עבודות תיזה ודיסרטציות

English שלחו לחבר
שנה סטודנט/ית מנחה
2018 ילדים באומנה: מצבם, השינוי במצבם במהלך השהות והמנבאים לשינוי במצבם MA צרויה שם פרופ' רמי בנבנישתי
2018 כוונת פנייה לעזרה נפשית, מקצועית ושאינה מקצועית בקרב בוגרים צעירים יהודים בישראל: תרומתם של תפיסות, עמדות ומשתנים תרבותיים-דתיים MA מרצבך רחל ד"ר רנה בינה
2018 מניעים, קשיים ואתגרים של אנשי הצוות הרפואי המתנדב במרפאה ל'רופאים לזכויות אדם' ביפו MA לנדאו רוז עינב פרופ' נחמי באום
2018 עבודה טיפולית עם אבות שילדיהם הוגדרו בסיכון מנקודת מבטם של עובדים סוציאליים MA לוי הדס פרופ' נחמי באום
2018 רווחה נפשית סובייקטיבית בקרב בוגרים צעירים – תרומתם של אירועי חיים מוקדמים, ממדים של זהות, שליטה עצמית ומערכות תמיכה MA אופיר ברש עינת ד"ר שירלי בן-שלמה
2018 שימוש במודל טראומה מורחב לניבוי אלימות זוגית בקרב גברים המטופלים במרכזים לטיפול ומניעת אלימות במשפחה PhD גילבר אוהד פרופ' רחל דקל
2018 תהליכים מקבילים של הורים וילדיהם הבוגרים הצעירים לאור ההתמודדות עם ההפרעה הפוסט טראומטית של הילדים הבוגרים והצעירים MA לבבי נטע פרופ' רחל דקל
2018 תפיסות של גברים שנכחו במופע חשפנות ביחס לתופעת החשפנות MA לוי עינב ד"ר עדי ברק
2018 תרומת האלימות במשפחת המוצא והדיפרנציאציה של העצמי לאלימות בני הזוג ולחיי נישואיהם: תפקידם המתווך של דפוסי התמודדות עם קונפליקטים והתמיכה בבן הזוג PhD הרני יזהר פרופ' ריקי פינצי-דותן
2018 תרומתם של משאבים אישיים וסביבתיים להתפתחות טראומטיזציה משנית וצמיחה פוסט טראומטית עקיפה בקרב מתנדבים במרכזים לרכיבה טיפולית MA גיל לימור ד"ר ענת בן-פורת
2018 תרומתם של משתני רקע, משתנים אישיים ומשתנים קהילתיים לאיכות חיים, למצב תעסוקתי ולשביעות רצון תעסוקתית בקרב נשים נפגעות אלימות יוצאות מקלטים PhD ולר אביטל פרופ' חיה יצחקי, ד"ר ענת בן-פורת
2018 תרומתם של משתנים אישיותיים ומשתנים הקשורים להתנדבות לניבוי תפיסת יכולת המנהיגות בקרב מתנדבים בוגרים במרכזים לרכיבה טיפולית בישראל MA שרעבי שלמה אורטל ד"ר דרורית לוי
2018 תרומתם של קבלה ודחייה הורית בילדות ודיפרנציאציה של העצמי לפחד מאינטימיות והקשרם לשביעות הרצון מהנישואין MA שוורץ ריקי פרופ' ריקי פינצי-דותן
2018 תרומתם של תפיסת אבדן, תהליך התאבלות, מאפיינים אישיותיים וחברתיים לתהליך ההחלמה בקרב בני אדם המתמודדים עם סכיזורפניה PhD שדלצקי-הרט רחלי פרופ' נחמי באום
2017 אבהות לאחר מאסר: תרומתם של קווים נרקיסיסטים, תפיסת מסוגלות אבהית ותמיכת האם לביטויי חום וקרבה ומעורבותם של אסירים משוחררים בגידול ילדיהם MA שרייבום הליה פרופ' ריקי פינצי-דותן
2017 בחינת התאמתם של קריטריונים אבחוניים למול תמות נרטיביות בטיפול בחשיפה ממושכת (PE) בהפרעת דחק פוסט טראומטית MA מאלי מורן פרופ' שרה פרידמן
2017 הקשר בין ייצוגי מחלה לבין רווחה נפשית בקרב חולי אסטמה MA קצב קרן אור ד"ר שירי שנאן אלטמן
2017 הקשר בין ייצוגי מחלה, אסטרטגיות התמודדות ותמיכה חברתית לבין היענות לטיפול בקרב הורים לילדים החולים בסוכרת נעורים (סוג 1) MA הלפרין-קייטס איילת ד"ר שירי שנאן אלטמן
2017 הקשר בין מאפיינים אישיים, אידיאולוגיה מקצועית ותפיסת ערכי עבודה לבין שביעות רצון מהעבודה בקרב עובדים סוציאליים קהילתיים ופרטניים MA פלד ליאור ד"ר דרורית לוי
2017 הקשר בין משתנים אישיותיים ומאפייני תפקידו של העובד הסוציאלי לבין עמדתו בנוגע לשימוש במדיה לקידום עבודתו המקצועית MA ניסן אילסר קרן ד"ר שירלי בן-שלמה
2017 הקשר בין סגנון המנהיגות של מנהל המתנ"ס ומאפייני התפקיד של עובדי המתנ"ס ובין ההתנהגות האזרחית הארגונית של העובדים MA כץ לאה פרופ' חיה יצחקי
2017 הקשר בין תפיסות עולם שליליות וחשיפה לאירועים טראומטיים קודמים לחומרת סימפטומים פוסט-טראומטיים בעקבות אירוע טראומטי נוכחי MA גורן יעל פרופ' שרה פרידמן
2017 השפעת פסיכותרפיה ביניאישית (IPT) על רמת דיכאון לאחר לידה, תפיסת מסוגלות עצמית ותפיסת רמת תפקוד בקרב נשים עם תסמיני דיכאון לאחר לידה MA אמיתי דריה ד"ר רנה בינה
2017 התנהגות סיכונית בקרב תרמילאים ישראלים והגורמים התורמים לה MA לי-אור הלה פרופ' חיה יצחקי
2017 התרומה של תפיסת המחלה ומשאבי התמודדות להסבר מצוקה נפשית בקרב בני משפחה מלווים לילדים פלסטיניים חולי סרטן MA סלייח סלימאן מונא פרופ' ורדה סוסקולני