth of twins or singletons: Empirical evidence and practical insights. Health & Social Work.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2008). Motivational sources of driving and their associations to reckless driving cognitions and behavior, European Review of Applied Psychology, 58, 51-64.

  Findler, L., Taubman – Ben-Ari, O., & Kuint, J. (2007). Internal and external contributors to mat mental health and marital adaptation one year after birth: Comparison of mothers of pre-term and full twins, Women and Health, 46, 39-60.

  Taubman - Ben-Ari, O., & Mikulincer, M. (2007). The effects of dispositional attachment orientations and contextual priming of attachment security on reckless driving, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behavior, 10, 123-138.

  Taubman - Ben-Ari, O., & Findler, L. (2006). Motivation for military service – A terror management perspective, Military Psychology, 18, 149-159.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2006). Couple similarity in driving style, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behavior, 9, 185-193.

  Taubman - Ben-Ari, O., & Findler, L. (2005). Proximal and distal effects of mortality salience on willingness to engage in health promoting behavior along the life span, Psychology & Health, 20, 303-318.

  Taubman - Ben-Ari, O., Mikulincer, M., & Gillath, O. (2005). From parents to children - Intergenerational transmission of driving styles, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behavior, 8, 19-29.

  Findler, L., Taubman - Ben-Ari, O., & Ben Shlomo, S. (2005). Self-esteem and willingness to help people with and without disabilities among young Ultra-Orthodox Jewish women, Journal of Religion, Disability and Health, 9, 67-82.

  Taubman - Ben-Ari, O., Mikulincer, M., & Gillath, O. (2004). The Multidimensional Driving Style Inventory – Scale construct and validation, Accident Analysis and Prevention, 36, 323-332.

  Miller, G., & Taubman - Ben-Ari, O. (2004). Scuba diving risk taking - A Terror Management Theory perspective, Journal of Sport and Exercise Psychology, 26, 269-282.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2004). Intimacy and risky sexual behavior. What does it have to do with death?, Death Studies, 28, 865-888.

  Taubman - Ben-Ari, O., Mikulincer, M., & Iram, A. (2004). A multifactorial framework for understanding reckless driving – Appraisal indicators and perceived environmental determinants, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behavior, 7, 333-349.

  Findler, L., & Taubman - Ben-Ari, O. (2003). Social workers' perceptions and practice regarding grandparents in families of children with a developmental disability, Families in Society, 84, 86-99.

  Taubman - Ben-Ari, O., & Findler, L. (2003). Reckless driving and gender: An examination of a Terror Management Theory explanation, Death Studies, 27, 603-618. 

  Taubman - Ben-Ari, O., Findler, L., & Mikulincer, M. (2002). The effects of mortality salience on relationship strivings and beliefs: The moderating role of attachment style, British Journal of Social Psychology, 41, 419-441.

  Taubman - Ben-Ari, O., Rabinowitz, J., Feldman, D., & Vaturi, R. (2001). Post traumatic stress disorder in primary care settings: prevalence and physician’s detection, Psychological Medicine, 31, 555-560.

  Taubman - Ben-Ari, O., Florian, V., & Mikulincer, M. (2000). Does a threat appeal moderate reckless driving? - A terror management theory perspective, Accident Analysis and Prevention, 32, 1-10.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2000). The effect of death reminders on reckless driving - A Terror Management perspective, Current Directions in Psychological Science, 9, 196-199.

  Taubman - Ben-Ari, O. (1999). The impact of mortality salience on reckless driving: An examination of the Terror Management Theory, Psychologia, 8, 50-64. (Hebrew)

  Taubman - Ben-Ari, O., Florian, V., & Mikulincer, M. (1999). The impact of mortality salience on reckless driving: A test of Terror Management mechanisms, Journal of Personality and Social Psychology, 76, 35-45.

  Israelashvili, M., & Taubman, O. (1997). Adolescents' preparation for military enlistment in Israel: A preliminary evaluation, Megamot, 3, 408-420. (Hebrew)

  Florian, V., Mikulincer, M., & Taubman, O. (1995). Does hardiness contribute to mental health during a stressful real-life situation? The role of appraisal and coping, Journal of Personality and Social Psychology, 68, 687-695.

