מועמדים לתואר שני בעבודה סוציאלית (לבעלי תואר ראשון בע"ס)

English שלחו לחבר

~   ~   ~   ~   ~

ההרשמה לשנה"ל תשפ"א (2021-2020) תפתח ב-19.1.20. לקראת פתיחת ההרשמה יועלו טפסים וקישורים מעודכנים

~   ~   ~   ~   ~

שימו לב לשני שלבי ההרשמה. חובה לבצע את שני השלבים במלואם כדי שהוועדה תוכל לדון במועמד/ת

~   ~   ~   ~   ~

נכון  לדצמבר 2018

תנאי הקבלה לתואר שני:

1. תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמי מוכר בממוצע של 85 ומעלה (מועמדים שאין ברשותם בעת ההרשמה תעודת זכאות לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות).

2. ניסיון בתפקיד עו"ס:

מגמה טיפולית – ניסיון של שנתיים ומעלה (מסיום התואר הראשון) בעבודה טיפולית פרטנית ארוכת טווח בשירות מוכר לעבודה סוציאלית וקבלת הדרכה קבועה מעובד סוציאלי בעל תואר שני וראייה קלינית.

מגמת שיקום ובריאות - ניסיון של שנתיים ומעלה (מסיום התואר הראשון) בעבודה בשירותים בתחומי המוגבלויות, הבריאות והחולי, בריאות הנפש או הזיקנה וקבלת הדרכה קבועה מעובד סוציאלי.

מגמת פיתוח קהילתי וארגוני - ניסיון של שנתיים ומעלה (מסיום התואר הראשון) בתפקידי ניהול / ריכוז / עבודה קהילתית / עבודה פרטנית עם ממשקים בין-מתודיים וקבלת הדרכה קבועה מעובד סוציאלי.

3. להגשת מועמדות למסלול עם תזה נדרשים בנוסף לסעיפים 1 + 2 תנאי הקבלה האלה:

 • ציון 85 ומעלה בקורס 'שיטות מחקר' בתואר הראשון
 • ציון 85 ומעלה בקורס 'סטטיסטיקה ו-spss' בתואר הראשון
 • פטור מאנגלית בתואר ראשון או ציון 85 ומעלה בקורס אנגלית בתואר ראשון

 

- במקרים חריגים תישקל מועמדות של בעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית שאינם עומדים בקריטריונים במלואם.

- מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד, והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה. בית הספר אינו מבטיח את קבלת כל הפונים, גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

- כל הסטודנטים לתואר שני מחויבים לעבוד במהלך הלימודים (בשכר או בהתנדבות) בשירות מוכר לעבודה סוציאלית בהיקף של 8 שעות שבועיות לפחות בליווי הדרכה קבועה מעובד סוציאלי.

 - במגמה הטיפולית, בשנה הראשונה ללימודים, במסגרת קורס חובה טיפול בפרט המבוגר א', נדרש לטפל בשני מטופלים(בני 17 ומעלה) במהלך כל שנת הלימודים (לא הדרכת הורים).

 

   

  תהליך הגשת המועמדות והרשמה כולל שני שלבים:

  שימו לב לשני שלבי ההרשמה. חובה לבצע את שני השלבים במלואם כדי שהוועדה תוכל לדון במועמד/ת

  1. יש להירשם לאוניברסיטה באתר אוניברסיטת בר-אילן ולעקוב אחרי ההנחיות. חשוב לשים לב לתעודות וגיליון הציונים שיש להגיש לוועדת הקבלה של האוניברסיטה.

  2. יש לשלוח לבית הספר לעבודה סוציאלית את טופסי ההרשמה הרלוונטיים למגמה שאליה נרשמים. מי שנרשם לשתי עדיפויות, עליו למלא את הטפסים הרלוונטיים לעדיפות הראשונה. הטפסים מעודכנים בהמשך דף זה:

  - טופס פרטים אישיים ומקצועיים

   - אישורים על קורסים והשתלמויות מקצועיות במידה ויש            

  -  שאלון אישי

  ≈ יש להעביר את ההמלצות לממליצים והם ישלחו אותן ישירות לביה"ס לע"ס. נא לשלוח בדוא"ל בלבד לכתובת: harshama.swma@biu.ac.il ולרשום בשורת הנושא את שם המועמד≈   

  - המלצה מממונה בעבודה *     

  - המלצה ממדריך נוכחי * 

  - המלצה מחבר סגל באקדמיה (מיועד למי שסיים את לימודיו בשלוש השנים האחרונות)   

  * אם הממונה והמדריך הם אותו אדם עליו למלא את שתי ההמלצות (ממונה ומדריך), ובנוסף חובה להמציא חוות דעת נוספת (לדוגמא ממדריך או ממונה קודם).

  הוועדה תוכל לדון רק במועמד שביצע את שני שלבי ההרשמה ויש בתיקו את כל החומר הנדרש (טופסי ביה"ס ללימודים מתקדמים, טופס פרטים אישיים ומקצועיים, שאלון אישי והמלצות).

  ועדת הקבלה רשאית לזמן את המועמד לבחינת מיון / ראיון לפי שיקול דעתה.

   

  לפרטים נוספים בנושאי הרשמה לתואר שני:

  גב' עידית פורת

  טלפון: 03-5318354

  דוא"ל:harshama.swma@biu.ac.il