רווחה נפשית בקרב נשים עניות – תרומתם של תפיסת העוני הסובייקטיבית, תפיסת האיום הכלכלי, משתני אישיות ותמיכה חברתית

English שלחו לחבר