  Book Reviews

  Taubman - Ben-Ari, O. (2005). Book review: Traffic offenses - Introduction to transportation criminology [in Hebrew]. Megamot, 43, 798-800.

  Papers Presented at Scientific Conferences

  Taubman – Ben-Ari, O., Rozen, G., Strauss, T., & Morag, I. (2019). Personal growth of mothers of preterms – Medical evaluation vs. subjective perceptions. ISSID 2019 Conference. Florence, Italy.

  Taubman – Ben-Ari, O. (2019). Symposium on: Paths of support: The role of support in the transition to parenthood. 39th Annual Society for Reproduction and Infant Psychology (SRIP) Conference. London, England.

  Taubman – Ben-Ari, O., & Teichner, S. (2019). The contribution of different sources of support to mothers’ and fathers’ personal growth in the transition to parenthood. 39th Annual Society for Reproduction and Infant Psychology (SRIP) Conference. London, England.

  Skvirsky, V., & Taubman – Ben-Ari, O. (2019). Experiences and perceptions of mothers whose daughters underwent fertility treatment on their journey to motherhood. 39th Annual Society for Reproduction and Infant Psychology (SRIP) Conference. London, England.

  Guggenheim, N., & Taubman - Ben-Ari, O. (2018). How do you behave? Personal and political coping of ultraorthodox women in Israel with driving and safety issues. The 8th Israeli Qualitative Research Conference, Beer Sheva, Israel.

  Skvirsky, V., & Taubman – Ben-Ari, O. (2018). In pursuit of parenthood: The highs and lows of fertility treatment. Pathways and barriers to the transition to parenthood – Existential concerns regarding fertility, pregnancy, and early parenthood. Ramat Gan, Israel.

  Taubman – Ben-Ari, O. (2018). Blossoming and growing in the transition to parenthood. Pathways and barriers to the transition to parenthood – Existential concerns regarding fertility, pregnancy, and early parenthood. Ramat Gan, Israel.

  Ezra, A., & Taubman – Ben-Ari, O. (2018). Personal growth in the transition to compulsory military service: A longitudinal study of the role of resources and stress.  9th European Conference on Positive Psychology, Budapest, Hungary.

  Taubman – Ben-Ari, O., Skvirsky, V., Hollins Martin, C. J., & Martin, C. R. (2018). The development and validation of the Hebrew version of the Birth Satisfaction Scale-Revised (BSS-R). 38th Annual Society for Reproduction and Infant Psychology (SRIP) Conference. York, England.

  Ezra, A., & Taubman – Ben-Ari, O. (2018). A longitudinal study of the resources leading to personal growth in the transition to military service: The mediating role of cognitive appraisal. International Conference on Developmental Psychology and Prevention: Paving the way to positive development, Tel Aviv, Israel.

  Taubman – Ben-Ari, O., Skvirsky, V., Strauss, T., & Morag, I. (2017). Predicting mothers’ long-term personal growth: The contribution of pre-term delivery, optimism, and initial personal growth. 7th Women’s Mental Health Conference, Dublin, Ireland.

  Taubman – Ben-Ari, O., Skvirsky, V., Bar Shua, E., & Horowitz, E. (2017). Which Factors Contribute to Fathers’ Satisfaction in Life Following Fertility Treatment? ISSID, Warsaw, Poland.

  Taubman – Ben-Ari, O., & Chasson, M. (2017). Single mothers by choice and the transition to motherhood. 37th Annual Society for Reproduction and Infant Psychology (SRIP) Conference. York, England.

  Ben Shlomo, S., Taubman – Ben-Ari, O., & Skvirsky, V. (2017). The desire for children – The role of diverse motivations for parenthood and the sense of meaning in life. 37th Annual Society for Reproduction and Infant Psychology (SRIP) Conference. York, England.

  Taubman – Ben-Ari, O., Skvirsky, V., Greenbury, T.J., & Prato, C. (2017). Explaining risks behind the wheel – Comparing Israeli and Queensland young drivers. RSS2017, the Hague, The Netherlands.

