הקשר בין התעללות בילדות וסגנון ההתקשרות לבין רגישות לדחייה ופחד מאינטימיות

סטודנט/ית
עבדי (פורת) הילה
שנה
2023
תואר
MA
תקציר

מחקר זה בחן את תרומתם של התעללות בילדות וסגנון ההתקשרות בבגרות לרגישות לדחייה ופחד מאינטימיות בזוגיות בבגרות. מחקר זה מתבסס על תיאורית התקשרות (Bowlby, 1969, 1973, 1979, 1980) כשמחקרים לאורה מדווחים כי יחס הורי פוגעני והתעללות הורית נקשרים לסגנונות התקשרות לא בטוחים. הספרות מציעה כי הפגיעה והתעללות בילדות יעצבו את סגנון ההתקשרות ואלו יקשרו למאפיינים של קשרים בין אישיים והאופן בו הבוגר יתפוס ויתנהל ביחסיו הזוגיים. אלו שחוו בילדותם דחייה, התעללות והשפלה עלולים להפוך להיות רגישים לדחייה ולבטא קשיים בביסוס קשרים ושימור יחסים אינטימיים בבגרות ופחד מאינטימיות.

במחקר השתתפו 180 בגילאים 21-35 הנמצאים בקשר זוגי, אשר ענו על השאלונים: פרטים דמוגרפיים, אוריינטציית התקשרות ECR-S, התעללות בילדות CTQ, רגישות לדחייה RSQ ופחד מאינטימיות FOS.

השערת המחקר הראשונה אשר הניחה כי דיווח על חוויית התעללות בילדות (פיזית, מינית, רגשית)  יהיה קשור לסגנון התקשרות לא בטוח בבגרות (חרד, נמנע) אוששה באופן חלקי. נמצא קשר חיובי בין התעללות רגשית לסגנון התקשרות חרד ונמנע. השערת המחקר השנייה אשר הניחה כי יימצא קשר בין דיווח על התעללות בילדות (פיזית, מינית, רגשית) לבין רגישות לדחייה (חשש מדחייה, ציפייה לקבלה) ופחד מאינטימיות אוששה חלקית. נמצא קשר שלילי בין התעללות פיזית לציפייה לקבלה, וקשר חיובי בין התעללות פיזית לפחד מאינטימיות. בנוסף, נמצא קשר חיובי בין התעללות רגשית לחשש מדחייה ופחד מאינטימיות ונמצא קשר שלילי בין התעללות רגשית לציפייה לקבלה. השערת המחקר השלישית אשר הניחה כי יימצא קשר בין סגנון התקשרות לא בטוח בבגרות (חרד, נמנע) לבין רגישות לדחייה (חשש מדחייה, ציפייה לקבלה) ופחד מאינטימיות אוששה. נמצא קשר חיובי בין סגנון התקשרות נמנע וחרד לבין חשש מדחייה ופחד מאינטימיות וקשר שלילי בין סגנון התקשרות נמנע וחרד לבין ציפייה לקבלה.

 בנוסף, השערות המחקר הרביעית והחמישית שהניחו בדבר מודל המחקר כי מאפייני ההתקשרות יתווכו את הקשר בין חוויות ילדות של התעללות לבין רגישות לדחייה (חשש מדחייה וציפייה לקבלה) ופחד מאינטימיות -  אוששו באופן חלקי.  נמצא כי סגנון התקשרות חרד תיווך באופן מלא את הקשר בין התעללות רגשית בילדות לבין חשש מדחייה. הן סגנון התקשרות חרד והן הנמנע  תיווכו באופן מלא את הקשר בין התעללות רגשית בילדות לבין ציפייה לקבלה. סגנון התקשרות נמנע תיווך באופן מלא את הקשר בין התעללות רגשית בילדות לפחד מאינטימיות. 

מחקר זה מאפשר הבנה מעמיקה יותר בהקשר לקשרים האינטימיים שרוקמים אנשים, ורגישותם לדחייה מתוך הבנה כי להתעללות בילדות יש השלכות בבגרות על הקשרים הזוגיים. ברמה התיאורטית, המחקר תורם להבנת המורכבות של ההשלכות של התעללות בילדות על ההיבט הזוגי בבגרות. ברמה היישומית תובנות שעלו בממצאי המחקר עשויות יהיו לסייע בטיפול בפרטים ובזוגות החווים קשיים בזוגיות.

תאריך עדכון אחרון : 09/11/2023