עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2018 תרומתם של קבלה ודחייה הורית בילדות ודיפרנציאציה של העצמי לפחד מאינטימיות והקשרם לשביעות הרצון מהנישואין MA שוורץ ריקי פרופ' ריקי פינצי-דותן
2018 השפעות הטיפול בפוגעים מינית על חוויית מטפלים גברים ונשים במרחב הציבורי, המקצועי והמשפחתי MA שרים אלעד פרופ' נחמי באום
2018 תפיסות של גברים שנכחו במופע חשפנות ביחס לתופעת החשפנות MA לוי עינב ד"ר עדי ברק
2018 תרומתם של משתנים אישיותיים ומשתנים הקשורים להתנדבות לניבוי תפיסת יכולת המנהיגות בקרב מתנדבים בוגרים במרכזים לרכיבה טיפולית בישראל MA שלמה אורטל ד"ר דרורית לוי
2018 עבודה טיפולית עם אבות שילדיהם הוגדרו בסיכון מנקודת מבטם של עובדים סוציאליים MA לוי הדס פרופ' נחמי באום
2018 תרומת האלימות במשפחת המוצא והדיפרנציאציה של העצמי לאלימות בני הזוג ולחיי נישואיהם: תפקידם המתווך של דפוסי התמודדות עם קונפליקטים והתמיכה בבן הזוג Ph.D הרני יזהר פרופ' ריקי פינצי-דותן
2018 שימוש במודל טראומה מורחב לניבוי אלימות זוגית בקרב גברים המטופלים במרכזים לטיפול ומניעת אלימות במשפחה Ph.D גילבר אוהד פרופ' רחל דקל
2018 רווחה נפשית סובייקטיבית בקרב בוגרים צעירים – תרומתם של אירועי חיים מוקדמים, ממדים של זהות, שליטה עצמית ומערכות תמיכה MA אופיר ברש עינת ד"ר שירלי בן-שלמה
2018 תרומתם של משתני רקע, משתנים אישיים ומשתנים קהילתיים לאיכות חיים, למצב תעסוקתי ולשביעות רצון תעסוקתית בקרב נשים נפגעות אלימות יוצאות מקלטים Ph.D ולר אביטל
2017 תרומתם של משאבים אישיים, חברתיים וקהילתיים להסבר הסתגלות של בני נוער נושרים לחיים בחברה חרדית Ph.D יצחקי יעל פרופ' חיה יצחקי
2017 משמעות בחיים בקרב מתבגרים: הקשר לסגנון התקשרות שליטה אישית ותמיכה משפחתית וחברתית MA לוטן לימור ד"ר שירלי בן-שלמה
2017 הקשר בין תפיסות עולם שליליות וחשיפה לאירועים טראומטיים קודמים לחומרת סימפטומים פוסט-טראומטיים בעקבות אירוע טראומטי נוכחי MA גורן יעל פרופ' שרה פרידמן
2017 בחינת התאמתם של קריטריונים אבחוניים למול תמות נרטיביות בטיפול בחשיפה ממושכת (PE) בהפרעת דחק פוסט טראומטית MA מאלי מורן פרופ' שרה פרידמן
2017 מצוקה מוסרית בקרב עובדים סוציאליים במוסדות לטיפול ממושך לזקנים Ph.D לב שגית פרופ' ליאת איילון
2017 תפקידו האפשרי של בית הספר במניעת השמנת יתר בילדות, בהתבגרות ובבגרות הצעירה Ph.D סובול גולדברג שירה פרופ' יונתן רבינוביץ
2017 התרומה של תפיסת המחלה ומשאבי התמודדות להסבר מצוקה נפשית בקרב בני משפחה מלווים לילדים פלסטיניים חולי סרטן MA סלייח סלימאן מונא פרופ' ורדה סוסקולני
2017 מחשבות על פרידה מהורים, זמינות מחשבות על מוות ונטילת סיכונים בקרב מתבגרים – תפקידם הממתן של רמת הספרציה-אינדיבידואציה, סגנון ההתקשרות והמשמעות בחיים MA סולומון אבינועם (אבי) פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2017 תרומתם של משאבים אישיים לבריאות נפשית וצמיחה אישית במעבר לאמהות - השוואה בין אמהות יחידניות מבחירה לאמהות בזוגיות MA חסון מרים פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2017 תפקידם המתווך של מוטיבציות מיניות בקשר שבין אוריינטציית התקשרות ונרקיסיזם לשביעות רצון מינית ותפקוד מיני בקרב בני זוג מפרספקטיבה דיאדית Ph.D גבירץ-מידן עטרת פרופ' ריקי פינצי-דותן
2017 תרומתם של משתנים אישיותיים וסביבתיים להתמכרות לאכילה כפייתית בקרב נשים הסובלות מהתעללות פסיכולוגית בזוגיות ובחינת התפקיד הממתן של מנגנוני ההגנה MA דרורי אורלי ד"ר שירלי בן-שלמה
2017 תחושת הרחמים כלפי אנשים עם מוגבלות בקרב עובדים סוציאליים MA וינוקור מיכל פרופ' ליאורה פינדלר
2017 הקשר בין סגנון המנהיגות של מנהל המתנ"ס ומאפייני התפקיד של עובדי המתנ"ס ובין ההתנהגות האזרחית הארגונית של העובדים MA כץ לאה פרופ' חיה יצחקי
2017 שביעות רצון מהחיים, משמעות בחיים ותפיסת לחץ בהורות בקרב הורים לילדים עם הפרעת קשב וריכוז/היפראקטיביות (ADHD) לפני התערבות באמצעות רכיבה טיפולית ואחריה - תרומתם של משתנים אישיים של ההורה והילד, משתני אישיות של ההורה (אופטימיות וערך עצמי) ותמיכה חברתית MA אמתי רייניץ שירה ד"ר שירלי בן-שלמה
2017 הקשר בין ייצוגי מחלה לבין רווחה נפשית בקרב חולי אסטמה MA קצב קרן אור ד"ר שירי שנאן אלטמן
2017 צמיחתן האישית ורווחתן הנפשית של סבתות ערביות במשפחות לילדים עם/וללא מוגבלות שכלית: תרומתם של מאפיינים אישיים ובין אישיים MA זבידאת סונדוס פאטמה פרופ' ליאורה פינדלר