  Guggenheim, N., & Taubman Ben-Ari, O. (2017). Social work and road risk prevention - Research on safety climate driving with friends. The 19th National Conference of the Social Workers' Union in Israel, Tel Aviv, Israel. 

  Chasson, M., & Taubman – Ben-Ari, O. (2017). The contribution of personal resources to mental health and personal growth in the transition to motherhood – A comparison between single mothers by choice and mothers in relationship. The 19th National Conference of the Social Workers' Union in Israel, Tel Aviv, Israel. 

  Magen, L., & Taubman – Ben-Ari, O. (2017). “I think that our paths were separated, we reached the end of the road, which is marked by my brother, and now I have to pave my own path and find my own way.” The 19th National Conference of the Social Workers' Union in Israel, Tel Aviv, Israel. 

  Ben Shlomo, S., Taubman – Ben-Ari, O., & Skvirsky, V. (2016). How do age and internal resources contribute to mental health of women entering fertility treatment? 36th Annual Society for Reproduction and Infant Psychology (SRIP) Conference. Leeds, England.

  Skvirsky, V., Taubman – Ben-Ari, O., Ben Shlomo, S., Azuri, J., & Horowitz, E. (2016). Women’s stress in the beginning of fertility treatments – what role do internal and interpersonal resources play?. 37th STAR International Conference, Zagreb, Croatia.

  Eherenfreund – Hager, A., & Taubman Ben-Ari, O. (2016). The effect of positive and negative emotions on young drivers. A simulator study. European Conference on Positive Psychology, Angers, France.

  Taubman – Ben-Ari, O., Eherenfreund – Hager, A., & Prato, C.G. (2016). The value of self-report measures as indicators of driving behaviors among young drivers. TRB 2016 meeting, Washington, DC.

  Ben Shlomo, S., Taubman – Ben-Ari, O., Pascal M., Azuri, Y. ,& Horowitz, E. (2015).  Life satisfaction of women with and without children in early stages of fertility treatment. The 14th European Congress of Psychology, Milan, Italy.

  Porat-Zyman, G., Taubman – Ben-Ari, O., Morag, I., & Kuint, J. (2015).  Trajectories of mental health among mothers of pre- and full-term infants: The role of psychosocial factors . The 14th European Congress of Psychology, Milan, Italy.

  Ben Shlomo, S., Taubman – Ben-Ari, O., Azuri, Y., & Horowitz, E. (2015).  Positive and negative emotions and life satisfaction of women at the beginning of fertility treatment. 2nd Biennial Perinatal Mental Health Conference. Chicago, Illinois.

  Taubman – Ben-Ari, O., Skvirski, V., Ben Shlomo, S., Azuri, J., & Horowitz, E. (2015). The Contribution of Age and Internal and External Resources to the Mental Health of Women Entering Fertility Treatments. 2nd Biennial Perinatal Mental Health Conference. Chicago, Illinois.

  Taubman – Ben-Ari, O. (2015). Family Climate for Road Safety among Young Drivers and their Parents as the Ground for Avoiding Injury in Traffic Crashes. Road Injury, Trauma and Rehabilitation, Heraklion, Crete.  [Invited talk].

  Taubman – Ben-Ari, O. (2015). A symposium on: Welcoming a baby into the family – When joy and struggle entwine. 36th STAR International Conference, Tel Aviv, Israel.

  Skvirski, V., & Taubman – Ben-Ari, O., Ben Shlomo, S., Azuri, J., & Horowitz, E. (2015). Women’s Mental Health in the Beginning of Fertility Treatments: The Role of Age, Internal, and External Resources. 36th STAR International Conference, Tel Aviv, Israel.

  Porat-Zyman, G., Taubman – Ben-Ari, O., & Spielman, V. (2015). A dyadic transition to parenthood: A prospective assessment of personal growth among parents of pre- and full-term infants. 36th STAR International Conference, Tel Aviv, Israel.

  Noy, A., & Taubman – Ben-Ari, O. (2015). Mental health in mothers of two-year-old singletons and twins. 36th STAR International Conference, Tel Aviv, Israel.

