שלחו לחבר

הרשמה לתכנית לפסיכותרפיה ממוקדת קצרת מועד

למידע על התכנית

בנוסף, על הנרשמים לשלוח בדוא"ל למשרדי היחידה ללימודי המשך:

  • קורות חיים אישיים ומקצועיים (לימודים אקדמיים ולא אקדמיים, התנסות מקצועית ופרסומים). נא לציין בקו"ח פרטים להתקשרות - כתובת דוא"ל, כתובת וטלפון סלולרי / קווי
  • אישורים על ניסיון קליני
  • המלצות

אם לא הועלו המסמכים הבאים עם טופס ההרשמה המקוון, יש לשלוח גם אותם בדוא"ל למשרדי היחידה ללימודי המשך:

  • תמונת פספורט
  • צילום תעודת זהות
  • צילומי תעודות של התואר הראשון/השני, השתלמויות וקורסים

המועמדים המתאימים יוזמנו לריאיונות אישיים.

המתקבלים לקורס ומאשרים את לימודיהם מחויבים לתכנית המלאה.

שכר הלימוד לתכנית לפסיכותרפיה ממוקדת קצרת מועד

מרכיבי שכר הלימוד: 28,200 ₪ + 200 ₪ דמי הרשמה

שנה א': 15,100 ₪ + 200 ₪ דמי הרשמה 

שנה ב': 13,100 ₪

המתקבלים לשנה"ל תשפ"ב ישלמו מקדמה בסך 1,500 ₪ משכר הלימוד. שכר הלימוד יתחלק לשישה תשלומים צמודים למדד יוקר המחיה, יולי מידי שנה.

היחידה ללימודי המשך שומרת לעצמה את הזכות, שלא לפתוח תכנית לימודים עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת.

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il

משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2), קומת קרקע.

תאריך עדכון אחרון : 11/07/2021