מועמדים לתואר שני בעבודה סוציאלית (לבעלי תואר ראשון בע"ס)

English שלחו לחבר

~   ~   ~   ~   ~

ההרשמה לשנה"ל תשפ"א (2021-2020) נפתחת ב-19.1.20 (למגמה הטיפולית בלבד - ההרשמה תסתיים ב-30.4.20)

~   ~   ~   ~   ~

שימו לב לשני שלבי ההרשמה. חובה לבצע את שני השלבים במלואם כדי שהוועדה תוכל לדון במועמד/ת

~   ~   ~   ~   ~

נכון  לינואר 2020

תנאי הקבלה לתואר שני:

1. תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמי מוכר בממוצע של 85 ומעלה (מועמדים שאין ברשותם בעת ההרשמה תעודת זכאות לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות).

2. ניסיון בתפקיד עו"ס:

מגמה טיפולית – ניסיון של שנתיים ומעלה (מסיום התואר הראשון) בעבודה טיפולית פרטנית ארוכת טווח בשירות מוכר לעבודה סוציאלית וקבלת הדרכה קבועה מעובד סוציאלי בעל תואר שני וראייה טיפולית. לתשומת הלב: ההרשמה למגמה הטיפולית תתקיים בתאריכים  19.1.20 עד 30.4.20.

מגמת שיקום ובריאות - ניסיון של שנתיים ומעלה (מסיום התואר הראשון) בעבודה טיפולית בתחומי המוגבלויות, הבריאות או בריאות הנפש וקבלת הדרכה קבועה מעובד סוציאלי.

מגמת פיתוח קהילתי וארגוני - ניסיון של שנתיים ומעלה (מסיום התואר הראשון) בתפקידי ניהול / ריכוז או בעבודה קהילתית או בעבודה פרטנית המשלבת מרכיבים ריכוזיים / קהילתיים וקבלת הדרכה קבועה מעובד סוציאלי.

3. להגשת מועמדות למסלול עם תזה נדרשים בנוסף לסעיפים 1 + 2 תנאי הקבלה האלה:

 • ציון 85 ומעלה בקורס 'שיטות מחקר' בתואר הראשון
 • ציון 85 ומעלה בקורס 'סטטיסטיקה ו-spss' בתואר הראשון
 • פטור מאנגלית בתואר ראשון או ציון 85 ומעלה בקורס אנגלית בתואר ראשון

 

- במקרים חריגים תישקל מועמדות של בעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית שאינם עומדים בקריטריונים במלואם.

- מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד, והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה. בית הספר אינו מבטיח את קבלת כל הפונים, גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

- כל הסטודנטים לתואר שני מחויבים לעבוד במהלך הלימודים (בשכר או בהתנדבות) בשירות מוכר לעבודה סוציאלית בהיקף של 8 שעות שבועיות לפחות בליווי הדרכה קבועה מעובד סוציאלי.

 - במגמה הטיפולית, בשנה הראשונה ללימודים, במסגרת קורס חובה טיפול בפרט המבוגר א', נדרש לטפל בשני מטופלים(בני 17 ומעלה) במהלך כל שנת הלימודים (לא הדרכת הורים).

 

  תהליך הגשת המועמדות והרשמה כולל שני שלבים:

  שימו לב לשני שלבי ההרשמה. חובה לבצע את שני השלבים במלואם כדי שהוועדה תוכל לדון במועמד/ת

  לתשומת הלב: ההרשמה למגמה הטיפולית תתקיים בתאריכים  19.1.20 עד 30.4.20. למגמת שיקום ובריאות ולמגמת פיתוח קהילתי וארגוני אין בשלב זה תאריך סיום הרשמה קבוע מראש.

  1. יש להירשם לתואר שני בעבודה סוציאלית באתר אוניברסיטת בר-אילן ולעקוב אחרי ההנחיות. חשוב לשים לב לתעודות וגיליון הציונים שיש להגיש לוועדת הקבלה של האוניברסיטה.

  2. בנוסף ובמקביל, יש לשלוח לבית הספר לעבודה סוציאלית את טופסי ההרשמה הרלוונטיים למגמה שאליה נרשמים. הטפסים הם טפסים מובנים המופיעים בהמשך דף זה. מי שנרשם לשתי עדיפויות, עליו למלא את הטפסים הרלוונטיים לעדיפות הראשונה.

  ** הוועדה תוכל לדון רק במועמד שביצע את שני שלבי ההרשמה ויש בתיקו את כל החומר הנדרש (טופסי ביה"ס ללימודים מתקדמים, טופס פרטים אישיים ומקצועיים ושאלון אישי והמלצות).

  *** לאחר דיון בתיק של המועמד ועדת הקבלה תחליט אם לזמן את המועמד להמשך תהליך המיון - ריאיון.

   

  הרשמה למגמה הטיפולית לשנה"ל תשפ"א

  הרשמה למגמת פיתוח קהילתי וארגוני לשנה"ל תשפ"א

  הרשמה למגמת שיקום ובריאות לשנה"ל תשפ"א

  לפרטים נוספים בנושאי הרשמה לתואר שני:

  גב' עידית פורת

  טלפון: 03-5318354

  דוא"ל: harshama.swma@biu.ac.il