  Ben Shlomo, S., & Taubman – Ben-Ari, O. (2015). An intergenerational view on men’s life satisfaction and personal growth following the transition to first grandparenthood – The unique and combined contribution of fathers’ and grandfathers’ variables. 36th STAR International Conference, Tel Aviv, Israel.

  Taubman – Ben-Ari, O., Kaplan, S., Lotan, T., & Prato, C.G. (2015). Parents’ and peers’ contribution to risky driving of male teen drivers. TRB 2015 meeting, Washington, DC.

  Taubman - Ben-Ari, O., Musicant, O., Lotan, T., & Farah, H. (2014). “Like Parent Like Son”? The Contribution of Parents’ Driving Behavior, Family Climate for Road Safety, and Parent-Targeted Intervention to Young Male Driving Behavior. TRB 2014 meeting, Washington, DC. [Invited Symposium]

  Ben Shlomo, S., & Taubman – Ben-Ari, O. (2014). An intergenerational view on men’s life satisfaction following the transition to first grandfatherhood – The unique and combined contribution of fathers’ and grandfathers’ variables. 20th Biennial Conference of the Israeli Association of Gerontology. Tel-Aviv, Israel.

  Noy, A., & Taubman – Ben-Ari, O. (2014). Mothers' perception of marital quality over two years following childbirth. 7th European Conference on Positive Psychology, Amsterdam, the Netherland. 

  Taubman – Ben-Ari, O., & Findler, L. (2014). Symposium on The Family Life Course – a Potential for Personal Growth. 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France. 

  Taubman – Ben-Ari, O., Porat-Zyman, G., & Spielman, V. (2014).  Dyadic transition to parenthood: A longitudinal assessment of personal growth. 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France.

  Ben Shlomo, S., & Taubman – Ben-Ari, O. (2014). An intergenerational view on men’s personal growth following the transition to first grandfatherhood – The unique and combined contribution of fathers’ and grandfathers’ variables. 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France. 

  Noy, A., & Taubman - Ben-Ari, O. (2013). Mothers' Well-being and Distress Two Years After Childbirth. ICAPBS: International Conference on Applied and Behavioral Sciences, Paris, France.

  Katz – Ben-Ami, L., & Taubman - Ben-Ari, O. (2013). Adolescents' Willingness to Take Risks Following Increased Awareness to Death and National Worldviews. ICAPBS: International Conference on Applied and Behavioral Sciences, Paris, France.

  Ben Shlomo, S., Taubman - Ben-Ari, O., & Findler, L. (2012). New Grandparents’ Perception of Growth and its Associations with Stress and Cognitive Appraisal. 33rd STAR International Conference, Palma de Mallorca, Spain.

  Noy, A., & Taubman - Ben-Ari, O. (2012). Mothers' Well-being and Personal Growth One Year After Childbirth. 33rd STAR International Conference, Palma de Mallorca, Spain.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2012). Personal Growth in Parenthood and Grandparenthood. American Psychological Association Convention,Orlando,Florida.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2012). Family Climate for Road Safety among Young Drivers. Seminar given at the Prevention Research Branch, NIH – National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2011). Becoming and developing: Personal growth in the wake of parenthood and grandparenthood. 4th Herzlia Symposium on Personality and Social Psychology: The Social Psychology of Meaning, Mortality, and Choice, Herzlia, Israel [Invited talk].

  Ben Shlomo, S., Findler, L., & Taubman - Ben-Ari, O. (2011). Stress and satisfaction in life following the transition to grandparenthood. 32nd World Conference on Stress & Anxiety Research, Munster, Germany.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2011). Symposium on: Growth and Resilience Through the Eyes of Adolescents, Parents, and Grandparents Following Unique Circumstances. 2nd International Congress on Positive Psychology, Philadelphia, USA (Symposium chair).

  Taubman - Ben-Ari, O. (2011). Personal Growth among Mothers in Normative and Unique Circumstances. 2nd International Congress on Positive Psychology, Philadelphia, USA.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2011). Attitudes towards Accompanied Driving and their Contribution to Safe Driving among Israeli Young Drivers. Seminar given at the TØI, Oslo, Norway.

