הרשמה לקורס שפת סימנים - הכשרת מתורגמנים לשפת סימנים

למידע על התוכנית

בנוסף, על הנרשמים לשלוח בדוא"ל למשרדי היחידה ללימודי המשך:

  • קורות חיים מקצועיים (לימודים אקדמיים ולא אקדמיים, התנסות מקצועית ופרסומים). נא לציין בקו"ח פרטים להתקשרות - כתובת דוא"ל, כתובת וטלפון סלולרי / קווי
  • שליחת סרטון כמפורט בהמשך

אם לא הועלו המסמכים הבאים עם טופס ההרשמה המקוון, יש לשלוח גם אותם בדוא"ל למשרדי היחידה ללימודי המשך:

  • תמונת פספורט
  • צילום תעודת זהות
  • צילומי תעודות: תעודת בגרות, תואר ראשון ו/או אחר

הנחיות ייחודיות נוספות לנרשמים לתוכנית מפורטות בהמשך.

תהליך הקבלה לתוכנית להכשרת מתורגמנים כולל שני שלבי ריאיונות:

א. ריאיונות אישיים פנימיים הנערכים ע"י צוות התכנית ביחידה ללימודי המשך

ב. מועמדים שיעברו בהצלחה את המיונים הפנימיים יוזמנו לריאיון קבלה נוסף מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם. הריאיונות יתקיימו באוניברסיטת בר-אילן.

הקבלה הסופית לתוכנית מותנית בעמידה בשני שלבי המיון.

המתקבלים לתוכנית ומאשרים את לימודיהם מחויבים לתוכנית המלאה.

הנחיות לנרשמים

לפני בחינות הכניסה

על כל מועמד לשלוח סרטון מצולם באמצעות JUMBOMAIL לכתובת הדוא"ל: cont.education@biu.ac.il

בסרטון המועמד/ת צריך/ה להיות מצולם מסמן/ת בשפת הסימנים הישראלית.

הסרטון יכלול:

א. פרטים אישיים - שם, מקום מגורים, עיסוק וכו'.

ב. סיפור קצר: קטע אישי / טיול / אירוע מיוחד וכדומה.

אורך הסרטון: עד כ-2 דקות.

את הסרטון צריך לשלוח (דרך ג'מבו מייל כאמור לעיל) עד שבוע לפני מועד הזימון לבחינות הכניסה.

בזמן מבחני הכניסה

א. יש להצטייד בכלי כתיבה, תעודות סיום לימודים קודמות, תעודת זהות, תמונת פספורט.

ב. החלק הראשון של הבחינה יכלול מענה בכתב על שאלות.

ג. החלק השני של הבחינה יכלול צפייה בסרטון וכתיבה של התוכן המוצג בו.

ד. החלק השלישי של הבחינה יכלול ריאיון אישי בשפת הסימנים הישראלית.

שכר הלימוד

מרכיבי שכר הלימוד: 24,500 ₪ + 200 ₪ דמי הרשמה

שנה א': 13,600 ₪ + 200 ₪ דמי הרשמה
שנה ב': 10,900 ₪ 

המתקבלים לשנה"ל תשפ"ג ישלמו מקדמה בסך 1,500 ₪ משכר הלימוד של השנה הראשונה.

שכר הלימוד יתחלק לשישה תשלומים צמודים למדד יוקר המחייה, יולי מידי שנה.

היחידה ללימודי המשך שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח תוכנית לימודים עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת.


למידע נוסף על הקורס ועל תוכניות נוספות המתקיימות ביחידה ללימודי המשך, צרו איתנו קשר דרך עמוד צור קשר