עבודה סוציאלית טיפולית וקהילתית בשעת מלחמה - ריכוז ידע וכלים

בעתות משבר ומלחמה, לחיבור לאחר ולקהילה כוחות מרפאים ומעצימים. 

ריכזנו עבורכם ידע וכלים אודות עבודה טיפולית ואודות ההתמודדות של קהילות במצב חירום ופיתוח חוסן קהילתי.


התמודדות משפחות לילדים עם מוגבלויות בעת מלחמה (ממצאי מחקר ראשונים) - ד"ר יעל קרני-ויזל, ד"ר שגית לב, ד"ר נעמי ורבלוף-בקר, ד"ר דנה רוט


על הפרדיגמה והפרקטיקה של עבודה סוציאלית בזמן מלחמה - ד"ר שלומית וייס דגן


על סולידריות ואלטרואיזם בזמן מלחמה - ד"ר איילת אורג


לבבי, נ., דקל, ר. לביא, ת. (2023). להיות הורה לבוגר צעיר הסובל ממצוקה פוסט-טראומטית: טראומטיזציה משנית, נטל והשלכות על יחסים משפחתיים, בתוך: חברה ורווחה, מ"ג (3).


פרדיגמה לעבודה סוציאלית קהילתית בשעת חירום (מצגת) - ד"ר שלומית וייס דגן, ד"ר ענבל אביב, ד"ר אילה אליהו, ד"ר דרורית לוי, ד"ר איילת מקרוס, עו"ס סמדר פרייברג וד"ר עמית צריקר


"לשחות במים סוערים": התמודדות של ארגונים חברתיים עם משבר ואי ודאות (סרטון מצגת) - ד"ר איילת מקרוס וד"ר חבצלת אריאל


טביב-בהם, א. בהם, א. מודל לעבודה סוציאלית קהילתית בשעת משבר. (2023). בתוך: התערבויות קהילתיות בעבודה סוציאלית (עמ' 9-21), חוברת בעריכת ישראל אמיר, ד"ר אהרון יורק ואבי סנדר, השירות לעבודה קהילתית


חוסן קהילתי בעת הזו (מצגת) - ד"ר שלומית וייס דגן


לביא, ת. ובן אשר, ת. (2023). התערבות נפשית לטווח הקצר והבינוני לאחר אסון קהילתי. מודל חדש של התערבות במצבי אסון קהילתי. המאמר מסכם מחקר בעקבות אסון השיטפון בנחל צפית עם התאמה לאירועי האסון של ה-7 באוקטובר 2023