  Taubman - Ben-Ari, O., Findler, L., & Ben Shlomo, S. (2011). Personal Growth in the Wake of the Transition to Grandfatherhood. 15th European Conference on Developmental Psychology, Bergen, Norway.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2010). Driving within the family – A source for support or for stress? 31st World Conference on Stress & Anxiety Research, Gallway, Ireland.

  Taubman - Ben-Ari, O., Ben Shlomo, S., & Findler, L. (2010). New mothers and grandmothers: Personal growth and meaning in life in women's life transitions. 5th  Congress of the European Society on Family Relations, ESFR 2010, Milano, Italy.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2010). Perceived family road safety climate and perceptions of parents among young drivers – A Self-Determination Theory perspective. 4th International SDT Conference,Ghent, Belgium.

  Taubman - Ben-Ari, O., Findler, L., & Ben Shlomo, S. (2009). Meaning in Life and Personal Growth among New Mothers. 1th International Congress on Positive Psychology, Philadelphia, USA.

  Lotan, T., Toledo, T., Prato, C. G., & Taubman - Ben-Ari, O. (2009). Modeling the behavior of novice young drivers using data from in-vehicle data recorders. 5th International Driving Symposium on Human Driver Assessment, Training and Vehicle Design, Montana, USA.

  Taubman – Ben-Ari, O. (2008). Intergenerational transmission of driving styles. 3rd European Congress on Family Science, Austria.

  Taubman - Ben-Ari, O., Weintraub, A. (2008). Meaning in life and personal growth among pediatric physicians and nurses. 4th European Conference on Positive Psychology, Croetia.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2008). Symposium on young drivers and their parents: A four-fold perspective. 4th International Conference on Traffic & Transport Psychology, Washington, DC.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2008). Attitudes towards accompanied driving and perceived parental characteristics among young drivers. 4th International Conference on Traffic & Transport Psychology, Washington, DC.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2008). Intergenerational transmission and development of driving styles among young drivers. 4th International Conference on Traffic & Transport Psychology, Washington, DC.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2007). Summery of research findings on the role of personal, environmental, and contextual factors to driving and to risk-taking while driving. An invited lecture for INRETS – Driving Psychology Laboratories, Paris, France.

  Taubman - Ben-Ari, O., Findler, L., & Kuint, J. (2007). Contributors to maternal mental health and marital adaptation one year after the birth of twins: Comparison of mothers of pre-term and full-term twins. Congress of Twin Studies, Ghent, Belgium.

  Taubman - Ben-Ari, O., Findler, L., & Kuint, J. (2007). A Longitudinal Evaluation of Personal Growth among Mothers of Pre-term Twins. Human Mind Human Kind, Denemark.

  Spielman, V., & Taubman - Ben-Ari, O. (2006). Parental self-efficacy and personal growth in the transition to parenthood – The case of parents of pre- and full-term infants. 3rd European Conference on Positive Psychology, University of Minho, Braga, Portugal.

  Taubman - Ben-Ari, O., Ben Shlomo, S., Sivan, E., & Dolizky, M. (2006). The transition to motherhood – Mental health, loss and personal growth. 3rd European Conference on Positive Psychology, University of Minho, Braga, Portugal.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2006). The contribution of personal, environmental, and contextual factors to driving and to risk-taking while driving (past and ongoing research). An invited lecture for GM tech, Warren, Detroit.

  Findler, L., Taubman - Ben-Ari, O., Kuint, J. (2005). A longitudinal evaluation of mental health and marital adaptation among mothers of pre-term and full-term, first vs. non-first born twins – the contribution of attachment style, infant's characteristics, and grandmothers' support. 2nd International Conference on birth Defects and Disabilities in the Developing World, Beijing, China.

  Findler, L., Taubman - Ben-Ari, O. (2005). Grandparents as support providers in families of children with disabilities – a two-fold perspective: mothers and professionals. 2nd International Conference on birth Defects and Disabilities in the Developing World, Beijing, China

  Taubman - Ben-Ari, O., & Greenberg, J. (2004). Meaning in life and personal growth – A Terror Management Perspective. European Conference of Positive Psychology, Verbania, Italy.

