חוויות דמויות פסיכוזה ותפקוד אקדמי: תרומתה של מצוקה פסיכולוגית

סטודנט/ית
סובול נוי
שנה
2023
תואר
MA
תקציר

סכיזופרניה הינה הפרעה נפשית מורכבת המופיעה בדרך כלל בשלהי גיל ההתבגרות או בבגרות המוקדמת. שכיחותה אינה נפוצה והיא מאופיינת בסימפטומים פסיכוטיים שונים, כולל עיוותי חשיבה או תפיסה, ליקויים קוגניטיביים, הפרעות מוטוריות וקשיי תקשורת .סימפטומים אלה מתקיימים על רצף, כאשר מחלת הסכיזופרניה נמצאת בקצה אחד וסימפטומים פסיכוטיים שמופיעים באוכלוסייה הכללית נמצאים בקצה השני. סימפטומים אלה אינם מגיעים לסף האבחנה הקלינית ונקראים גם חוויות דמויות פסיכוזה .(Armando et al., 2010) חוויות דמויות פסיכוזה חולקות מאפיינים דמוגרפים, אטיולוגיים, משפחתיים ופסיכופתולוגים משותפים עם הפרעות פסיכוטיות. חוויות אלה משפיעות בין היתר על תפקוד חברתי, מצוקה רגשית ועל תפקודים נוירו-קוגניטיביים החשובים לביצועים אקדמיים.

המחקר הנוכחי ביקש לבחון האם חוויות דמויות פסיכוזה קשורות לתחושת מסוגלות עצמית אקדמית, לצורך בקוגניציה ולחרדה חברתית – שלושה משתנים החשובים לתפקוד אקדמי בקרב בוגרים צעירים. כמו כן, המחקר בחן האם מצוקה פסיכולוגית מתווכת את הקשר בין חוויות דמויות פסיכוזה לתחושת מסוגלות עצמית אקדמית, לצורך בקוגניציה ולחרדה חברתית.

במחקר השתתפו 150 סטודנטים מאוניברסיטאות שונות בארץ, מעל גיל 18, שאינם מתמודדים עם הפרעות פסיכוטיות. איסוף הנתונים התבצע באמצעות העברת שאלונים מקוונים שהופצו ברשתות החברתיות ובפורומים המיועדים לסטודנטים. מממצאי המחקר עלה כי מצוקה פסיכולוגית קשורה לכל המדדים של תפקוד אקדמי. בנוסף, נמצא כי חוויות דמויות פסיכוזה בקרב סטודנטים קשורות באופן ישיר ועקיף לחרדה חברתית. לא נמצא קשר ישיר או עקיף בין חוויות דמויות פסיכוזה למסוגלות עצמית אקדמית ולצורך בקוגניציה.

לאור חשיבות השלב האקדמי בהתפתחות האישית של הפרט, המחקר הנוכחי ביקש לבדוק את הקשר בין חוויות דמויות פסיכוזה לתפקוד אקדמי. כיוון שמדובר בחוויות נפוצות יחסית באוכלוסייה, שיכולות לגרום למצוקה ולבעיות בתפקוד, ישנה חשיבות לזיהוי מוקדם ותכנון התערבות מותאמת.

תאריך עדכון אחרון : 28/09/2023