הרשמה לתוכנית לפסיכותרפיה אנליטית יונגיאנית


ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024) פתוחה


למידע על התוכנית

בנוסף, על הנרשמים לשלוח בדוא"ל למשרדי היחידה ללימודי המשך:

  • קורות חיים מקצועיים (לימודים אקדמיים ולא אקדמיים, התנסות מקצועית ופרסומים). נא לציין בקו"ח פרטים להתקשרות - כתובת דוא"ל, כתובת וטלפון סלולרי / קווי.
  • אישורים על ניסיון קליני של שלוש שנים.
  • אישור על ניסיון קליני בעבודה בתחום בריאות הנפש.

אם לא הועלו המסמכים הבאים עם טופס ההרשמה המקוון, יש לשלוח גם אותם בדוא"ל למשרדי היחידה ללימודי המשך:

  • תמונת פספורט
  • צילום תעודת זהות
  • צילומי תעודות של התואר הראשון/השני, השתלמויות וקורסים

המועמדים המתאימים יוזמנו לראיונות אישיים.

המתקבלים לתוכנית ומאשרים את לימודיהם מחויבים לתוכנית המלאה.

שכר הלימוד

מרכיבי שכר הלימוד: 30,000 ₪ + 200 ₪ דמי הרשמה

שנה א': 11,000 ₪ + 200 ₪ דמי הרשמה
שנה ב': 11,000 ₪ 
שנה ג': 8,000 ₪ 

המתקבלים ישלמו מקדמה של 25% משכר הלימוד של השנה הראשונה.

שכר הלימוד יתחלק לארבעה תשלומים צמודים למדד יוקר המחייה, יולי מידי שנה.

היחידה ללימודי המשך שומרת לעצמה את הזכות, שלא לפתוח תוכנית לימודים עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת.


למידע נוסף על התוכנית ועל תוכניות נוספות המתקיימות ביחידה ללימודי המשך, צרו איתנו קשר דרך עמוד צור קשר