  Findler, L., & Taubman - Ben-Ari, O. (2004). A longitudinal examination of mothers’ positive growth following the birth of twins. European Conference of Positive Psychology, Verbania, Italy.

  Israelashvili, M., Taubman - Ben-Ari, O., & Hochdorf, Z. (2004). A multidimensional approach to exploring cross-cultural differences in coping behavior – Comparing Druze and Jews in Israel. STAR 2004 – Stress and Anxiety: 25th International Conference, Amsterdam, The Netherlands.

  Taubman - Ben-Ari, O., Mikulincer, M., & Iram, A. (2004). Reckless Driving - The contribution of personal and environmental factors. 3rd International Conference on Traffic and Transport Psychology, Nottingham, UK.

  Taubman - Ben-Ari, O., & Lotan, T. (2004). Traffic behavior and enforcement perceptions – An initial multi-agent examination of a task-oriented-responsibility operation of police enforcement. 3rd International Conference on Traffic and Transport Psychology, Nottingham, UK.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2004). Young drivers – on paradoxes and the key for their solutions. Annual Or Yarok Convention, Tel-Aviv, Israel.

  Taubman - Ben-Ari, O., & Findler, L. (2003). The effects of death reminders on health promoting behavior. 8th European Congress of Psychology, Vienna, Austria.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2003). Reckless driving – personal appraisal and perceived environment. 8th European Congress of Psychology, Vienna, Austria.

  Taubman - Ben-Ari, O., Israelashvili, M., & Hochdorf, Z. (2003). Coping strategies among Jews and Druze in Israel - The role of ego resources, national and religious identification. 6th European Regional Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Budapest, Hungary.

  Miller, G., & Taubman - Ben-Ari, O. (2003). Scuba diving risk-taking: A terror management theory perspective. STAR 2003 – Stress and Anxiety: 24th International Conference, Lisbon, Portugal.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2001). The effect of the exposure to death on risk taking while driving. Social Issues in Driving, Tel-Aviv University, Israel.

  Taubman - Ben-Ari, O., Findler, L., & Mikulincer, M. (2001). The effects of mortality salience on interpersonal relationship - The moderating role of attachment style. Tenth Biennial Meeting of the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID 2001), Edinburgh, Scotland.

  Taubman - Ben-Ari, O., & Findler, L. (2001). The effects of mortality salience on risky sexual behavior - The moderating role of desire for intimacy. First International Conference on Experimental Existential Psychology, Amsterdam, The Netherlands.

  Findler, L., & Taubman - Ben-Ari, O. (2000). Social workers' attitudes towards grandparents in families of children with disabilities. 14th Annual Conference of the Israeli Social Workers Association, Tel-Aviv, Israel.

  Taubman - Ben-Ari, O., Florian, V., & Mikulincer, M. (1998). The impact of mortality salience on reckless driving: A test of Terror Management mechanisms, APA conference, San-Francisco.

  Taubman, O. (1996). Risk and responsibility: The motivations for deliberate and undeliberate risk taking during driving, Israeli Defense Forces Conference on Road Safety, Jerusalem, Israel.

  Taubman, O. (1996). Central issues in effective road campaigns: The perception of the effective schema in driving, Israeli Defense Forces Conference on Road Safety, Jerusalem, Israel.

  Taubman, O. (1993). Hardiness, mental health and coping processes during basic military training, Israeli Psychological Association, Bar-Ilan University, Ramat Gan,  Israel.

  Israelashvilii, M., & Taubman, O. (1993). Preparing for military service, Israeli Psychological Association, Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel.

  Technical Reports (a partial list)

  Taubman - Ben-Ari, O. (2008). The Israeli driver's profile. A report prepared for the Israeli Ministry of Transportation – The National Authority for Road Safety.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2005). Literature review on: The effectiveness (or in-effectiveness) of threat appeals in moderating reckless driving. A report prepared for the Or Yarok Association.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2005). Summery of research results on GDL in Israel – Attitudes, perceptions and behavior of young drivers and parents of young drivers. A report prepared for the Or Yarok Association.

