עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2017 תרומתם של משאבים אישיים, חברתיים וקהילתיים להסבר הסתגלות של בני נוער נושרים לחיים בחברה חרדית Ph.D יצחקי יעל פרופ' חיה יצחקי
2017 משמעות בחיים בקרב מתבגרים: הקשר לסגנון התקשרות שליטה אישית ותמיכה משפחתית וחברתית MA לוטן לימור ד"ר שירלי בן-שלמה
2017 הקשר בין תפיסות עולם שליליות וחשיפה לאירועים טראומטיים קודמים לחומרת סימפטומים פוסט-טראומטיים בעקבות אירוע טראומטי נוכחי MA גורן יעל ד"ר שרה פרידמן
2017 בחינת התאמתם של קריטריונים אבחוניים למול תמות נרטיביות בטיפול בחשיפה ממושכת (PE) בהפרעת דחק פוסט טראומטית MA מאלי מורן ד"ר שרה פרידמן
2017 מצוקה מוסרית בקרב עובדים סוציאליים במוסדות לטיפול ממושך לזקנים Ph.D לב שגית פרופ' ליאת איילון
2017 תפקידו האפשרי של בית הספר במניעת השמנת יתר בילדות, בהתבגרות ובבגרות הצעירה Ph.D סובול גולדברג שירה פרופ' יונתן רבינוביץ
2017 התרומה של תפיסת המחלה ומשאבי התמודדות להסבר מצוקה נפשית בקרב בני משפחה מלווים לילדים פלסטיניים חולי סרטן MA סלייח סלימאן מונא פרופ' ורדה סוסקולני
2017 מחשבות על פרידה מהורים, זמינות מחשבות על מוות ונטילת סיכונים בקרב מתבגרים – תפקידם הממתן של רמת הספרציה-אינדיבידואציה, סגנון ההתקשרות והמשמעות בחיים MA סולומון אבינועם (אבי) פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2017 תרומתם של משאבים אישיים לבריאות נפשית וצמיחה אישית במעבר לאמהות - השוואה בין אמהות יחידניות מבחירה לאמהות בזוגיות MA חסון מרים פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2017 תפקידם המתווך של מוטיבציות מיניות בקשר שבין אוריינטציית התקשרות ונרקיסיזם לשביעות רצון מינית ותפקוד מיני בקרב בני זוג מפרספקטיבה דיאדית Ph.D גבירץ-מידן עטרת פרופ' ריקי פינצי-דותן
2017 תרומתם של משתנים אישיותיים וסביבתיים להתמכרות לאכילה כפייתית בקרב נשים הסובלות מהתעללות פסיכולוגית בזוגיות ובחינת התפקיד הממתן של מנגנוני ההגנה MA דרורי אורלי ד"ר שירלי בן-שלמה
2017 תחושת הרחמים כלפי אנשים עם מוגבלות בקרב עובדים סוציאליים MA וינוקור מיכל פרופ' ליאורה פינדלר
2016 התמודדות של רווקים מבוגרים בחברה הדתית לאומית עם איסורים מיניים MA אריאב מני פרופ' נחמי באום
2016 גוף ונפש במקצועות הטיפול: השלכות על זהות, מעמד וגבולות של אנשי המקצוע ומקצועות הטיפול Ph.D שחם שוער מייטרי
2016 בחינת הקשרים בין משאבים אישיים וקהילתיים לבין סימפטומים פוסט טראומטיים ותחושת שייכות לקהילה בקרב מפוני גוש קטיף. MA פרידמן יובל
2016 רשתות חברתיות של בוגרי השמה חוץ ביתית: בחינת מודלים של פיצוי, מיתון ותיווך לתיאור תרומת התמיכה החברתית לתפקוד ולרווחה נפשית בבגרות צעירה ולקשר שלהם עם אירועי חיים שליליים Ph.D מלקמן ערן פרופ' רמי בנבנישתי
2016 נטילת סיכונים בקרב אחים שכולים Ph.D מגן לימור פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2016 צמיחה אישית בקרב אימהות לתינוקות פגים: על הקשרים שבין חומרת האירוע, דחק סובייקטיבי ומשאבים אישיים (פנימיים וחיצוניים) לבין צמיחה אישית MA רוזן גל פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2016 נשים אתיופיות נפגעות אלימות במקלטים: תרומת מאפייני האלימות, אירועי החיים והמשאבים האישיים והחברתיים למצוקה הנפשית MA ירדן לילך ד"ר ענת בן-פורת
2016 דפוסי הסתגלות של חיילי מלחמת יום הכיפורים הפונים באיחור בבקשה לעזרה נפשית מצה"ל Ph.D שובל צוקרמן יעל פרופ' רחל דקל
2016 חוויותיהן של נשים זקנות הסובלות מהפרעת הימורים MA לוינסון נועה פרופ' ליאת איילון
2016 הערכה רב-מימדית של יחסים חבריים בקרב נהגים צעירים ותרומתם לבטיחות בדרכים Ph.D גוגנהיים נגה פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2016 לידת תינוק, טראומה וקשרים בתא המשפחתי: הקשר בין חוויה טראומטית בלידה לאיכות היחסים אם-תינוק והמערכת הזוגית MA רשף שני ד"ר שרה פרידמן
2016 ההשלכות האישיות והמקצועיות של הטיפול בפוגעים על מטפלים בשירות המבחן לנוער MA רוזנבלום גיטליס חני פרופ' רחל דקל
2016 השתלבותם ותפקודם בצבא של בוגרי פנימיות חינוך ורווחה בישראל MA מרילוס פרידמן מורן פרופ' רמי בנבנישתי