מועמדים לתואר שלישי

שלחו לחבר

נכון ליולי 2019

ניתן להגיש מועמדות בתקופה בין 19בינואר 2020 - 3 במאי 2020

 

תנאי הקבלה:

מסלול רגיל:   

1. תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית או תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני בתחום קרוב או תואר ראשון בתחום קרוב ותואר שני בעבודה סוציאלית (בתכנית ההשלמה הכוללת רישום בפנקס העובדים הסוציאליים). מועמדים שאין ברשותם בעת ההרשמה תעודת זכאות לתואר שני וגיליון ציונים הכולל את כל הציונים, כולל ציון התזה, מתבקשים לפנות למרכזת תארים מתקדמים.

2. סיום מסלול עם תזה (מסלול מחקרי).

3. ניסיון בשדה העבודה הסוציאלית.

4. ציון סופי של 86 ומעלה בתואר השני.

5. ציון סופי של 90 ומעלה בעבודת התזה.

6. רלוונטיות של נושא המחקר המוצע למקצוע העבודה הסוציאלית.

*במקרים חריגים תישקל מועמדות של מי שאינם עומדים בתנאי הקבלה של הציונים

מסלול משולב: 

1. תואר ראשון בעבודה סוציאלית.

2. סטודנט הלומד בעת הגשת המועמדות בשנה השנייה של התואר השני במסלול עם תזה והגיש הצעת מחקר מלאה.

3. נושא המחקר ייחודי ומתאים לדוקטורט.

4. ממוצע הציונים בתואר הראשון ובתואר השני 90 ומעלה.

5. המנחה סבור שהסטודנט מתאים למסלול ומוכן להמשיך להנחותו לדוקטורט.

6. קורא הצעת המחקר סבור שההצעה והנושא ראויים להרחבה לדוקטורט.

קבלת התלמידים כפופה לתקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה. בתחילה על המועמדים לפנות לוועדה לתואר שלישי של בית הספר כדי לברר את התאמתם, ולאחר מכן יש להירשם לביה"ס ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה.

 

הלימודים מרוכזים ביום לימודים מלא מהבוקר עד אחה"צ - יום שלישי.

 

תהליך הגשת מועמדות והרשמה:

ניתן להגיש מועמדות בתקופה בין 20 בינואר 2019 - 19 במאי 2019 מזכירות תארים מתקדמים של בית הספר לעבודה סוציאלית בדוא"ל: sw.ma@biu.ac.il

תשובות נשלחות בחודשי הקיץ יולי-אוגוסט

 

הגשת מועמדות למסלול הרגיל:

1. בשלב הראשון על המועמד להגיש מועמדות לוועדה לתואר שלישי של בית הספר. הגשת המועמדות צריכה לכלול:

  • הצעת מחקר קצרה בהיקף של כשני עמודים בתחום המחקר שאת/ה מעוניין/ת לחקור בדוקטורט, עם ראשי הפרקים האלה: נושא המחקר; רקע; שאלת המחקר; מערך המחקר; חשיבות צפויה / ייחודיות; נגישות לאוכלוסיה; והתאמתו למחקר דוקטורט.
  • תעודות גמר של התואר הראשון והשני (אם המועמד לא סיים את לימודיו בבר אילן).
  • גיליון ציונים של התואר הראשון והשני (אם המועמד לא סיים את לימודיו בבר אילן).
  • עותק אלקטרוני של עבודת התזה.

2. בשלב השני, הוועדה לתואר שלישי של בית הספר דנה במועמדים. ועדת הקבלה רשאית להזמין את המועמד/ת לריאיון לפי שיקול דעתה. בית הספר אינו מבטיח את קבלת כל הפונים, גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

3. לאחר קבלת תשובה מהוועדה לתואר שלישי של בית הספר, יש להירשם לבית הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה דרך אתר האינטרנט של האוניברסיטה. ההודעה הרשמית מבית הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה היא הסופית והקובעת.

הגשת מועמדות למסלול משולב לדוקטורט:

1. בשלב הראשון על המועמד להגיש מועמדות לוועדה לתואר שלישי של בית הספר. הגשת המועמדות צריכה לכלול:

  • טופס פרטים אישיים ומקצועיים. יש למלא את הטופס ולשלוח לכתובת הדוא"ל: sw.ma@biu.ac.il
  • טופס המלצה מהמנחה לתזה. יש להעביר את טופס ההמלצה למנחה למילוי. ההמלצה צריכה להישלח ישירות מהמנחה לכתובת הדוא"ל: sw.ma@biu.ac.il
  • עותק אלקטרוני של הצעת המחקר המלאה
  • מכתב המפרט את הרעיון והרציונל בהרחבה לדוקטורט

2. לאחר קבלת תשובה מהוועדה לתואר שלישי של בית הספר, יש להירשם לבית הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה. ההרשמה למסלול המשולב נעשית ביום הגשת הצעת הדוקטורט. יש להגיש את הצעת הדוקטורט בחודשים אפריל-מאי של שנת הלימודים השנייה של התואר השני.

לידיעתכם, ממוצע הציונים של תלמידי המסלול המשולב נקבע לפי ציוני הקורסים שנלמדו בתואר השני.

עם סיום חובות המסלול המשולב ואישור הצעת הדוקטורט על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה, התלמיד זכאי לתואר שני ולתעודת גמר.

נוסח התעודה: מוסמך האוניברסיטה (M.A.) במחלקה ___________ לאחר שהשלים את חובותיו לתואר מוסמך במהלך לימודיו במסגרת המסלול המשולב לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה".

 

רשימת מנחים ונושאי הנחיה

עבודות תזה ודיסרטציות שהוגשו בביה"ס לעבודה סוציאלית

 

פרויקט מלגת הנשיא

פרס לדוקטורנטים 2019

 

מידע על תכנית הלימודים לתואר שלישי בעבודה סוציאלית

 

למידע נוסף ניתן לפנות למרכזת תארים מתקדמים, גב' עידית פורת:

טל':  03-5318354                

דוא"ל:   sw.ma@biu.ac.il