  Taubman - Ben-Ari, O. (2005). Literature review on: The Israeli driver's profile. A report prepared for the Israeli Ministry of Transportation – The National Authority for Road Safety.

  Taubman - Ben-Ari, O., & Lotan, T. (2004). An evaluation study of a police enforcement project: Task-oriented-responsibility operation. A report prepared for the Or Yarok Association.

  Taubman - Ben-Ari, O., Lotan, T., & Iram, A. (2004). Or Yarok for life – Summery of an evaluation study. A report prepared for the Or Yarok Association.

  Taubman, O., & Launer, N. (1997). Personality, coping strategies and burnout among casualties officers and officers in other duties. Casualties and Road Safety Department, Research Branch, Israel Defense Forces.  

  Taubman, O., & Barak, O. (1996). Advertising in the road safety domain – Review and effectiveness assessment. Casualties and Road Safety Department, Research Branch, Israel Defense Forces.  

  Taubman, O., & Weiss, Y. (1996). To be a casualties officer – Personal, contractual, and organizational aspects of the casualties officer’s role. Casualties and Road Safety Department, Research Branch, Israel Defense Forces.

  Taubman, O., Mikulincer, M., & Iram, A. (1996). The cognitive-emotional-motivational structure of driving. Casualties Department, Research Branch, Israel Defense Forces.  

  Mikulincer, M., Taubman, O., & Iram, A. (1995). Reckless driving and its relationship with personal and social factors. Casualties Department, Research Branch, Israel Defense Forces.  

  Taubman, O. (1994). The relationship between casualties-officers and bereaved families, from the casualties-officers’ point of view. Casualties and Road Safety Department, Research Branch, Israel Defense Forces.

  Taubman, O., & Galkopf, M. (1994). Human factors in car accidents – A literature review with special focus on young drivers. Casualties and Road Safety Department, Research Branch, Israel Defense Forces. 

  Iram, A., & Taubman, O. (1994). Basic research for designing an intervention strategy for road safety. Casualties and Road Safety Department, Research Branch, Israel Defense Forces. 

  Taubman, O., & Gil, D. (1993). Service preferences and decision making processes. Social Behavior Department, Research Branch, Israel Defense Forces. 

  Taubman, O. (1992). The public’s preparations for the Gulf War. War in the Persian Gulf – The civil home front during crisis, pp. 28-53. Israel: Defense Office – The Research, Emulation Development and Infrastructure for manufacture Administration.  

  Taubman, O. (1992). The public’s defensive behavior during war. War in the Persian Gulf – The civil home front during crisis, pp. 93-104. Israel: Defense Office – The Research, Emulation Development and Infrastructure for manufacture Administration.  

  Taubman, O. (1992). Attitudes of permanent military service soldiers towards their duty - 1992. Behavioral Science Department, Research Branch, Israel Defense Forces.  

  Taubman, O. (1991). Attitudes of compulsory military service soldiers towards their duty - 1991. Social Behavior Department, Research Branch, Israel Defense Forces.  

  Taubman, O. (1990). Attitudes, views and behavior of Kibbutz members in issues of military and the state. Social Behavior Department, Research Branch, Israel Defense Forces.  

  Taubman, O. (1990). Israeli adolescents worldviews: Attitudes, values, the state and the military service. Behavioral Science Department, Research Branch, Israel Defense Forces.  

  קורסים

  7626201 - שיטות מחקר

  7634101 - סמינריון מחקר

  76751001 - סמינר תזות א

  76751101 - סמינר תזות ב

  מחקר
  • פסיכולוגיה חיובית, ובמיוחד - צמיחה אישית במעברי חיים.
  • פסיכולוגיה של נטילת סיכונים ושל נהיגה מסוכנת, עם דגש על נטילת סיכונים בקרב צעירים.
  • תיאורית ניהול האימה: השפעת המודעות למוות על תחומי חיים שונים: נטילת סיכונים, משמעות בחיים, יחסים בין אישיים, קבלת החלטות.
  • קשרים בין דוריים והעברה בין דורית (בהקשר של נהיגה מסוכנת, מעבר להורות, סבים וסבתות, התמודדות וכדומה).
    

  תאריך עדכון אחרון : 27/09/2023