הקשר בין רמת האלימות, מצוקה נפשית, ותחושת שליטה לבין השיפור ברמת התמיכה החברתית בקרב נשים נפגעות אלימות השוהות במקלטים

English שלחו לחבר