עבודות תיזה ודיסרטציות

English שלחו לחבר
שנה סטודנט/ית מנחה
2014 הקשר בין התמכרות האב לסמים לתפקודה ההורי של האם וסיפוקה מההורות PhD אלמוג-עובדיה חני פרופ' נחמי באום, פרופ' חיה יצחקי
2014 הקשר בין מאפיינים אישיותיים ומקצועיים של מטפלים לבין יצירת הברית הטיפולית ורגשות המטפל כלפי "מטופל קשה" PhD גור-אריה נועה פרופ' ריקי פינצי-דותן, פרופ' יונתן רבינוביץ
2014 הקשר בין משאבים אישיים, משפחתיים וחברתיים למידת הנכונות לשימוש בשירותים פורמאליים ובלתי-פורמאליים בזקנה בקרב צעירים, בני דור ביניים וזקנים PhD לאוף-רוזנברג ליאת פרופ' חיה יצחקי, פרופ' ליאת איילון
2014 השפעת המודעות למוות על נטילת סיכונים – תפקידן של תפיסות עולם תרבותיות PhD כץ - בן-עמי ליאת פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2014 התנהגויות של עובדים סוציאליים בנוגע לאיתור ודיווח על נפגעי אלימות שהם אנשים עם נכויות PhD מורלי-שגיב דיצה ד"ר חיה שוורץ
2014 נפגעות אלימות במשפחה השוהות במקלט: הקשר בין מאפייני האלימות, מצבן הנפשי, ציפיות וחוויות במקלט למשך השהות ויעדי היציאה. MA משולם אפרת פרופ' רחל דקל
2014 נשים נפגעות אלימות: טראומה מוקדמת בילדות, דפוסי השינוי בדחק הפוסט-טראומטי, ויעד היציאה מהמקלט. MA שקד עומר צבי פרופ' רחל דקל
2014 פחד ממוות בתקופת המעבר להורות והשפעת בולטות מוות על תחושת היעילות ההורית PhD מי-זהב ורד פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2014 תפיסות של זקנה מוצלחת ומוות טוב בקרב זקנים הנוטים למות במחלקה סיעודית מורכבת MA שמיר הדס פרופ' ליאת איילון
2014 תפיסת הזהות הגברית בקרב אוכלוסייה של חיילים לשעבר שפיתחו פוסט טראומה על רקע השתתפות בקרב. MA גילבר אוהד פרופ' רחל דקל
2013 אבהות במצב של סיכון בטחוני PhD פגורק-אשל שירה פרופ' רחל דקל
2013 אבהות למתבגרים: תרומתם של חווית האבהות בילדות, מערכת ה-caregiving, תפיסת המסוגלות ההורית ומאפייני הילד למעורבות ולמתן חום אבהי MA גליק גולופסט ציפי פרופ' ריקי פינצי-דותן
2013 אמהות לילדים בגיל החביון: תרומתם של חוויות ילדות ודיפרנציאציה של העצמי לסגנון הורות ולתפיסת לחץ באמהות. MA צברי שיפעת ד"ר שירלי בן-שלמה, פרופ' ריקי פינצי-דותן
2013 אקלים בית ספרי כמתווך, ממתן ומפצה על הקשר בין רקע חברתי כלכלי לבין הישגי התלמידים PhD ברקוביץ' רות-אלה פרופ' רמי בנבנישתי
2013 דפוסי התקשרות בקרב חולי סוכרת 2 ומשתנים קוגניטיביים חברתיים ונפשיים כמסבירים היענות לטיפול עצמי ואיזון סוכרת PhD כנעני אברבנל ליזה פרופ' ורדה סוסקולני
2013 הבדלי מגדר בקשרים שבין תפיסת המחלה, תמיכה חברתית ודיכאון בקרב חולי פרקינסון MA לאופמן מלכין ורד פרופ' ורדה סוסקולני
2013 הורות בקרב אנשים עם/ללא הפרעת דחק פוסט טראומטית: תרומתם של סגנון התקשרות, מצוקה נפשית וצמיחה פוסט טראומטית. MA הרשקוביץ מיכל פרופ' שרה פרידמן
2013 הסתגלות אישית וזוגית בקרב זוגות שפונו מגוש קטיף PhD פחימה שלומית פרופ' רחל דקל
2013 הקשר בין מוצא עדתי לבין עמדות של אלמנות זקנות כלפי פרק ב' בזוגיות. MA כהן שלקוביץ נעה פרופ' ליאת איילון
2013 הקשר בין מצב חברתי-כלכלי לבין היענות לטיפול עצמי בקרב חולי סוכרת סוג 2: מה מסביר את הקשר? MA שביט אפרת פרופ' ורדה סוסקולני
2013 הקשר בין סגנון ההתקשרות של מהגרי עבודה בתחום הסיעוד לבין סוג התירבות ותחושת הבדידות שלהם. MA רהט דריהם נגה פרופ' ליאת איילון
2013 הקשר בין קבלת החלטה אישית או כפויה לפרוש מהעבודה, גיל הפרישה, עמדות כלפי הזקנה ותפיסת יחס גילני בעבודה לבין רווחה נפשית ודימוי עצמי בקרב פורשים גברים. MA פלנר דנה פרופ' ליאת איילון
2013 הקשר בין תמיכה חברתית ונכונות לבקש עזרה לבין צמיחה פוסט-טראומטית בקרב מכורים 'נקיים' מסמים ומאלכוהול MA חרוש אייל פרופ' שרה פרידמן
2013 התנסויותיהם של מטפלים עם מטופלים יוצאי ברה"מ לשעבר MA בן דב קראוז ענת פרופ' נחמי באום
2013 חוויתם של ילדים שגורשו מגוש קטיף וצפון השומרון MA אנקרי יואב פרופ' נחמי באום