תנאי קבלה והליך ההרשמה לתואר שלישי

נכון לינואר 2022


ההרשמה לתואר שלישי לשנה"ל תשפ"ג (2023-2022) מתקיימת בתאריכים 23.1.2022 עד 31.5.22


תנאי הקבלה:

מסלול רגיל:   

1. תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית או תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני בתחום קרוב או תואר ראשון בתחום קרוב ותואר שני בעבודה סוציאלית (בתוכנית ההשלמה הכוללת רישום בפנקס העובדים הסוציאליים). מועמדים שאין ברשותם בעת ההרשמה תעודת זכאות לתואר שני וגיליון ציונים הכולל את כל הציונים, כולל ציון התזה, מתבקשים לפנות למרכזת תארים מתקדמים.

2. סיום מסלול עם תזה (מסלול מחקרי).

3. ניסיון בשדה העבודה הסוציאלית.

4. ציון סופי של 86 ומעלה בתואר השני.

5. ציון סופי של 90 ומעלה בעבודת התזה.

6. רלוונטיות של נושא המחקר המוצע למקצוע העבודה הסוציאלית.

*במקרים חריגים תישקל מועמדות של מי שאינם עומדים בתנאי הקבלה של הציונים

מסלול משולב: 

1. תואר ראשון בעבודה סוציאלית.

2. סטודנט.ית הלומד.ת במסלול עם תזה והצעת התזה שלו.ה אושרה בסיום השנה הראשונה ללימודים.

3. נושא המחקר ייחודי ומתאים לדוקטורט.

4. ממוצע הציונים בתואר הראשון ובתואר השני 90 ומעלה.

5. המנחה סבור.ה שהסטודנט.ית מתאים.ה למסלול ומוכן.ה להמשיך להנחותו.ה לדוקטורט.

6. קורא.ת הצעת המחקר סבור.ה שההצעה והנושא ראויים להרחבה לדוקטורט.

קבלת התלמידים כפופה לתקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה. בתחילה על המועמדים לפנות לוועדה לתואר שלישי של בית הספר כדי לברר את התאמתם, ולאחר מכן יש להירשם לביה"ס ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה.

 

תהליך הגשת מועמדות והרשמה:

הגשת מועמדות למסלול הרגיל מתקיימת בתאריכים 23.1.2022 עד 31.5.22. תשובות נשלחות בחודשי הקיץ.

הגשת מועמדות למסלול המשולב: בחודשי הקיץ בתום השנה הראשונה ללימודי התואר השני במסלול עם תזה.

הגשת מועמדות למסלול הרגיל:

1. על המועמד.ת למלא את טופסי ההרשמה המובנים, ולשלוח מסמכים לבית הספר לעבודה סוציאלית כמפורט להלן:

  • טופס פרטים אישיים ומקצועיים
  • המלצה מהמנחה לתזה. יש להעביר את הקישור לטופס ההמלצה למנחה.
  • טופס הסכמה ממנחה להנחיה. יש להעביר את הקישור לטופס הסכמה למנחה שהסכים.ה להנחות אתכם בעבודת הדוקטורט. רשימת מנחים ונושאי הנחיה מופיעה בהמשך העמוד.
  • הצעת מחקר קצרה בהיקף של כשני עמודים בתחום המחקר שאת.ה מעוניין.ת לחקור בדוקטורט, עם ראשי הפרקים האלה: נושא המחקר; רקע; שאלת המחקר; מערך המחקר; חשיבות צפויה / ייחודיות; נגישות לאוכלוסיה. יש לשלוח לדוא"ל: sw.ma@biu.ac.il
  • עותק אלקטרוני של עבודת התזה. יש לשלוח לדוא"ל: sw.ma@biu.ac.il
  • תעודות גמר של התואר הראשון והשני (אם המועמד.ת לא סיים.ה את לימודיו.ה בבר-אילן). יש לשלוח לדוא"ל: sw.ma@biu.ac.il
  • גיליון ציונים של התואר הראשון והשני (אם המועמד.ת לא סיים.ה את לימודיו.ה בבר-אילן). יש לשלוח לדוא"ל: sw.ma@biu.ac.il

2. יש להירשם לתואר שלישי בעבודה סוציאלית באתר אוניברסיטת בר אילן ולעקוב אחרי ההנחיות.

3. ועדת הקבלה תדון במועמדות של מי שביצע את כל שלבי ההרשמה ותקבל החלטה על סמך כל המסמכים שהעביר.ה לאוניברסיטה ולבית הספר לעבודה סוציאלית. ועדת הקבלה רשאית לזמן מועמדים לריאיון  לפי שיקול דעתה. בית הספר אינו מבטיח את קבלת כל הפונים, גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

הגשת מועמדות למסלול משולב לדוקטורט:

1. בשלב הראשון יש לפנות למזכירות ולעדכן בהגשת המועמדות ובהסכמת המנחה

2. בשלב השני על המועמד להגיש מועמדות לוועדה לתואר שלישי של בית הספר. הגשת המועמדות צריכה לכלול:

3. לאחר קבלת תשובה מהוועדה לתואר שלישי של בית הספר, יש להירשם לבית הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה, לפי ההנחיות המופיעות באתר של בית הספר ללימודים מתקדמים.

לידיעתכם, ממוצע הציונים של תלמידי המסלול המשולב נקבע לפי ציוני הקורסים שנלמדו בתואר השני.

עם סיום חובות המסלול המשולב ואישור הצעת הדוקטורט על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה, התלמיד זכאי לתואר שני ולתעודת גמר.

נוסח התעודה: מוסמך האוניברסיטה (M.A.) במחלקה ___________ לאחר שהשלים את חובותיו לתואר מוסמך במהלך לימודיו במסגרת המסלול המשולב לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה".