שלחו לחבר

מידע כללי על לימודי התואר השני בעבודה סוציאלית

התוכנית לתואר שני בעבודה סוציאלית מיועדת לעובדים סוציאליים העובדים בשדה, בעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית. התוכנית מכוונת להקנות לסטודנטים ידע תאורטי ומיומנויות מקצועיות מתקדמות בתחומים שונים של עבודה סוציאלית ורווחה חברתית, לפתח את כישורי הטיפול, ההתערבות והמחקר של הסטודנטים ולהכשירם לתפקידי ניהול, הדרכה, פיתוח שירותים והערכתם. בסיום הלימודים תוענק תעודת 'מוסמך בעבודה סוציאלית' (MA).

למידע על תנאי קבלה והליך הרשמה לתואר שני בעבודה סוציאלית (לבעלי תואר ראשון בע"ס)

למידע על תוכנית ההשלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית לבעלי תארים מתחומים אחרים

 

מסלולי הלימוד:

♦ מסלול עם תזה (מסלול א')

מטרת מסלול זה, נוסף על הקניית ידע תאורטי ומיומנויות מקצועיות מתקדמות וייחודיות, היא לקדם את המחקר, ליצור ידע חדש ולפתח את יכולת ההתמקצעות של הסטודנטים כאנשי מחקר. כדי לצייד את הסטודנטים בידע ובכלים לביצוע ולהבנת מחקר, נלמדים בצורה מעמיקה ושיטתית עקרונות החשיבה המדעית, שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות וסטטיסטיקה. בית הספר מעמיד לרשות כל סטודנט.ית מנחה המלווה את הסטודנט.ית בכל שלבי המחקר. בסיום המחקר הסטודנט.ית מגיש.ה עבודת תזה ונבחן.ת בפני ועדה. תוכנית הלימודים כוללת קורסי מחקר, סמינריונים, קורסי פרקטיקום וקורסים הייחודיים לכל מגמה.

מכסת השעות הנדרשת: 18 ש"ש בעבודה סוציאלית והגשת עבודת תזה.

משך הלימודים: שנתיים, עם אפשרות הארכה להארכה לשנה נוספת. הארכה לשנה שלישית תינתן רק למי שנמצא.ת בשלבים מתקדמים של עבודת התזה, לא לצורך שמיעת קורסים אלא רק לצורך סיום כתיבת העבודה.

החל משנת תשע"ח משקל עבודת התזה יהיה 60% מהממוצע הסופי ומשקל הציונים בקורסים יהיה 40% מהממוצע הסופי. מי שהחלו לימודים לפני תשע"ח, משקל עבודת התזה הוא 75% מהממוצע הסופי ומשקל הציונים בקורסים הוא 25% מהממוצע הסופי.

עבודות תזה ודיסרטציות שהוגשו בביה"ס לעבודה סוציאלית

♦ מסלול בלי תזה (מסלול ב')

מטרת מסלול זה היא להקנות ידע תאורטי ומיומנויות מקצועיות מתקדמות וייחודיות. תוכנית הלימודים כוללת קורסי מחקר, סמינריונים ופרקטיקומים וקורסים הייחודיים לכל מגמה.   

מכסת השעות הנדרשת: 24 ש"ש בעבודה סוציאלית.

משך הלימודים: שנתיים.

 ♦ סטודנטים לתואר שני מחויב בדרישות ללימודי יסוד ביהדות ואנגלית, כמפורט באתר בית הספר ללימודים מתקדמים 

מגמות הלימוד: 

מגמה טיפולית: מגמה ייחודית שמטרתה לקדם ולפתח עובדים סוציאליים בעלי ניסיון בתחום הטיפול בעבודתם במסגרות שונות המטפלות בפרט, במשפחה או בקבוצה. תוכנית הלימודים מתמקדת בתאוריה ובפרקטיקה של הטיפול הדינמי ובהעמקת כושר האבחון והטיפול בפרט, במשפחה או בקבוצה. 

מגמת שיקום ובריאות: מגמה ייחודית המשלבת פיתוח מיומנויות טיפוליות עם המשגה והבנה תאורטית בהקשרים של בריאות הנפש, מוגבלות שכלית התפתחותית ובריאות. המגמה מיועדת לעובדים סוציאליים העוסקים בעבודה טיפולית בתחומי בריאות הנפש, מוגבלויות ובריאות. תוכנית הלימודים חושפת את הסטודנטים לגישות טיפול מגוונות עם אנשים ועם בני משפחותיהם, לגישות תאורטיות עדכניות בתחומי המגמה ולחשיבה מחקרית ביקורתית. צוות המרצים במגמת שיקום ובריאות הינו בעל ניסיון עשיר בעבודה בשטח, במחקר ובהוראה, ייחודיות המאפשרת חיבור משמעותי בין התאוריה לפרקטיקה.

פיתוח קהילתי וארגונימגמה ייחודית המשלבת למידה הן של עקרונות הניהול בארגונים חברתיים והן של סוגיות מתקדמות בעבודה קהילתית. המגמה נועדה לקדם ולפתח עובדים סוציאליים המשמשים בתפקידי ניהול, ריכוז תוכניות וצוותים, עבודה קהילתית או מעוניינים להתמקצע בתפקידים ובתחומים אלו. תוכנית הלימודים משלבת הקניה של תאוריות עדכניות ושל מיומנויות לעבודה ברמת המיקרו והמאקרו. עם חברי הסגל נמנים מרצים המומחים בעולמות ידע מגוונים. הקורסים מוכרים לצורך מומחיות.

מסלול ייעוץ, הדרכה וניהול:

סטודנטים בשלוש המגמות יכולים ללמוד במסלול ייעוץ, הדרכה וניהול לתפקיד מדריך.ה ראש צוות. לשם כך יש ללמוד את הקורסים האלה כחלק מתוכנית הלימודים:

1. סמינריון בהדרכה

2. פרקטיקום בהדרכה

3. שני קורסים ממגמת פיתוח קהילתי וארגוני

הקבלה למסלול ייעוץ, הדרכה וניהול כוללת ריאיון ועמידה בכמה קריטריונים, כגון ותק וסוג הארגון שבו עובדים.

 

קורסים בעבודה סוציאלית:

הקורסים בעבודה סוציאלית מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא).

♦ מסלול עם תזה (עם עבודת מחקר)

18 ש"ש סה"כ + כתיבת עבודת תזה.

- כתיבת עבודת המחקר תלווה על ידי חבר.ת סגל מבית הספר.

רשימת המנחים בשנה"ל הנוכחית. הפנייה נעשית ישירות למנחה במייל.

- לוח זמנים מדויק והנחיות לכתיבת התזה ועבודת התזה.

♦ מסלול בלי תזה

24 ש"ש סה"כ

כל הסטודנטים לתואר שני מחויבים לעבוד במהלך הלימודים (בשכר או בהתנדבות) בשירות מוכר לע"ס בהיקף של 8 שעות שבועיות לפחות בליווי הדרכה קבועה מעובד.ת סוציאלי.ת.

במגמה הטיפולית, בשתי שנות הלימודים לצורך הלמידה בסמינר ופרקטיקום נדרש לטפל בשני מטופלים בני 17 ומעלה טיפול פרטני ארוך טווח בגישה דינמית (לא הדרכת הורים) בשירות מוכר לעבודה סוציאלית בליווי הדרכה שבועית קבועה מעובד.ת סוציאלי.ת בעל.ת תואר שני בעבודה סוציאלית וראייה טיפולית. בשנה הראשונה, מי שלומד במסלול בלי תזה נדרש.ת, נוסף על שני מטופלים אלו, לעמוד בדרישות הסמינר ופרקטיקום הנוסף (לטפל במשפחה או בקבוצה או ב-2 ילדים או במבוגר.ת נוסף לפרקטיקום cbt). אם במקום העבודה שלכם אינכם מטפלים במטופלים לפי כל הקריטריונים שהוצגו או שההדרכה שאתם מקבלים אינה תואמת את הקריטריונים, עליכם לקבל מטופלים והדרכה מתאימה במקום העבודה או להתנדב בליווי הדרכה מתאימה. לא ניתן יהיה לסיים את קורסי הסמינר והפרקטיקום בהצלחה ללא מטופלים והדרכה מתאימים.

 

קורסי יסוד ביהדות:

נוסף על הקורסים בעבודה סוציאלית הסטודנטים מחויבים ללמוד קורסי יסוד ביהדות במהלך התואר.

 - בוגרי אוניברסיטת בר-אילן חייבים בקורסים ביהדות בהיקף של 2 ש"ש.

- בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים חייבים בקורסים ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

הקורסים ניתנים במתכונת של הוראה פרונטלית או קורס מתוקשב.

תלמידים לא-יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים באותו היקף שעות ממחלקה שונה מהמחלקה שבה הם לומדים.

פרטים באתר בית הספר ללימודי יסוד ביהדות

 

אנגלית כשפה זרה:

כל הסטודנטים לתואר שני מחויבים בלימודי אנגלית שפה זרה.

יש להיבחן בבחינת מיון בחודשי הקיץ (לפי מידע המתפרסם באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה) הקובעת פטור או את רמת הקורס הנדרש. 

יש להירשם לבחינה מראש.

- תלמידי מסלול א' (עם תזה) חייבים לגשת לבחינת המיון.

- תלמידי מסלול ב' (בלי תזה) יכולים לקבל פטור על סמך קריטריונים של היחידה לאנגלית כשפה זרה. הזכאות לפטור נבדקת ומתואמת עם היחידה. מי שאינו זכאי.ת לפטור צריך.ה לגשת לבחינת המיון ולפעול לפי תוצאות הבחינה.

פרטים באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה

 

שכר לימוד:

גובה שכר הלימוד נקבע על ידי הממשלה בתיאום עם הנהלת המוסדות להשכלה גבוהה ומשרד החינוך. סטודנט לתואר שני ישלם לא פחות מ-200% שכ"ל עבור לימודיו. בכל אחת משתי השנים הראשונות ישלם התלמיד לפי חלקיות לימודיו ולא פחות מ-50% שכ"ל.

פרטים באתר מדור שכר לימוד ובמוקד האוניברסיטה: 9392*

 

מלגות והלוואות:

ועדת המלגות והפרסים לתואר שני מעניקה מלגות ופרסי הצטיינות לסטודנטים הלומדים במסלול עם תזה.

טופסי בקשה למלגה יש להגיש בתחילת שנת הלימודים באמצעות טפסים מיוחדים המופיעים באתר אוניברסיטת בר-אילן בדף סטודנטים / מלגות והלוואות.

פרטים באתר מדור מלגות

 

פטור מקורסים:

ניתן לקבל פטור מקורסים על סמך לימודי תואר שני במעמד מן המניין במוסד מוכר על ידי המל"ג ולפי הקריטריונים לקבלת פטורים.
הסמכות לאישור פטור או המרה של קורסים היא בידי ביה"ס ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה.

 

 כל האמור לעיל הוא עיקרי המידע שהכנו בעבורכם לנוחיותכם.

תקנון האוניברסיטה המופיע בפרסומי האוניברסיטה הוא המחייב. שימו לב אליו ולעדכונים בו מעת לעת

דרכי התקשרות עם מזכירות תארים מתקדמים, גב' עידית פורת: 

דוא"ל: sw.ma@biu.ac.il

טלפון: 03-5318354

תאריך עדכון אחרון : 18/11/2021