מועמדים לתואר שני בעבודה סוציאלית (לבעלי תואר ראשון בע"ס)