עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2002 רמת הדחק של אמהות אומנות לילד עם פיגור שכלי והקשר שלה למשאביהן האישיים. MA אדם לילך
2002 תגובות רגשיות של קב"נים/יות לאיום בהתאבדות של חייל. MA אלרון דרור פרופ' חיים גרנות
2002 הורים לבנות גרושות: מצב רגשי ותפקודי לאחר גירושי הבת. MA אנקיסטר מיכל ד"ר שולמית אלבק
2002 אמהות גרושות חרדיות וחילוניות-רמת השחיקה הנפשית שלהן ותפיסתן את יחס החברה והמשפחה כלפיהן. MA בן-סימון פריש אלישבע ד"ר שולמית אלבק
2002 מקצועיות תפקיד האומנה. MA בראל מיכל ד"ר טובה ליכטנשטיין
2002 תפיסת איכות רצויה של תוכניות קהילתיות המופעלות ע"י עו"סים קהילתיים וקיומה בפועל (מחקר חלוץ). MA גפן אתי פרופ' מנחם מוניקנדם
2002 דיווח מיידי או מושהה בקרב נפגעות תקיפה מינית: טראומה, סימפטומים פסיכיאטרים ודיסוציאציה. MA דדיה מירב פרופ' חיה יצחקי
2002 עובדים סוציאליים העובדים בקיבוצים – הקשר בין משתני התפקיד ותחושת ההעצמה לבין תפיסת אפקטיביות התפקיד. MA דוברי ג'ניפר פרופ' חיה יצחקי
2002 תרפיה קבוצתית כמתווך יעיל ללחץ הסתגלות תרבותית. MA דריימן בנימין ד"ר אהרן יורק
2002 עמדות כלפי גירושין – השוואה בין סטודנטים בני עדות המזרח לסטודנטים אשכנזים. MA הילמן גלית ד"ר שולמית אלבק
2002 הקשר בין תפיסת משפחת המוצא, מיקוד השליטה ותלות הדדית, בקרב אסירים משוחררים נפגעי סמים: השוואה בין מסגרת טיפול מובנית למחצה של הרשות לשיקום האסיר. MA הראל נירית ד"ר תמר זהר-הראל
2002 סגנונות ההתקשרות ותוקפנות בקרב בני נוער במצבי סיכון ומצוקה. MA וסרמן ליטל ד"ר דוד ריבנר
2002 הקשר בין תחושת העצמה של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים בגיל הרך לבין מידת מעורבותם והשתתפותם. MA חודטוב בתיה פרופ' חיה יצחקי
2002 הקשר בין סגנונות התקשרות לבין אופי היחסים בין אמהות לבנותיהן המתבגרות בקרב משפחות נשואות ומשפחות גרושות. MA ידוב (פסטרנק) מירב ד"ר שולמית אלבק
2002 תפישת הצוות את ביקורי המשפחות בבית האבות. MA יצחק נומי ד"ר שולמית אלבק
2002 הבדלים בבריאות הנפשית ובסגנון קבלת ההחלטות בין הפורשים מוקדם מהעבודה לבין הפורשים פרישה נורמטיבית. MA לוי יהודית פרופ' ליאת קוליק
2002 הקשר בין מיקוד שליטה ופחד מפני מוות אישי לבין התייחסותם של עו"סים להמתת חסד. MA מאור גוטמן סיגל ד"ר דוד ריבנר
2002 הקשר שבין תמיכה חברתית ושביעות רצון מחיי הנישואין לבין דיכאון אחרי לידה אצל נשים חרדיות. MA סירקין גליה ד"ר דוד ריבנר
2002 מעורבות הורים יהודים וערבים לבנים/בנות עם פיגור שכלי השוהים במעונות פנימייה: הקשר בינם לבין מאפייני הבן/הבת, מאפייני ההורים ומאפיינים תרבותיים. MA צומעי אילת ד"ר חיה שוורץ
2002 הקשר בין אינטימיות, כוח ותפיסה מגדרית ביחסי נישואים. MA קיטייציק דניאל פרופ' ליאת קוליק
2002 הסתגלותם האישית והחברתית של ילדים להורים גרושים מרקע חרדי וחילוני. MA קליין-בארט ענת ד"ר שולמית אלבק
2002 תפקיד סגנון ההתקשרות של אמהות כממתן או מזרז הפרעות התנהגות אצל צאצאיהן בעלי הפרעת קשב וריכוז עם או בלי היפראקטיביות (ADD/H). MA קלמר-אדלר איילת פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2002 הקשר בין הכשרת מתנדבים גמלאים לבין תחושת העצמה שלהם, מידת שביעות הרצון שלהם מהתנדבות והמחוייבות הארגונית. MA רודיך ורד פרופ' חיה יצחקי
2002 הקשר בין מודעות מינית אצל נשים לבין מידת סיפוקן מיחסי מין ושביעות רצונן מחיי הנישואין. MA שיוביץ-גורמן שירית ד"ר דוד ריבנר
2002 תלונות סומטיות, הערכה עצמית ותחושת רווחה בקרב עולי אתיופיה. MA שעיבי נצחיה ד"ר דוד ריבנר