ויסות רגשי ורומינציות כמתווכים את הקשר בין קשיבות לצמיחה פוסט טראומטית